На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства


ДОДАТОК Б

Правила заповненя банківських документів

Назва реквізиту

Вимоги по заповненню реквізиту

Номер

Банк, що здійснює операцію, проставляє порядковий номер реєстрації касового документа.

Дата здійснення операції

В заяві на переаз готівки вказується дата фактичного пред'явлення її в банк.

Грошові чеки дійсні протягом 10 календарних днів з дня їх виписки, без урахування дня виписки.

У всіх інших касових документах вказується дата здійснення касової операції.

Дата здійснення операції в документі вказується таким чином: число цифрами «ДД», місяць словом, рік цифрами «РРРР»

Платник

Вказується назва юридичної особи і прізвище, ім'я, по батькові особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, що здійснює переказ готівки.

Якщо переказ готівки здійснює фізична особа, то указуються його прізвище, ім'я і по батькові (ідентифікаційний або реєстраційний номер, номер лицьового рахунку).

У разі здійснення операцій з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, в касових документах повинні указуватися реквізити, передбачені в пункті 5 розділу 1 розділу III справжньої Інструкції.

В прибутковому, видатковому і прибутково-видатковому касових ордерах указуються прізвище, ім'я, по батькові працівника банку. При оформленні прибутково-видаткового касового ордера на загальну суму здійснених касових операцій цей реквізит не заповнюється

Одержувач

В касових документах на видачу готівки фізичній особі указуються його прізвище, ім'я і по батькові, юридичній особі — назва юридичної особи і прізвище, ім'я і по батькові особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи.

В касових документах на переказ готівки указуються назва юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи. В прибутковому, видатковому і прибутково-видатковому касових ордерах указуються прізвище, ім'я, по батькові працівника банку.

При оформленні прибутково-видаткового касового ордера на загальну суму здійснених касових операцій цей реквізит не заповнюється

Код одержувача

У разі здійснення переказу готівки для зарахування на рахунок одержувача, відкритий в іншому банку, указується для:

юридичної особи — ідентифікаційний код по Єдиному державному реєстру підприємств і організацій України;

фізичної особи — ідентифікаційний номер платника податків

Банк одержувача

Указуються назва і місцезнаходження банку одержувача

Банк платника

Указуються назва і місцезнаходження банку платника

Код банку одержувача

Указується реквізит банку одержувача, визначений і включений в довідник банківських установ України

Назва валюти

Указується буквений код валюти згідно вимогам нормативно-правових актів при здійсненні операцій з іноземною валютою

Дебет/кредит

Указуються відповідні рахунки по касових операціях

Сума цифрами

Сума указується цифрами, гривні відділяються від копійок комою «,», копійки позначаються двома цифрами. Аналогічно указується сума в іноземній валюті

Еквівалент в гривнях

Указується при здійсненні операцій з іноземною валютою сума в гривнях, яка розраховується в установленому порядку

Загальна сума

Указується сума словами, назва грошової одиниці повністю «гривень» або скорочено «грн.». Якщо сума складається тільки з копійок, то перед її вказівкою ставиться «Нуль» гривень. Якщо сума виразима в цілих гривнях, то указується «00 коп.» або «00 копійок». При здійсненні операцій з іноземною валютою сума словами указується в іноземній валюті і її еквівалент в гривнях в аналогічному порядку

Призначення платежу

Указується вид платежу (на які цілі приймається/видається готівка). По операціях по вкладних (депозитним) рахунках указується внесення готівки на вкладний (депозитний) рахунок або видача готівки з нього. По операціях, не пов'язаних з платежами і вкладними (депозитними) рахунками, указується «переказ готівки»

Пред'явлений документ

В грошових чеках, заявах на видачу готівки незалежно від суми указуються найменування пред'явленого документа (паспорт або замінюючий його документ), серія, номер і дата його видачі, найменування установи, що видала документ. Дата народження і місце мешкання (для нерезидентів — місце тимчасового перебування) указуються у разі здійснення операцій з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті.

В прибуткових, витратних і прибутково-видаткових касових ордерах і заявах на видачу готівки працівникам банку, а також інкасаторам територіальних управлінь указуються назва документа (посвідчення, пропуск) і його номер (окрім операцій по видачі готівки касовим працівникам під час ведення аналітичного обліку)

Підпис платника/одержувача

Платник/одержувач ставить підпис власноручно.

При оформленні прибутково-видаткового касового ордера на загальну суму здійснених касових операцій підписи не ставляться

Підписи банку

Ставлять підпис власноручно посадовці, визначені банком

Додаткові реквізити

Код платника

У разі внесення готівки як сплати податків і зборів до бюджету платник указує код/номер, а саме:

юридична особа — ідентифікаційний код по Єдиному державному реєстру підприємств і організацій України;

фізична особа — ідентифікаційний номер платника податків (крім випадків, коли фізична особа на свої релігійні переконання відмовилася від ухвалення ідентифікаційного номера і в його паспорті зроблена відповідна відмітка).

Указується у разі здійснення операцій з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті

Код бюджетної класифікації

Указується платником при здійсненні платежів податків і зборів до бюджету

Період платежу

Указується, за який період здійснюється платіж

Дата валютування

Заповнюється клієнтом по його бажанню. Дата валютування не може перевищувати 10 календарних днів з дати складання касового документа (дата складання документа не ураховується)

Інші додаткові реквізити, необхідні для здійснення операції, банк визначає самостійно


Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат