На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Державне мито, плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Державне мито, плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

Державне мито

Законодавче - нормативна база:

1. Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01.93р. № 7-93 із змінами та доповненнями.

Державне мито - це плата, яка справляється за вчинення юридичних дій та за видачу документів юридичного значення уповноваженими на те органами.

Платники

Платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами. ,

Об'єкти

Державне мито стягується:

а) із позовних заяв, заяв з переддоговірних спорів, заяв (скарг) у справах окремого провадження і скарг на рішення, прийняті відносно до релігійних організацій, із касаційних скарг на рішення судів і скарг на рішення, що набрали законної сили, а також за видачу судами копій документів;

б) із позовних заяв і заяв кредиторів у справах про банкрутство, що подаються до арбітражних судів, та заяв про перевірку рішень, ухвал, постанов у порядку нагляду, а також про їх перегляд за ново виявленими обставинами;

в) за вчинення нотаріальних дій державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів, а також за видачу дублікатів нотаріально засвідчених документів;

г) за видачу документів на право виїзду за кордон і про запрошення в Україну осіб з інших країн, за продовження строку їх дії та за внесення змін до цих документів; за реєстрацію національних паспортів іноземних громадян або документів, що їх замінюють; за видачу або продовження довідок на проживання; за видачу візи до національного паспорта іноземного громадянина або документа, що його замінює, на право виїзду з України та в'їзду в Україну, а також із заяв про прийняття до громадянства України і про вихід з громадянства України;

д) за операції з випуску (емісії) цінних паперів, крім облігацій державних та місцевих позик, та з видачі приватизаційних паперів;

е) за операції з об'єктами нерухомого майна, що здійснюються на товарних біржах, крім операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами України;

ж) за видачу громадянам України закордонного паспорта на право виїзду закордон або продовження строку його дії;

з) за прописку громадян або реєстрацію місця проживання;

й) за проведення прилюдних торгів (аукціону, тендера) об'єктами нерухомого майна, крім операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами України;

Державне мито має розгалужену систему ставок, що встановлюються в залежності від характеру дій і документів, за які воно справляється (таблиця 1):

Таблиця 1 

Деякі ставки державного мита

Найменування документів і дій, за які стягується мито

Розміри ставок

 

1. Із заяв і скарг, що подаються до суду, та за видачу судом копій документів:

із позовних заяв

 

1   відсоток  ціни  позову, але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

 

із скарг на неправомірні  дії органів державного управління і службових осіб, що обмежують права громадян

0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

 

із позовних заяв про розгляд питань захисту честі та гідності

 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян

 

за повторну видачу копії судового рішення, вироку, ухвали та іншої постанови суду

0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожну копію

із позовних заяв про зміну або розірвання договору  найму  житлових приміщень, про продовження строку прийняття спадщини, про скасування арешту на майно та з інших позовних заяв немайнового характеру (або таких, що не підлягають оцінці)

 

0,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

 

із заяв (скарг) у справах окремого провадження

 

із позовних заяв переддоговірних спорів

 

із апеляційних скарг на рішення судів: скарг на рішення, що набрали законної сили

 

50% ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви й скарги, а  з майнових спорів - ставки, обчисленої виходячи з оспорюванної суми

 

2. Із заяв, що подаються до господарських судів:

із позовних заяв майнового характеру

 

1% ціни позову, але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  і  не більше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

 

із позовних заяв немайнового характеру, в тому числі і з заяв про визнання недійсними повністю або частково актів ненормативного характеру; із заяв кредиторів про порушення  справ  про  банкрутство,  а також із заяв кредиторів, які звертаються з майновими вимогами до боржника після оголошення про

5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

 

 

порушення справи по банкрутство

 

 

 

із позовних заяв у спорах, що виникають під час укладання, зміни або розірвання господарських договорів:

 

5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

 

3. За нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів:

 

за посвідчення договорів купівлі-продажу майна державних підприємств, а також  за посвідчення договорів застави

 

0,1 % вартості майна, що викуповується, або предмета застави

 

за посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

 

1% суми договору,   але   не   менше   1 неоподатковуваного мінімума     доходів громадян

 

за  вчинення протестів векселів, пред'явлення чеків до платежу і посвідчення несплати чеків

 

0,3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

 

за вчинення виконавчих написів

 

1% суми, що стягується, або 1% вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше   3   неоподатковуваних  мінімумів доходів  громадян   і не більше 100 неоподатковуваних мінімумів  доходів громадян

 

за  засвідчення справжності кожного підпису на документах

 

0,02     неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян

 

за  засвідчення вірності копій документів та витягів з них (за сторінку)

 

0,01      неоподатковуваних   мінімумів доходів громадян

 

за  видачу дублікатів нотаріально посвідчених документів

 

0,03     неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян

 

4. За нотаріальні  та  інші  дії, вчинювані за межами   нотаріальної контори, виконавчого комітету ради народних депутатів

 

у  розмірі  встановлених ставок  за відповідні   дії (крім цього сплачуються фактичні витрати, пов'язані з виїздом для вчинення дій)

 

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат