На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Історія логіки

Реферати > Логіка > Історія логіки

Але вже на початку ХХ століття класична логіка була піддана нещадній всебічній критиці. Наслідком такого критичного ставлення стало виникнення нових розділів логіки. Ці розділи прийнято відокремлювати від класичної логіки, а тому не дивно, що вони отримали назву «некласична логіка».

В цілому некласичну логіку схарактеризувати важко, бо різні розділи її розглядають занадто різноманітні типи міркувань, тому варто характеризувати кожний з них окремо. Зате можна визначити основне завдання неокласичної логіки. А воно полягає в тому, щоб як найповніше описати ті елементи логічної форми міркування, які були проголошені класичною логікою.

Серед розділів неокласичної логіки назвемо основні:

Алетична логіка – розглядає міркування , до складу яких входять модальні поняття типу: «необхідно», «можливо», «випадково», їх різновиди.

Епістемічна логіка – розглядає міркування, що включають поняття «спростовано», «нерозв’язано», «доведено», «переконаний», «сумнівається» тощо.

Логіка дії – описує міркування, пов’язані з діями людей.

Логіка норм (деонтична логіка) – розглядає зв’язки нормативних висловлювань.

Логіка оцінок (аксіологічна логіка) – має справу з поняттями типу «гірше», «добре», «краще», «погано», «байдуже» тощо.

Логіка часу (темпоральна логіка) – описує логічні зв’язки висловлювань про минуле, сучасне та майбутнє.

Щоправда, це не є всі розділ неокласичної логіки. Більш того, перелічити їх всі є просто неможливим, оскільки їх розвиток і створення не закінчено ще й до сьогодні.

Висновок

Логіка є дуже давньою наукою, історія якої налічує 2,5 тисячі років. Тому досить природнім можна назвати той факт, що ця історія є досить насиченою гучними іменами та блискучими відкриттями.

За цей час логіка суттєво розширила рамки свого предмету досліджень і почала розробляти такі питання, як аналіз природної мови та створення штучної мови для спрощення аналізу суджень та взаємозв’язків між ними. за останні півтори столітті логіка розвивається в тісному взаємозв’язку із іншими науками, особливо тісним є взаємозв’язок з математикою, інформатикою та лінгвістикою. Досить розповсюдженим стало використання логічного знання в такій сфері життя як політика.

Сучасні вченні, які займаються вивченням історії логіки виділяють 2 її періоди, які явно не є рівнозначними з точки зору своєї тривалості, але не за змістовним наповненням. Також більшість з них наголошує на тому, що сучасна логіка не заперечує Арстотелівської логіки і її надбань.

Треба мати на увазі, що логіка не є наукою описовою, а тому вона чітко визначає закони, норми, за якими повинне будуватися міркування людини.

Список літератури

Стяжкін Н.І. «Формування математичної логіки» - М., 1967

І.Кант «Трактати та листи» - М.,1980

Войшвило Є.К./ Дегтярьов М.Г. «Логіка» - М.,1994

Костюк В.Н. «Логіка» - К.,1995

www.bgnauka.ru/phylosophy/ibn-sina.asp

www.iph.ras.ru/~orient/win/publictn/ls/biobi1.htm

www.wikipedia.ru

www.wikipedia.ua

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат