На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Капітальні вкладення їх види та форми здійснення

Реферати > Фінанси > Капітальні вкладення їх види та форми здійснення

Як видно з таблиці 1.3. підприємство в наступному році планує покращити економічну ситуацію. Зокрема, про це свідчить зростання майже всіх показників. Обсяг реалізації хоча й падає на 95,5 тис. грн., порівняно з даними за 2 останні роки, але він має збільшитися на 42,1 тис.грн. порівняно з попереднім роком. Виручка - на 115,5 тис.грн. Чистий дохід – на 197,1 тис.грн. Рентабельність продукції в порівнянні зданими за 2 останні роки зменшиться, але на фоні 2005 року зросте на 0,05. Всі інші показники мають зрости, окрім собівартості продукції, яка має зменшитися на 1298,7 тис.грн. , що в результаті приведе до покращення добробуту на підприємстві.

Висновок.

Високий рівень ефективності виробничих інвестицій значною мірою пояснюється прогресивністю елементно-технологічної та відтворювальної їхньої структури. Що вища за величиною частка витрат на створення чи оновлення активної частини основних фондів підприємств, то більшою є віддача капітальних вкладень. Це зумовлює необхідність ретельного економічного обгрунтування частки капітальних витрат на придбання виробничо-технологічно­го устаткування для кожного проекту (варіанта) інвестування дію­чого або споруджуваного підприємства. Особливо активними та цілеспрямованими мають бути дії для оптимізації відтворюваної структури капітальних вкладень. Практичне здійснення таких дій зв'язане з вирішенням двох головних завдань:

1) збільшення віднос­ного обсягу інвестицій у відшкодування (просте відтворення) вар­тості машин та устаткування від усієї суми накопиченого амортиза­ційного (реноваційного) фонду;

2) встановлення раціональних про­порцій чистих капітальних вкладень у різні форми розширеного відтворення основних фондів і формування необхідних виробни­чих потужностей підприємств.

Підвищенню ефективності капітальних вкладень сприятиме:

оптимізація відтворювальної структури капітальних вкладень, підвищення питомої ваги капітальних витрат на технічне переозброєння діючих підприємств, їх розширення, реконструкцію;

широке використання найновітніших досягнень у галузі техніко-технологічних і організаційних рішень, будівельних матеріалів і конструкцій;

удосконалення організації і технології будівельно-монтажних робіт;

підвищення рівня спеціалізації і кооперування в будівництві; концентрація капітальних вкладень на пускових об'єктах з найвищим ступенем готовності;

підвищення якості будівництва; визначення реальної кошторисної вартості всього обсягу робіт за відповід­ною формою відтворення основних фондів;

істотне скорочення тривалості всіх стадій інвестиційного циклу — від проектування до освоєння введених в дію виробничих об'єктів та об'єктів соціальної інфраструктури;

підвищення дієвості економічних методів управління інвестиційними процесами (визначення необ­хідного обсягу та оцінки економічної доцільності капітальних вкладень, прогнозування реальної тривалості інвестиційного процесу, мотивації інтенсивного інвестування виробництва тощо).


Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат