На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

вдосконалення рівня сервісу для клієнтів

надання виключно якісної продукції

Компанія ТОВ „Вічунай-Україна” займається дистрибуцією продуктів харчування глибокого заморожування торгової марки " VICI" в Україні. Продукція компанії:

продукція сурими;

продукція сурими для панировки;

рибна продукція для панировки

Підприємство ТОВ „Вічунай-Україна” є юридичною особою, веде самостійний баланс, має поточний рахунок в установі банку, печатку зі своїм найменуванням.

Управління підприємством здійснюється зборами учасників. Вони складаються з учасників товариства та призначених ними представників.

В статуті ТОВ „Вічунай-Україна” частка іноземного учасника складає 85 %, частка учасника - юридичної особи, що є резидентом України – 10 %, частка фізичних осіб-резидентів України – 5 %.

Основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля продуктами харчування.

Як бачимо підприємство існує порівняно недавно (менше двох років) і зараз знаходиться на етапі становлення. Іншими словами діяльність підприємства ще не досягла максимального розмаху. В той же час вже два роки діяльності свідчать про успішний старт.

На в табл..1.1 і на рис. 1.1 представлена динаміка обсягів реалізації продукції і прибутку підприємства за 2004 рік (джерелом даних є Звіти про фінансові результати (форма № 2) за цей період).

Таблиця 1.1.

Динаміка обсягів реалізації продукції та прибутку підприємства ТОВ “Вічунай-Україна” за 2004 рік

Показники

I квартал 2004 року

II квартал 2004 року

III квартал 2004 року

IV квартал 2004 року

1. Чистій дохід (виручка) від реалізаціі продукціі, тис. грн.

62,28

68,71

107,51

130,99

2. Собівартість реалізваної продукції, тис. грн.

48,12

53,59

77,95

93,83

3. Інші операційні витрати, тис. грн.

0,21

0,21

0,26

0,31

4. Прибуток від операційної діяльності, тис. грн.

0,8

3,68

30,17

40,65Рисунок 1.1.

Як бачимо, протягом року об'єм виручки від реалізації продукції постійно зростає, що свідчить про досить швидкі темпи завоювання ринків. Окрім виручки росте і прибуток підприємства: протягом року він зріс з 0,8 тис. грн. в першому кварталі до 40,65 тис. грн. в четвертому кварталі, тобто в 51 раз. Невисокий розмір прибутку в першому кварталі 2004 року (фактично можна говорити про його відсутність) пояснюється тим, що підприємство тільки почало свою діяльність, а, як відомо, етап виходу на ринок, як правило, супроводжується великими витратами і низкою нормою прибутку.

В зв'язку з цим цікавої є також і динаміка показників рентабельності продажу, яка була представлена на рис. 1.2

Рисунок 1.2.

Як випливає з графіка протягом року як валова рентабельність продаж (відношення валового прибутку до чистої виручки від реалізації), так і чиста рентабельність продаж (відношення чистого прибутку до чистої виручки від реалізації) збільшуються. При цьому значення валової рентабельності продаж збільшилося з 30,25 % в першому кварталі до 35,33 % в четвертому кварталі, тобто на 5,09 процентні пункти. Зростання показника чистої рентабельності продаж, як випливає з графіка, більш значне. Так, протягом року він виріс з 0,08 % до 11,08 %, тобто на 11 процентних пунктів. Звернемо увагу, що відмінність значень цих двох показників рентабельності обумовлена необхідність для підприємство нести адміністративні, збутові і інші витрати, а також сплачувати податки з прибутку (фактично ці витрати і складають різницю між валовим і чистим прибутком підприємства, є чисельниками у формулах розрахунку цих показників рентабельності) [27, c.68].

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат