На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Коспект Логістика

Реферати > Логіка > Коспект Логістика

З М І С Т.

Модуль 1. Наукові основи теорії логістичного управління.

Семінарське заняття 1. Сутність та організаційні основи управління матеріальними потоками в умовах ринкових відносин............................

Семінарське заняття 2. Концептуальні методологічні основи логістики та її понятійний апарат......................................................................................

Семінарське заняття 3. Логістичні системи та їх функції.

Методи системного аналізу та моделювання логістичних систем........

Семінарське заняття 4.Логістика як управлінський інструмент

ринкової економіки та її методологічний апарат.......................................

Практичне заняття 1. Функціональний логістичний менеджмент........

Практичне заняття 2. Інформаційне забезпечення

логістичного управління..............................................................................

Практичне заняття 3. Господарська угода, контракти та

державне замовлення в системі логістичного управління

рухом матеріалопотоків...............................................................................

Практичне заняття 4. Нормативна система логістичного

управління потоками матеріальних ресурсів............................................

Модуль 2. Функціональний логістичний менеджмент.

Практичне заняття 5. Логістичне управління потоками

ресурсів у виробництві.................................................................................

Практичне заняття 6. Посередництво і гуртова торгівля в

системі логістичного обслуговування руху матеріалопотоків................

Практичне заняття 7. Основи транспортної логістики.........................

Практичне заняття 8. Комерційна логістика та її

функціональні підвиди.................................................................................

Практичне заняття 9. Логістика складського обслуговування

руху матеріалопотоків.................................................................................

Практичне заняття 10. Управління запасами в логістичній системі.....

Практичне заняття 11. Система та критерії логістичного сервісу........

9. Глосарій логістичних понять і термінів.................................................................


ВСТУП

Вивчення дисципліни “Логістика” покликане необхідністю реалізації основних напрямів структурної перебудови галузей національної економіки та державного управління ними. В першу чергу це зв’язано з тим, що у зв’язку зі становленням в Україні ринкових відносин в останні роки з’явився і став активно розвиватись новий науково-практичний напрямок – логістика. Оскільки ця наука є складовою триєдиної науки “Менеджмент – Маркетинг – Логістика”, основним завданням яких є вироблення, прийняття та реалізація управлінських рішень, то вона буде сприяти підвищенню ефективності функціонування як керуючих (державні, регіональні та місцеві органи управління), так і керованих систем (юридичних та фізичних суб’єктів підприємництва усіх форм власності).

Актуальність даної дисципліни і зростаючий інтерес до її вивчення обумовлені потенційними можливостями підвищення ефективності матеріало- і товаропровідних систем, що відкриваються при використанні логістичної концепції (принципів) обслуговування різних сфер національної економіки, поряд з тим застосування логістики посилюється необхідністю наукової обґрунтованості прийняття управлінських рішень, їх оптимізації і практичної ефективності, потребою вдалого високопрофесійного використання сучасних методів і моделей управління в народногосподарському комплексі України.

Таким чином, вивчення дисципліни “Логістика” продиктоване докорінними змінами в усіх сферах суспільного розвитку, трансформації усіх видів власності, необхідністю розробки і застосування нових методів, механізмів, технологій як в державному управлінні, так і у підприємницькій діяльності, впровадженням сучасних підходів менеджменту у всіх сферах господарської діяльності.

Дисципліна “Логістика” читається для підготовки бакалаврів за спеціальністю “Менеджмент організацій”. Дана дисципліна має міждисциплінарний характер та інтегрує в собі знання економічної теорії, макроекономіки, менеджменту, маркетингу, управління персоналом, економічного аналізу, вищої математики, економіко-математичного моделювання, регіональної економіки та державного регулювання економіки.

В рамках даного курсу передбачено вивчення теоретичних, практичних, нормативно-правових засад організації логістичного підходу для забезпечення ефективності функціонування (інтеграції, раціоналізації і оптимізації потоків) та прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

1. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Метою викладання даної дисципліни є вивчення теорії та практики організації логістичного менеджменту у виробництві, розподілі, обміні і споживанні, а також в структурах державного апарату управління та місцевого самоврядування, що регламентують “правила руху” матеріальних і зв’язаних з ними інформаційних, фінансових і сервісних потоків у національній економіці.

Основними завданнями дисципліни є:

Ознайомлення з еволюцією розвитку науки “Логістика”.

Ознайомлення з концептуальними засадами науки і практики логістичного підходу в економіці.

Визначення суб’єктів та об’єктів логістичного обслуговування.

Формування і розвиток практичних навичок і професійних вмінь вирішення ситуаційних завдань з використанням сучасних методів моделювання, економічної статистики, економетричних методів, методів прийняття управлінських рішень і ін.

Вивчення основних методологічних підходів до реалізації контрольно-наглядових, аналітичних, організаційно-управлінських, інформаційних, прогностичних, дослідницьких функцій майбутніми менеджерами з логістики.

Вироблення навичок щодо: оцінки підприємницької діяльності на основі логістичного підходу ; розробки пропозицій і рекомендацій по удосконаленню нормативно-правової бази регламентування руху потоків ресурсів ; впровадження нових технологій логістичного обслуговування споживачів.

Вироблення навиків щодо оцінки ресурсного забезпечення логістичного обслуговування споживачів товарів, робіт і послуг.

В процесі вивчення даної дисципліни студенти мають знати:

роль і місце логістики (логістичного менеджменту) у системі управління господарською діяльністю, її концептуальні основи ;

організаційно-методологічні підходи до реалізації логістичних принципів обслуговування споживачів ;

понятійний апарат логістичного менеджменту та вміти його використовувати в професійні діяльності ;

методи оцінювання та визначення ефективності логістичного обслуговування на протязі всього логістичного ланцюга.

вміти:

використовувати методи, способи і моделі логістичного підходу для аналізу роботи логістичних служб, аналізувати діюче середовище ;

професійно виконувати функції менеджера – логістика, виявляти проблеми та обґрунтовувати постановку мети діяльності логістичної служби ;

розв’язувати виниклі проблеми і вибирати найбільш ефективні варіанти їхніх рішень ;

визначати ефективність управлінських рішень ;

оцінювати потребу у матеріальних, фінансових і інших ресурсах ;

володіти критеріями ефективної реалізації економіко-аналітичних функцій по організації логістичного обслуговування споживачів ;

сприяти впровадженню нових методів логістичного обслуговування у всіх функціональних ланках руху матеріальних потоків.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат