На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Планування діяльності підприємства

Реферати > Підприємництво > Планування діяльності підприємства

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Зміст та порядок розробки плану технічного і організаційного розвитку підприємства, підвищення ефективності підприємства.

Аналіз зовнішнього середовища підприємства

Сегментація ринку

Вивчення ємності ринку підприємства

Оцінка конкурентноздатності товару підприємства

Планування ціни на товар підприємства

Прогнозування об’ємів продажу товарів підприємства

Розділ 2. Виконання плану технічного і організаційного розвитку підприємства.

2.1. Планування виробничої програми підприємства

2.2. Планування виробничої потужності підприємства

2.3. Розрахунок балансу часу при плануванні

виробничої програми

2.4. Розрахунок завантаженості виробничого обладнання

2.5. Планування матеріально-технічного забезпечення

підприємства

2.5.1. Планування потреби в матеріально-технічних

ресурсах

2.5.2. Баланс матеріальних ресурсів підприємства

2.6. Планування праці і персоналу на підприємстві

2.6.1. Планування росту продуктивності праці

2.6.2. Визначення планової чисельності робітників та
керівників для виконання виробничої програми

2.7. Планування фонду заробітної плати на підприємстві

Розділ 3. Розроблення заходів, направлених ні підвищення техніко-економічного рівня підприємства й економічної ефективності виробництва.

3.1. Планування зниження собівартості продукції

по окремим техніко-економічним факторам

3.2. Планування доходів і надходжень

3.3. Фінансовий план підприємства

Висновки та пропозиції

Література

Вступ

Можливість планування як конкретного виду діяльності обумовлена природою підприємства та визначається загальними умовами господарювання. Поняття "планування діяльності підприємства" має два аспекти. Перший — загальноекономічний, з точки зору загальної теорії підприємства. Другий — конкретно-управлінський, з погляду функцій менеджменту.

3 загальноекономічної точки зору планування розглядається як механізм, що замінює ціни та ринок у внутрішньому середовищі підприємства. У межах ринкової системи господарювання головним координатором дій її учасників є ціни. Саме ціни визначають вигідні для продавців і покупців обсяги та способи виробництва й споживання товарів. Підприємство як учасник ринкової системи також вимушене підкорятися ціновому механізму, закону попиту і пропозиції, оскільки воно не має можливості скасувати їх дію. Але у внутрішньому середовищі кожного підприємства механізм цін витіснений свідомими діями та авторитетними рішеннями власників та менеджерів. Керівники свідомо визначають головні напрямки внутрішньої діяльності підприємства. Підприємство ґрунтується на системі планових рішень. Поведінка та діяльність працівників визначаються та контролюються керівництвом підприємства.

Характерною особливістю планування як системи свідо­мих рішень є те, що воно витісняє ринок у внутрішній діяльності підприємства. Це зумовлено такими двома мо­ментами.

По-перше, обмежена величина підприємства дає змогу контролювати дії, що відбуваються в ньому, і таким чином максимально зменшувати невизначеність ринкового середовища та його негативні наслідки.

По-друге, використовуючи планування, підприємство позбавляється тих витрат, які пов'язані з купівлею та продажем.

Управлінський аспект планування випливає безпосередньо з приро­ди менеджменту. За його допомогою можна визначити реальність цілей підприємства, співвідносячи їх з наявними або необхідними для досяг­нення цих цілей ресурсами. Планування як "внутрішньо організаційна інституція" допомагає відповісти на такі важливі питання:

Один із класиків менеджменту А. Файоль зазначав: "Управляти — це передбачити", а "передбачити — це вже майже діяти".

Планування — це не просто уміння передбачити усі необхідні дії. Це також спосіб передбачити проблеми, що можуть виникнути, а отже, і можливість їх успішно вирішити.

Метою написання цієї роботи є розробка річного плану економічного розвитку локомотивного депо у вантажному русі.

Для досягнення мети в курсовій роботі були поставлені такі завдання:

Розробити виробничу програму діяльності депо;

Розрахувати техніко-економічні показники роботи депо;

Розробити план по праці;

Скласти план експлуатаційних витрат;

Розрахувати собівартість локомотивного депо;

Розрахувати показники ефективності діяльності підприємства.

Розділ 1. Зміст та порядок розробки плану технічного і організаційного розвитку підприємства, підвищення ефективності підприємства.1.1. Аналіз зовнішнього середовища підприємства


Функціонування підприємства в ринкових умовах неможливе без комплексного аналізу факторів зовнішнього середовища, які впливають на його діяльність. До таких факторів, які не є контрольованими підприємством, відносять: технологічні (рівень розвитку НТП); міжнародні (вплив міжнародного ринку товарів); економічні (вплив інфляції, рівень зайнятості, стабільність національної валюти); політичні (законодавство країни ринку, урядові постанови укази президента); соціально-культурні (відношення до підприємства різних груп населення); ринкові (можливість проникнення на ринок, розподіл сегментів, перспектива розвитку ринку та його структури); конкуренти (умови, що домінують на ринку товарів, можливість співіснування, тощо).

Для оцінки загроз та можливостей впливу перерахованих факторів М.Х. Мескон та М. Альберт пропонують перелік загроз та можливостей, з якими підприємство зустрічається у зовнішньому середовищі.

Вплив зовнішнього фактора на підприємство розраховується за формулою:

(1);

де - оцінка впливу зовнішнього фактора на діяльність підприємства;

kФ - коефіцієнт, який враховує важливість впливу зовнішнього фактора, див. вихідні дані, табл.1, №1;

Y – значення впливу зовнішнього фактора на діяльність підприємства, обирається самостійно.

Значення “Y” М. Мескон рекомендує приймати в межах (-50...+50). Оцінка загроз та можливостей зовнішніх факторів наведена в таблиці 1:

Таблиця 1

Оцінка загроз та можливостей зовнішніх факторів для підприємства

№ п/п

Фактори зовнішнього середовища

Коефіцієнт “kФ”

Значення впливу фактора “Y”

Оцінка впливу фактора “Зн”

1

2

1

4

5

1

Економічні

1,68

+20

+33,3

2

Ринкові

0,97

-10

-9,70

3

Політичні

2,17

-20

-43,40

4

Технологічні

2,67

+30

+80,10

5

Конкурентні

0,87

-20

-17,40

6

Міжнародні

1,77

-30

-53,10

7

Соціальні

0,77

+10

+7,7


Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат