На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Телефониий довідник (Turbo Pascal)

Реферати > Комп'ютерні науки > Телефониий довідник (Turbo Pascal)

План:

1. Вступ 3ст.

2. Завдання 4ст.

3. Вхідний файл 5-8ст.

3.1 Програма формування вхідного файлу .5-6ст.

3.2 Команди програми Vhidnuy .6-7ст.

3.3 Виконання програми .7ст.

3.4 Блок схема .8ст.

4. «Телефонний довідник» .8-16ст.

4.1 Опис програми «Телефонний довідник» 8-9ст.

4.2 Команди програми 9-12ст.

4.3 Виконання програми .12-14ст.

4.4 Блок схема 15-16ст.

5 Висновок .17ст.

6 Використана література 18ст.

7 Додатки .19-25ст.

7.1 Додаток №1 .19-23ст.

7.2 Додаток №2 .24ст.

7.3 Додаток №3 .25ст.

1.Вступ:

В наш час, в століття інформаційний технологій потрібно завжди мати всебічний доступ до інформації. Найбільший її обсяг можливо почернути в новітніх базах даних.

Прикладом такої бази даних може стати програма «Телефонний довідник».

Ця програма завжди допоможе за прізвищем і адресою абонента знайти легко телефон потрібного абонента.

Ця програма написана на мові програмування TURBO PASCAL 7.0. Я вибрав цю мову програмування з багатьох причин. По перше цю мову програмування я знаю ліпше всього, а по друге вона має усі можливості більш складних мов програмування, а також вона проста своєю наочністю. Отримана в результаті програма, виконана в Pascal має зрозумілий, доступний та наочний вигляд, легко піддається обробці та змінам. Також програму «Телефонний довідник» можливо зробити в багатьох програмах. Для прикладу підходять такі програмні продукти компанії Microsoft як: Microsoft Office Excel i Microsoft Office Access.

2.Завдання

Моє завдання полягає в тому щоб за допомогою алгоритмічних конструкцій у мові Turbo Pascal яка за допомогою вхідних даних(прізвища і адреси) знайти необхідний телефон.

3.Вхідний файл

3.1Програма формування вхідного файлу

Програма «Телефонний довідник» складається з двох програм:

Перша програма формує типізований файл (див. додаток № 1 в текстовому вигляді). Типізований файл можливо переглянути тільки програмно. Оголошення

типізованого файлу е специфічна синтаксична структура наприклад f: file of real.

Також у цій програмі використовуються записи. Запис – це структурований тип даних який складається з визначеного числа компонентів, які мають назву поля запису. Вони можуть мати різний тип даних. Оголошення змінної типу запис починається за допомогою слова reacord, після якого починається список полів з виказанням їх типів. Закінчується опис даних за допомогою службового слова end. Наприклад:

var

Name=reacord

a,b: string[15];

c: real;

ef:array[1 20] of byte;

end.

Також записи можуть містити в собі масиви даних.

Масив – це структурований тип даних, який складається з фіксованого числа елементів одного типу. Для оголошення масиву існує службове слово array of. Сама процедура створення масиву може виконуватися таким чином:

var

z , x: array[1 20] of real;

Програма також містить у собі один цикл. Цикл – це повторення одних і тих же дій. Послідовність дій, які повторюються в циклі називають тілом цикла.І снує декілька видів циклів. В цій програмі я обрав цикл з параметром. Тому що цей цикл дуже гнучкий у своїй конструкції. Цикл описується наприклад таким чином:

var: i: integer;

begin

for i:=1 to 10 do begin

Програма Vhidnuy потрібна для того щоб завести 150 записів з них: 50 телефонів, 50 адрес і 50 прізвищ абонентів(див додаток № 2 список в текстовому форматі).

3.2. Команди програми Vhidnuy:

Program vhidnuy- ця команда оголошує назву програми.

uses crt – оголошення модуля crt дає змогу використовувати кольори тексту і затримку. Цей модуль використовується щоб надати програмі дружелюбного вигляду.

type – оголошення нового типу даних.

dovidnuk=reacord – ця команда дає змогу описати записи. Записи можуть мати різні типи даних.

pr:string[30] – це поле запису означає, що буде вводитися прізвище абонента у форматі string[30] і максимальна довжина прізвища 30 символів.

tel:real – це поля запису означає номер телефону, який записується у форматі real.

vyl:string[30] - поле запису означає, що буде вводитися адреса абонента у форматі string[30] і максимальна адреси прізвища 30 символів.

Після опису полів запису вводиться команда end, яка закінчує опис даних.

var – відкриття опису даних.

f: file of dovidnuk – оголошення формування файлу f який має назву у програмі. Файл f має формат dovidnuk який описаний вище.

a:array[1 50] of dovidnuk – програма формує масив на 50 значень і має формат даних dovidnuk

i: integer- змінна і вводиться як лічильник циклу у форматі integer.

Далі починається програма

begin – оголошення початку програми.

assign(f,’dani’) – відкриття файлу який має назву у програмі f, а на диску зберігається під назвою dani.

rewrite(f) – за допомогою цієї команди ми відкривачем файл для запису в нього вхідних даних.

for i:=1 to 50 do begin – в цій програмі використовується цикл з параметром. За допомогою цього циклу програма запитає 50 разів прізвище абонента, 50 разів телефон абонента і 50 разів адресу абонента.

write(‘prizvushe’,i) – ця команда пише на екран слово ‘prizvushe’ і його номер у файлі. Слово ‘prizvushe’ означає, що потрібно ввести прізвище абонента.

readln(a[i].pr) – за допомогою цієї команди ми можемо ввести прізвище абонента.

write(‘tel’,i) - ця команда пише на екран слово ‘tel’ і його номер у файлі. Слово ‘tel’ означає, що потрібно ввести телефон абонента.

readln(a[i]. tel) - за допомогою цієї команди ми можемо ввести телефон абонента.

write(‘vul’,i) - ця команда пише на екран слово ‘vul’ і її номер у файлі. Слово ‘vul’ означає, що потрібно ввести адресу абонента

readln(a[i]. vul) - за допомогою цієї команди ми можемо ввести адресу абонента.

end – ця команда закриває цикл у програмі.

close(f) – за допомогою цієї команди ми закриваємо використання файлу f.

end – ця команда закриваємо програму.

3.3.Виконання програми:

Ця програма потрібна для того щоб сформувати вхідний файл даних. Запустивши програму «vhidnuy» нам потрібно ввести дані. Після вводу усіх потрібних даних програма збереже їх на жорсткому диску у типізованому файлі під назвою DANI.

Результат виконання програми можливо подивитися за допомогою малюнка:

3.4Блок cхема

4.«Телефонний довідник»

4.1Опис програми «Телефонний довідник»:

Програма «Телефонний довідник» (див. додаток № 2)- це база даних яка працює за допомогою вхідного типізованого файлу “DANI.txt”, в якому міститься інформація про абонентів. У програмі міститься цикл з параметром. щоб програма відкрила і Цикл потрібний для пошуку потрібної інформації у файлі “DANI.txt”. Параметри за якими проводиться пошук у файлі користувач вводить з клавіатури. Після цього програма за допомогою галуження if (a[i].pr=b)and(a[i].vyl=c) знаходить інформацію, порівнюючи введені прізвище і телефон абонента. Якщо введені параметри збігаються з інформацією у файлі “DANI.txt” тобі програма видасть користувачу номер телефону абонента. А якщо уведена інформація не підійде програма видасть повідомлення про те що номер не знайдено це повідомлення виводиться за допомогою іншого галуження іf p=0 then begin writeln('Abonent ne zareestrovanuy');.

Для надання дружелюбного вигляду програмі я змінив текст кольору і місце друкування його на екрані. Місце друкування тексту на екрані змінюеться по координатам х та у за допомогою команди gotoxy наприклад gotoxy(30,11); - це означає що текст буде написаний на середині екрану. Далі в програмі я змінюю координати х та у щоб користувачеві було легше працювати з програмою.

Програма провидить з користувачем діалог в якому пояснює що потрібно роботи для пошуку телефону потрібного абонента.

4.2.Команди програми:

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат