На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Складання і виконання кошторисів та звітів

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Складання і виконання кошторисів та звітів

Порядок складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2005 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затверджений Наказом Державного казначейства України #58 від 31.03.2005 р., ґрунтується уже на поправках до закону про державний бюджет 2005 року, але може зазнати істотних змін у наступному році. Цей порядок поширюється на всіх розпорядників бюджетних коштів.

Перед усе, такі звіти вважаються недійсними, якщо їх не підписано - поруч з керівниками організацій - також головними бухгалтерами (керівниками фінансових служб) (п. 1.8 Порядку). По суті, це накидає НПО обов'язок наймати головного бухгалтера, що збільшує її непрямі чи то адміністративні витрати, навіть у тому випадку, коли фінансову звітність і бухгалтерський облік НПО веде аудитор або бухгалтерська фірма.

В п. 2. 4 Порядку зазначено, що громадські та інші неприбуткові організації, які не є бюджетними установами, але одержують бюджетні кошти, мають щокварталу подавати Державному казначейству звіти про використання бюджетних коштів за п'ятьма формами, при чому фактичні видатки не повинні перевищувати сум, затверджених кошторисом організації чи установи на рік.

Це означає, що неурядова організація-переможець конкурсу, яка одержує бюджетні кошти на соціальний проект наприкінці року, має складати річний кошторис уже на початку фіскального року. Перевірку цієї звітності здійснює контрольно-ревізійне управління, незалежно від суми фактично отриманих коштів.

Неподання звітності чи нецільове використання коштів призводять до припинення бюджетного фінансування (ст. 117 Бюджетного кодексу) та/або адміністративних стягнень і цивільно-правової відповідальності щодо посадових осіб організацій-виконавців.

Бюджетні кошти, не використані за цільовим призначенням, підлягають поверненню в бюджет.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ, ВИКОРИСТАНИХ ПРИ СКЛАДАННІ АНАЛІЗУ

Нормативно-правові акти, що частково стосуються залучення бюджетного фінансування соціальних проектів, а саме:

Бюджетний кодекс України (закон України #2542 від 21.06.2001 р.)

Цивільний кодекс України (закон України #435 від 16.01.2003 р.)

Кодекс України про адміністративні правопорушення (закон України #8073 від 07.12.1984 р.)

Європейська хартія самоврядування (#994_036, ратифікована Законом України від 11.09.1997 р.)

Закон України "Про державний бюджет України на 2005 рік" #2285 від 23.12.2004 р.

Закон України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" #2558 від 21.06.2001 р

Європейська конвенція про основні принципи транскордонного співробітництва між територіальними общинами або органами влади від 21.05.1980 р.

Закон України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" #1490 від 22.02.2000 р.

Закон України "Про ліцензування деяких видів господарської діяльності" #1775 від 01.06.2000 р.

Закон України "Про благодійництво і благодійні організації" #531 від 16.09.1997 р.

Закон України "Про інформацію" #2657 від 02.10.1992 р.

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" #334 від 28.12.1994 р.

Закон України "Про податок на додану вартість" #168 від 03.04.1997 р.

Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" #889 від 22.05.2003 р.

Наказ Державного казначейства України #58 від 31.03.2005 р. "Про затвердження Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2005 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів"

Державний класифікатор соціальних стандартів і нормативів (Наказ Міністерства праці та соціальної політики #293 від 17.06.2002 р.)

Вказані акти постійно оновлюються на офіційному інформаційному сайті Верховної Ради України: www.rada.gov.ua

Інші друковані видання:

Інформаційна відкритість органів державної влади України // За загальною редакцією М. Лациби. - К.: Український незалежний центр політичних досліджень, 2005.

Залучення громадян до діяльності органів місцевого самоврядування // За загальною редакцією І. Бураковського. - К.: Унісерв, 2004.

Юридические механизмы государственного финансирования неправительственных организаций. - К.: Международный центр некоммерческого права, 2001.

Социальный заказ в Украине. Обоснование и внедрение. - Одесса, 2000. Ассоциация поддержки гражданских инициатив "Ковчег".

http://www.civilsociety.org.ua/index.php?id=75#a3

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 04.11.2002 р. N 16966/7/15-2317

Щодо мобілізації коштів до бюджету

(Витяг)

На забезпечення достатніх надходжень до податку на прибуток суттєво впливає наявність значної кількості платників податків, що користуються пільгами в оподаткуванні, і їх кількість має тенденцію до збільшення. У порівнянні з відповідним періодом минулого року кількість пільговиків збільшилась на 13,6 відсотка.

Тому на сьогодні має бути приділена особлива увага питанню правомірності надання податкових пільг суб'єктам підприємницької діяльності - юридичним особам, зокрема щодо податку на прибуток.

Законом України від 22.05.97 р. N 283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємства" (зі змінами та доповненнями) (далі - Закон) передбачено ряд податкових пільг, зокрема встановлено пільговий порядок оподаткування неприбуткових установ і організацій.

А саме, пунктом 7.11 статті 7 Закону визначено перелік установ і організацій, які може бути включено до Реєстру неприбуткових установ і організацій (далі - Реєстр), та перераховані види доходів, які звільняються від оподаткування у разі їх отримання відповідними неприбутковими установами й організаціями. Поряд із цим установлено інші вимоги, за умови дотримання яких установа чи організація може бути включена до Реєстру.

Отже, своєчасність контролю за правомірністю надання пільг неприбутковим організаціям та використання їх за цільовим призначенням, а також правомірність включення їх до реєстру неприбуткових установ та організацій з метою упередження втрат бюджету набуває ще більшого значення.

За зведеними даними в Реєстрі неприбуткових установ і організацій на рівні ДПА України станом на 01.10.2002 р. обліковується 121487 неприбуткових установ і організацій, кількість яких постійно зростає та по відношенню до 01.07.2001 р. складає 112,6 відсотків.

У зв'язку із цим зауважимо, що після введення у новій редакції Податкового звіту про використання коштів неприбуткових організацій, затвердженого наказом від 29.04.2002 р. N 203 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.05.2002 р. за N 443/6731 (далі - Податковий звіт), цей документ набув статусу податкової декларації.

Податковий звіт подається до контролюючого органу у терміни та за формою, установленими законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування та сплата податку (п. 1.11 статті 1 Закону України від 21.12.2000 р. N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами") (далі - Закон N 2181).

При цьому слід звернути увагу на те, що за порушення встановлених термінів подання Податкового звіту згідно зі статтею 17 Закону N 2181 передбачено застосування штрафних санкцій у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або затримку.

З метою недопущення випадків незаконного звільнення від оподаткування доходів, отриманих неприбутковими організаціями, при поданні Податкового звіту органи на місцях мають перевіряти правомірність такого звільнення.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат