На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Капітальні вкладення їх види та форми здійснення

Реферати > Фінанси > Капітальні вкладення їх види та форми здійснення

Недостатня ліквідність, як правило, означає, що підприємство невзмозі скористуватися новими вигідними комерційними можливостями. На цьому piвнi недостатня ліквідність означає, що немає свободи вибору, i це обмежує свободу дій керівництва.

Більш значна нестача ліквідності свідчить, що підприємство не може оплатити cвої поточні борги та зобов'язання. Це може призвести до інтенсивного продажу довгострокових вкладень та активів, а в найгіршому випадку - до неплатоспроможності та банкрутства.

Для власників підприємства недостатня ліквідність може означати зменшення прибутковості, втрату контролю та часткову або повну втрату капіталу. Якщо власники несуть необмежену відповідальність, їх збитки можуть навіть перевищити початкові їx вкладення в підприємство.

Для кредиторів недостатня ліквідність у боржника може свідчити про затримку у сплаті відсотків та основної суми боргу. Поточний стан лквщності підприємства може також вплинути на його взаємовідносини з контрагентами (покупцями та постачальниками товарів i послуг). Такі зміни можуть викликати неспроможність даного підприємства виконати умови контрактів та призвести до втрати зв'язків з постачальниками.

Тому аналізу ліквідності надається важливе значения. Якщо підприємство не може погасити свої поточні зобов'язання в мipy того, як наступає строк їx оплати, його подальше існування ставиться під сумнів.

1.3. Визначення поняття „капітальні вкладення” у літературних джерелах

Розпочинаючи вивчення даної теми необхідно, насамперед, визначити сутність ключового поняття “капітальні інвестиції ” на підставі опрацювання енциклопедичних словників, довідників та іншої літератури (табл. 1.2).

Таблиця 1.2.

Розкриття терміну “капітальні інвестиції” в літературних джерелах

№№ з/п

Джерело

Визначення

1

2

3

11.

Бутинець Ф.Ф., Шатило Н.В. [ 1, с.577 ]

Капітальні вкладення – це витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання будівель або їх частин, інструменту, інвентарю, інші капітальні роботи та витрати на проектно-пошукові геологорозвідувальні та бурові роботи, а також витрати на відведення земельних ділянок і переселення у зв’язку з будівництвом, підготовку кадрів для підприємств, що будуються, тощо

22.

Волков Н.Г. [2, с.5 ]

Капітальними інвестиціями є сукупність витрат на планомірне розширене відтворення основних фондів народного господарства і покращення їх якісного складу.

33.

Журавель Г.П., Крупка Л.Д., Палюх М.С., Гуцайлюк Л.О., Фаріон Т.І. [3, с.152]

Капітальні вкладення – це витрати на будівництво, реконструкцію та придбання основних засобів

44.

За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця [4, с.78 ]

Інвестиції капітальні (рос.: инвестиции капитальные; англ.: permanent investements) – сукупність витрат, спрямованих на відновлення виробничих потужностей

55.

Козлова Е.П., Парашутин Н.В., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. [5, с.248 ]

Під капітальними інвестиціями розуміють вкладення грошових коштів підприємством в нове будівництво і придбання, реконструкцію, розширення і технічне переозброєння потужностей вже діючих об’єктів основних засобів

66.

Кондраков Н.П. [6, с.84]

Під капітальними інвестиціями (вкладеннями капіталу) розуміють інвестиції організації в будь-які види позаоборотних активів, тобто і в довгострокові фінансові інвестиції

77.

Луговой В.А. [7, с.368]

Капітальні інвестиції представляють собою витрати кооперативу на збільшення і оновлення основних засобів, їх реконструкцію, технічне переозброєння, будівництво нових об’єктів

88.

Петрова В.И. [8, с.278]

Капітальні інвестиції представляють собою витрати із всіх джерел фінансування по створенню нових, розширенні, реконструкції і технічному переозброєнні об’єктів основних фондів, а також на їх придбання

19.

Под ред. П.С. Безруких [9, с.268]

Капітальні інвестиції представляють собою витрати на утворення нових, реконструкцію, розширення і модернізацію діючих основних фондів народного господарства

110.

Под общ. ред. И.Е. Тишкова, А.И. Прищепы [10, с.563]

Капітальні інвестиції представляють собою сукупність витрат на відтворення і покращення кількісного складу основних засобів

111.

Под ред. П.П. Новиченко [11,с.339 ]

Капітальні інвестиції представляють собою сукупність витрат, спрямованих на збільшення і оновлення основних засобів

112.

Под ред. Н.И. Ладутько [12, с.404]

Капітальні інвестиції – сукупність витрат на відтворення і покращення якісного складу основних засобів з метою отримання прибутку

113.

Под ред. И.И. Поклад [14, с.308]

Капітальні інвестиції представляють собою витрати, спрямовані на планомірне розширене відтворення основних фондів народного господарства і покращення їх якісного складу

114.

Редько А.Ю., Барановская В.Г., Горбачева Т.В., Костенко Е.М., Никонович М.А. [15, с.45]

Капітальні інвестиції – витрати, в результаті яких здійснюється збільшення основних засобів

115.

Стражева Н.С., Стражев А.В. [ 16, с.126 ]

Капітальні інвестиції – це витрати на будівництво основних заобів, їх придбання, технічне переозброєння, в т. ч. проектно-пошукові та інші роботи з покращення земельних ділянок, водойм, що знаходяться в користуванні або власності підприємства, відведення земельних ділянок, переселення жителів з будинків та ін.

116.

Ткаченко Н.М. [17, с. 152 ]

Капітальні вкладення – це інвестиції підприємства, установи

117.

Ткаченко Н.М. [18, с.188 ]

Капітальні інвестиції – це витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання будівель або їх частин, обладнання, інструменту, інвентарю, інші капітальні роботи і витрати на проектно-пошукові роботи, геологорозвідувальні і бурові роботи, а також витрати на відведення земельних ділянок і переселення у зв’язку з будівництвом, на підготовку кадрів для підприємств, що будуються та ін.


Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат