На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Способи ухилення від сплати податків

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Способи ухилення від сплати податків

Вступ.

Податкова система являється одним із найважливіших елементів економіки України.

Українська податкова система формується в складний для країни період переходу від адміністративно-командної економіки до економіки ринкового типу, супроводжуючись кризовими явищами практично у всіх сферах суспільного життя. За таких умов широкого поширення набувають порушення податкового законодавства.

Низький рівень правосвідомості “нових” підприємцiв у поєднанні з надто високими податковими ставками криміналізували виробництво, торгівлю та інші сфери господарської діяльності. Щоб уникнути оподаткування, деякі підприємці вишукують прогалини в чинних законодавчих актах, замість безготівкових розрахунків впроваджують готівкові, відкривають по декілька гривневих і валютних рахунків, вдаються до інших хитрощів.

Сьогодні керівники багатьох комерційних структур знають особливості, за якими підприємства звільняються від податків. Тому в їхніх статутах часто зазначаються такі види діяльності, як виробництво і переробка сільськогосподарської продукції, ремонтно-будівельні роботи, роботи з благоустрою та ін. Фактично ж вони займаються торгівельно-закупівельною та посередницькою діяльністю, ухиляючись від сплати податків.

Більш того в статутах багатьох зареєстрованих малих підприємств, фірм відсутні дані про їх місцезнаходження, не передбачається відповідальність засновників та інших осіб по заборгованості. Використовуючи ці обставини, керівники таких підприємств займаються господарською діяльністю, щоб не сплачувати податки, просто зникають.

Однак прийняття і дія великої кількості законодавчих актів, що регулюють відносини у сфері оподаткування, часті їх зміни, неоднозначність тлумачення їхніх норм створюють значні перешкоди в практичній діяльності як для суб'єктів оподаткування, так і для органів контролю. До того ж недостатній рівень підготовленості значної частини працівників державних податкових адміністрацій та органів внутрішніх справ не дає можливості вести активну боротьбу із зловживанням у сфері оподаткування.

Актуальність розробки даної проблеми випливає із необхідності вироблення комплексу правових, організаційно-управлінських та інших заходів, спрямованих на виявлення і попередження правопорушень у сфері оподаткування, які повинні проводитися тільки в рамках чинного законодавства і ні в якому разі не обмежувати або порушувати права і законні інтереси платників податків.

Актуальність проблеми боротьби зі злочинністю у сфері оподаткування обумовлюється тим, що, як свідчить практика боротьби з цими злочинами, в державі спостерігається тенденція росту і підвищення їх суспільної небезпеки. Крім того, на динамічність процесів, які відбуваються в економіці країни, значною мірою впливають об'єктивні і суб'єктивні обставини, які сприяють вчиненню злочинів у цій сфері, що безумовно відбивається на заходах щодо їх попередження.

Стаття 1482 КК України. Ухилення від сплати податків,

зборів, інших обов'язкових платежів.

(Нова редакція Закону від 5 лютого 1997 р. №44/97 ВР).

Частина 1.

Умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, вчинене посадовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, або фізичною особою, якщо ці діяння призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, -

карається виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або штрафом у розмірі до трьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Частина 2.

Ті ж діяння, вчинені за попереднім зговором групою осіб, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, -

карається позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна чи без такої, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом до однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Частина 3.

Діяння, передбачені частиною 1 цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна та позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.

Примітка:

Під значним розміром коштів слід розуміти суми податку, збору чи іншого обов'язкового платежу, які в сто i бiльше разів перевищують установлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян;

Під великим розміром коштів слід розуміти суми податку, збору чи іншого обов'язкового платежу, які в двісті п'ятдесят і більше разів перевищують установлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян;

Під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податку, збору чи іншого обов'язкового платежу, які в тисячу і більше разів перевищують установлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян. Статтею 1482 Кримінальний кодекс України доповнено 26 січня 1993 року, в редакції Законів №3889-12 від 28 січня 1994 року і №44/97-ВР від 5 лютого 1997р.

При розслідуванні і судовому розгляді справ про ухилення від сплати податків необхідно точно встановити, який Закон діяв в період, коли мало місце ухилення від сплати податків. Якщо, наприклад, ухилення від сплати податків мало місце в період дії як одного, так і іншого Закону, суми несплачених податків треба вираховувати окремо за період, в якому діяв той чи інший Закон.

Суть податкових злочинів полягає в неправомірному приховуванні прибутків (доходів)від оподаткування. Такі злочини дають можливість отримати різноманітні майнові вигоди по вiдношенню до тих, хто податки сплачує повністю, і скоюються керівниками підприємств і фірм різноманітних форм власності – державної, акціонерної, приватної.

Співучасниками, як правило, являються головні, старші або просто бухгалтери. При цьому не має великого значення, хто в дійсності консультував керівника по фінансово-економічним і податковим питанням. Головне – хто підписував документи про величини прибутку (доходу) і розміру податку, який підлягав сплаті. Вказане положення актуальне тому, що найчастіше роль бухгалтерів виконують підставні особи: члени сімей керівників, родичі, рядові співробітники.

Реально ж бухгалтерські функції виконує “людина зі сторони” – спеціаліст.

Основними способами дій при приховуванні прибутків від оподаткування виступають:

[1] завищення в первинних документах даних про матеріальні затрати:

1.1. внесення в затрати матеріалів замовника;

1.2. складання підложних документів по списанню матеріалів на виробництво;

1.3. внесення в авансові звіти фіктивних командировочних витрат;

1.4. включення підставних осіб в платіжні відомості на отримання заробітної плати;

1.5. часткова зміна (матеріальний підлог, дописки суми в сторону збільшення) в відомостях на отримання заробітної плати;

1.6. завищення в накладних документах цін на прийнятий товар.

[2] завищення в документах обліку даних про матеріальні затрати:

2.1. включення пропонуючих витрат в витрати звітного періоду;

2.2. включення в вартість малоцінних і предметів, які швидко зношуються вартості основних засобів;

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат