На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Визначення кредитоспроможності позичальника

Реферати > Економіка підприємства > Визначення кредитоспроможності позичальника

0.2 - 0.5

Коефіцієнт термінової ліквідності (QR)

Відношення найбільш ліквідної частини оборотних коштів до короткострокових зобов'язань. Звичайно рекомендується, щоб значення цього показника було більше 1. Однак реальні значення для російських підприємств рідко становлять більше 0,7-0,8, що визнається припустимим.

При розрахунку показника використовуються середні значення змінних за період.

Коефіцієнт поточної ліквідності (CR)

Розраховується як частка від розподілу оборотних коштів на короткострокові зобов'язання й показує, чи досить у підприємства коштів, які можуть бути використані для погашення короткострокових зобов'язань. Відповідно до міжнародної практики, значення коефіцієнта ліквідності повинні перебувати в межах від одиниці до двох (іноді до трьох). Нижня границя обумовлена тим, що оборотних коштів повинне бути досить, щонайменше, для погашення короткострокових зобов'язань, інакше компанія виявиться під погрозою банкрутства. Перевищення оборотних коштів над короткостроковими зобов'язаннями більш ніж у три рази також є небажаним, оскільки може свідчити про нераціональну структуру активів.

При розрахунку показника в використовуються середні значення змінних за період.

Чистий оборотний капітал (NWC)

Різниця між оборотними активами й короткостроковими зобов'язаннями. Іноді ще цей показник називають "квотою оборотних коштів". Оптимальна сума чистого оборотного капіталу залежить від особливостей діяльності компанії, зокрема, від її масштабів, обсягів реалізації, швидкості оборотності матеріальних запасів і дебіторської заборгованості. Недолік оборотного капіталу свідчить про нездатність підприємства вчасно погасити короткострокові зобов'язання. Значне перевищення чистого оборотного капіталу над оптимальною потребою свідчить про нераціональне використання ресурсів підприємства: наприклад, випуск акцій або одержання кредитів понад реальну потребу.

При розрахунку показника використовуються середні значення змінних за період.

Показники, які характеризують структуру капіталу та майна позичальника, наведені в табл. 2 Структура капіталу підприємства досить докладно характеризується під час розгляду вертикального правила фінансування. Висновки щодо задовільності показників структури капіталу та майна робляться на основі їх зіставлення із середньогалузевими значеннями.

Табл. 2

ПОКАЗНИКИ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ

Коефіцієнт фінансової незалежності (Equity to Total Assets)

Характеризує залежність фірми від зовнішніх позик. Чим нижче значення коефіцієнта, тим більше позик у компанії, тим вище ризик неплатоспроможності, потенційного виникнення грошового дефіциту в підприємства.

При розрахунку показника використовуються середні значення змінних за період.

0,5-0,8

Сумарні зобов'язання до активів (TD/TA)

Демонструє, яка частка активів фінансується за рахунок позикових коштів, незалежно від джерела.

При розрахунку показника використовуються середні значення змінних за період.

0,2 - 0,5

Сумарні зобов'язання до власного капіталу (TD/EQ)

Характеризує залежність фірми від зовнішніх позик. Чим вище значення коефіцієнта, тим більше позик у компанії, тим вище ризик неплатоспроможності. Високе значення коефіцієнта відображає також потенційну небезпеку виникнення в підприємства дефіциту коштів. Інтерпретація цього показника залежить від багатьох факторів: середній рівень цього коефіцієнта в інших галузях, доступ компанії до додаткових боргових джерел фінансування.

При розрахунку показника використовуються середні значення змінних за період.

0,5 - 0,8

Довгострокові зобов'язання до активів (LTD/TA)

Демонструє, яка частка активів підприємства фінансується за рахунок довгострокових позик.

При розрахунку показника використовуються середні значення змінних за період.

Довгострокові зобов'язання до необоротних активів (LTD/FA)

Демонструє, яка частка основних коштів фінансуються за рахунок довгострокових позик. Іноді розраховують аналогічний за змістом зворотний коефіцієнт, що показує частку власного капіталу у фінансуванні основних коштів.

При розрахунку показника використовуються середні значення змінних за період.

Коефіцієнт покриття відсотків або коефіцієнт захищеності боргу (TIE), раз

Показує, скільки разів протягом звітного періоду компанія заробила кошти для виплати відсотків по позиках.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат