На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Місцеві збори


Вступ…………………………………………………………………..3

1. Сутність та основні види місцевих зборів, що діють в Україні……4

2. Характеристика основних місцевих зборів в Україні………13

3. Особливості справляння місцевих зборів у світі…………….41

4. Удосконалення системи місцевого оподаткування в Україні…52

Висновки та пропозиції……………………………………………57

Список використаної літератури…………………………………61

Додатки………………………………………………………………62


Вступ

Сьогодні питання децентралізації бюджетної системи України виходять на перший план, адже фінансова децентралізація є однією з фундаментальних умов незалежності та життєздатності органів місцевої влади: децентралізація процесів ухвалення рішень збільшує можливості участі місцевої влади у розвитку підконтрольної їй території; фіскальна децентралізація сприяє ефективному забезпеченню суспільними послугами шляхом ретельнішого узгодження видатків органів влади з місцевими потребами і уподобаннями.

Але реалізація законодавчо закріплено права кожного адміністративно-територіального утворення на економічну самостійність неможлива без наявності у кожного органу влади власного бюджету і права його складання, затвердження і виконання без втручання ззовні. А це означає, що кожен орган влади повинен володіти своїм фінансовими джерелами, достатніми для організації управління економікою і соціальною сферою на своїй території. Одночасно з цим він повинен володіти відносною самостійністю в управлінні податками та іншими обов’язковими платежами, що надходять до відповідного бюджету.

Тому саме місцевим бюджетам, як основній фінансовій базі органів місцевого самоврядування, належать особливе місце в бюджетній системі нашої держави. Важлива роль відводиться місцевим бюджетам і у соціально-економічному розвитку території, адже саме з місцевих бюджетів здійснюється фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров’я населення, засобів масової інформації; також фінансуються різноманітні молодіжні програми, видатки по упорядкуванню населених пунктів. Саме з місцевих бюджетів здійснюються видатки на соціальний захист та соціальне населення.

На жаль, в цій ланці бюджетної системи зберігається безнадійно застарілий механізм централізованого регулювання вищестоящими органами доходів місцевих бюджетів. Це позбавляє місцеві органи влади фінансової самостійності, на довгі роки закріплює залежність розвитку місцевої економіки і соціальної сфери від можливостей і бажання вищестоящих органів влади вирішувати проблеми, що знаходяться на даній території районів, міст, селищ і сіл.

Таким чином, сьогодні з особливою гостротою постає проблема вироблення дієвого механізму, який би визначав нові принципи формування місцевих бюджетів, чітке розмежування функцій і повноважень усіх рівнів влади, а звідси – видатків кожного виду бюджету, і що саме головне – доходів між різними ланками бюджетної системи. При цьому питання бюджетної політики, оподаткування і міжбюджетних відносин повинні розглядатись і вирішуватись комплексно, оскільки вони тісно взаємопов’язані, і ні один із цих елементів не може бути реформованим без врахування двох інших.

Важливу роль у формуванні місцевих бюджетів і підтриманні функцій місцевих влад належить саме місцевим зборам, сутність і види яких розглянемо у подальших розділах, проведемо аналіз ситуації, що склалася закордоном, а також запропонуємо шляхи вирішення назрівших проблем.

1. Сутність та основні види місцевих зборів, що діють в Україні [Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки й збори" від 20.05.1993 року № 56-93 із змінами та доповненнями; Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.1991 року № 1251-ХП із змінами та доповненнями]

Місцевий збір - обов'язковий платіж, який згідно iз законом запроваджується i зупиняється органом місцевого самоврядування на території вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиниці та зараховується до його бюджету. Місцевий збір запроваджується у якості компенсації вартості комунальних послуг, які надаються платнику місцевого збору вiдповiдною територіальною громадою.

Органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків і зборів відповідно до переліку, встановленого статтею 15 Закону України "Про систему оподаткування" і статтею 1 Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" та в межах установлених Декретом граничних розмірів ставок, крім збору на проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон, який встановлюється обласними радами.

В межах своєї компетенції, органи місцевого самоврядування мають право запроваджувати пільгові податкові ставки, повністю відміняти окремі місцеві податки і збори або звільняти від їх сплати певні категорії платників та надавати відстрочки у сплаті місцевих податків і зборів.

Платники зобов'язані сплачувати місцеві податки і збори, відповідно до вимог рішення органу місцевого самоврядування про впровадження платежу і тільки після набрання чинності цього рішення.

Місцеві податки і збори перераховуються до бюджетів місцевого самоврядування в порядку, визначеному радами народних депутатів, якими вони встановлюються. Стягнення не внесених в установлений термін місцевих податків і зборів здійснюється згідно з чинним законодавством.

Надміру сплачені платниками суми місцевих податків і зборів зараховуються в рахунок майбутніх платежів або повертаються їм згідно з чинним законодавством.

Іноземні юридичні особи та громадяни сплачують місцеві податки і збори на рівних умовах з юридичними особами та громадянами України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами та законодавством України.

Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати місцевих податків і зборів до бюджету місцевого самоврядування покладається на платників відповідно до чинного законодавства.

Контроль за сплатою місцевих податків і зборів здійснюється державними податковими інспекціями.

На сьогодні в Україні справляються такі місцеві збори:

Збір за паркування транспортних засобів

Ринковий збір

Збір за видачу ордера на квартиру

Збір з власників собак

Курортний збір

Збір за участь у бігах на іподромі

Збір за виграш на бігах

Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі

Збір за право використання місцевої символіки

Збір за право проведення кіно- і телезйомок

Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі

13. Збір за проїзд територією прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон

1. Збір за парковку автотранспорту

Платниками збору за парковку автотранспорту є юридичні особи

та громадяни, які паркують автомобілі в спеціально обладнаних або

відведених для цього місцях.

Ставка збору за парковку автотранспорту встановлюється з

розрахунку за одну годину парковки, її граничний розмір не повинен

перевищувати 3 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів

громадян в спеціально обладнаних місцях і 1 відсотка - у

відведених місцях.

Збір за парковку автотранспорту сплачується водіями на місці парковки.

2. Ринковий збір

Ринковий збір - це плата за торгові місця на ринках і в

павільйонах, на критих та відкритих столах, майданчиках для

торгівлі з автомашин, візків, мотоциклів, ручних візків, що

справляється з юридичних осіб і громадян, які реалізують

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат