На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Документи i розрахунки


В даному прикладi по кожнiй стрiчцi табличної частини документа видається назва товару (субконто, вибране в графi 2), цiна товару, кiлькiсть i сума (значення реквiзитiв 3 i 4).

6.18.  Автоматичний перерахунок документiв

Для деяких видiв документiв може виникнути ситуацiя, при якiй через знищення або коректування попереднiх проводок цi документи стають не актуальними. Для бiльшої зручностi роботи з такими документами i передбачений режим автоматичного перерахунку документiв. Цей режим може бути потрiбний i при змiнi алгоритму розрахунку проводок в документах.

Включення режиму. Для включення режиму автоматичного перерахунку документiв слiд в списковi видiв документiв вказати для потрiбних видiв документiв в графi "А.П." ознаку автоматичного перерахунку - символ "+".

Виконання автоматичного перерахунку. Автоматичний перерахунок документiв виконується в процесi розрахунку пiдсумкiв. Для виконання його слiд вказати в запитi розрахунку пiдсумкiв ознаку автоматичного перерахунку i виконати розрахунок.

Перед розрахунком видається два попередження. Перше:

Перерахунок коментарiв документiв в журналi операцiй - Enter! Нi - Esc!

пропонує виконати перерахунок заголовкiв документiв в журналi операцiй, друге:

Перерахунок проводок документiв в журналi операцiй - Enter! Нi -  Esc!

пропонує виконати перерахунок проводок народжених документами. На обидва цi запити можна вiдповiсти Enter.

В процесi перерахунку виконується послiдовна обробка всiх проводок розраховуваного перiоду i перерахунок документiв тих видiв, для яких вказана ознака автоматичного перерахунку.

Зауваження.

1. При виконаннi автоматичного перерахунку залишки на кiнець перiоду - це залишки на момент формування даної проводки. Iнакше кажучи, цi залишки вiдображають проводки, що знаходяться в журналi операцiй до перераховуваного документа, а також проводки згенерованi для даного документа до даної проводки. Це дуже важлива вiдмiннiсть автоматичного перерахунку вiд звичайного: при звичайному розрахунку проводок залишки на кiнець перiоду враховують i всi проводки, розмiщенi в журналi операцiй пiсля даного документа до кiнця перiоду.

2. В документах, по яких виконується автоматичний перерахунок залишкiв, не слiд задавати формування проводок з датою, вiдмiнною вiд дати документа.

6.19.  Приклади документiв i розрахункiв

Зайдiть в режим "Документи i розрахунки" групи "Операцiї" головного меню,i ,переглядаючи описи структури документiв (F5) i файли форми вихiдного документа i формул генерацiї проводок (F4), розберiться з цiєю документацiєю, як працюють цi документи i розрахунки. Дуже корисно спробувати створити два-три документи для потреб свого пiдприємства.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат