На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Технології навчання

Реферати > Педагогіка > Технології навчання

постійний контроль засвоєння;

дефіцит спілкування й емоцій у навчанні;

індивідуалізація темпу навчання, обсягу навчального матеріалу;

не розкриває самого ходу научения;

можливість використання технічних автоматизованих пристроїв навчання.

має обмеження застосування, у тому числі через складності матеріального забезпечення.

Ідеї і принципи ПРО стимулювали розвиток і застосування ТСО, породили ряд нових технологій (наприклад, блочно-модульний).

6. Інформаційні технології

В останні роки поняття "комп'ютерні технології" навчання всі частіше заміняють терміном "інформаційні технології" (НИТ - нові інформаційні технології).

Інформатизація утворення (ИО), у широкому змісті - комплекс соціально-педагогічних перетворень, зв'язаних з насиченням освітніх систем інформаційною продукцією, засобами і технологією; у вузькому - впровадження в установи системи утворення інформаційних засобів, заснованих на мікропроцесорній техніці, а також інформаційної продукції і педагогічних технологій, що базуються на цих засобах.

ИО - частина процесу інформатизації суспільства, що розглядають як один з визначальних факторів повороту до високоорганізованої стадії цивілізації. Інформатизацію суспільства прийнято зв'язувати з "інформаційним вибухом", сутність якого складається в экспотенциальном наростанні кількості соціально значимої інформації (наукової, технологічної, культурної і т.д.). Соціально-економічною передумовою "інформаційного вибуху" є швидкий розвиток продуктивних сил, що приводить до збільшення інформаційних потоків для здійснення більш ефективного керування економікою, вивільненню людей зі сфер виробництва і створює основу для здійснення більш ефективного керування економікою, вивільненню людей зі сфер виробництва і створює основу для розширення сфери інформаційного виробництва. Виникає підвищена потреба в розвитку виробництва інформаційних засобів для створення, передачі, збереження, обробки, тиражування інформації й автоматизації інформаційних процесів. Така потреба обумовила виникнення, поряд із традиційними інформаційними технологіями, що базуються в основному на "паперовому" (книги, газети і т.д.) і "плівковому" (фото, кіно) представленні інформації, НИТ, в основі яких лежать електронні засоби інформації. Серед останніх особливу роль зіграли ЕОМ (комп'ютери), аудіовізуальні електронні засоби (телебачення, відео й ін.), а також різноманітні "периферійні" пристрої (дисплей, принтер, пристрої для перетворення даних із графічних і звукових форм представлення інформації в числову і назад і ін.). Іноді використовують поняття автоматизованої навчальної системи (АОС) - це комплекс технічного, учбово-методичного, лінгвістичного, програмного й організаційного забезпечення на базі ЕОМ призначений для індивідуалізації навчання. За допомогою АОС здійснюють: 1) виявлення вихідного рівня ЗУН учнів, їхніх індивідуальних особливостей; 2) підготовку навчального матеріалу (пояснювальних текстів і ілюстрацій по досліджуваній проблемі, навчальних і контрольних завдань); 3) пред'явлення навчального матеріалу, адаптацію його за рівнем складності, темпові представлення інформації; 4) керування пізнавальною діяльністю учнів; 5) визначення показників їхньої працездатності; 6) завершальний контроль якості засвоєння; 7) реєстрацію і статистичний аналіз показників процесу засвоєння матеріалу кожним учнем і групою в цілому (характер і час виконання окремих завдань, загальний час роботи, число помилок і т.д.).

НИТ тісно зв'язані з програмованим навчанням.

НИТ не витісняють традиційні - кількість "паперової" і "плівкової" інформації продовжує наростати. Але процес інформатизації не зводиться до впровадження НИТ. Поступово складається багаторівнева система представлення інформації на різних носіях і в різних знакових системах, у яких тісно взаємодіють традиційні і НИТ. У зв'язку з появою і розвитком численних знакових систем, завдяки яким утвориться багатокомпонентне "інформаційне поле", виникає проблема інформаційної (комунікативної) адаптації людини в суспільстві.

Серед специфічних соціально-педагогічних проблем центральне місце займає протиріччя між темпом збільшення знань у суспільстві й обмежених можливостях їхнього засвоєння індивідом. Спроби дозволити це протиріччя приводять до відмовлення від абсолютного освітнього ідеалу (усебічно розвитий особистості) і заміщення його специально-детерминированным освітнім ідеалом - максимального розвитку здібностей людини із самореалізацією. Необхідно при цьому забезпечити людині право вибору напрямків утворення, що обумовлює введення достатно ранньої диференціації навчання і створення систем безперервного утворення. Реалізувати ідею безперервного утворення можливо, лише підготувавши необхідні умови для самоосвіти: створення організаційної і правової основи для доступу до різних джерел інформації, формування і розвиток у людини здібностей, зв'язаних з її пошуком, обробкою, сприйняттям, розумінням, використанням. Людина, що не володіє інформаційними технологіями, позбавляється одного з адаптаційних механізмів у динамічно розвивається соціумі. Виникає проблема формування і розвитку інформаційної культури індивіда.

Практика інформатизації середніх шкіл поставила ряд проблем. Однієї з найбільш гострих (крім матеріальна й організаційних) є проблема "опору вчителів" упровадженню НИТ у процес навчання, викликана протиріччям між колективними формами навчання, характерними для класно-визначеної системи, і індивідуалізацією навчання, стимулируемой персональними ЕОМ. Інша проблема - ймовірне зменшення міжособистісних контактів за рахунок розширення звертання до знеособленої інформації. (Ця проблема, зокрема , зв'язана з феноменом "хакерства"). Важливе коло проблем зв'язане з правовими основами поширення інформації в системі утворення: права учнів на одержання інформації, захист від використання інформації про учнів іншими особами йому на шкоду і від несанкціонованого доступу до шкільних баз даних; авторське право, і, зокрема , використання в освітніх цілях інформації, на яку накладена заборона на безкоштовне поширення; захист інформації від навмисної і не навмисного псування (наприклад, комп'ютерні "віруси") і т.д.

7. Ігрові технології навчання

Гра - вид діяльності в умовах ситуацій, спрямованих на відтворення і засвоєння суспільного досвіду, у якому складається й удосконалюється самоврядування поводженням.

Ігрова діяльність виконує наступні функції: розважальної, комунікативну, самореалізації, игротерапевтическую, діагностичну, корекції, міжнаціональній комунікації, соціалізації.

Гри як метод навчання, передачі досвіду старших поколінь молодшим люди використовували зі стародавності. Широке застосування гра знаходить у народній педагогіці, у дошкільних і позашкільних установах. У сучасній школі, що робить ставку на активізацію й інтенсифікацію навчального процесу, ігрова діяльність використовується в наступних випадках: 1) як самостійні технології для освоєння поняття, теми, роздягнула навчального предмета; 2) як елемента більш великої технології; 3) як урок або його частини (уведення, закріплення, пояснення, контролю, вправи і т.д.); 4) як технології позакласної роботи (гри типу "Блискавиця", КТД і т.д.).

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат