На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Мета створення та основні напрямки діяльності Всесвітньої торгової організації (ВТО)

Реферати > Економічні теми > Мета створення та основні напрямки діяльності Всесвітньої торгової організації (ВТО)

2. Основні характеристики тарифних методів регулювання зовнішньої торгівлі

Вибір інструментів, які застосовуються для обмеження торгівлі, залежить від двох чинників: співвідношення сил груп тиску, що наполягають на реалізації тих чи інших заходів, а також від можливих заходів у відповідь з боку урядів інших країн.

Регулювання зовнішньої торгівлі здійснюється на двох рівнях: 1)державний (за допомогою інструментів зовнішньо - економічної політики); 2)наддержавний (здійснюється шляхом різного роду домовленостей між країнами про зняття перешкод для вільного руху товарів).

Зовнішньо - економічна політика напрямлена на захист ринку або на стимулювання обсягу зовнішньої торгівлі, зміни її структури і напрямку товарних потоків.

Існує два види зовнішньо - економічної політики:

1)протекціонізму (захист внутрішнього ринку);

2)вільної торгівлі (політика лібералізації).

Інструментами зовнішньої торгівлі є тарифні і не тарифні методи.

Нетарифні методи впливають на ціни або безпосередньо на обсяг товарів. Тарифні методи регулювання впливають на ціни і передбачають застосування мита і митної квоти, що регулюють переважно імпорт

Мито - це державний податок, який сплачуються з митної вартості товару при перетині даного товару кордону країни.

Для зручності дослідження усіх видів мита я використовую класифікаційну систему, яка поділяє їх на групи в залежності від:

1) функцій:

· фіскальне (застосовується з метою поповнення державного бюджету по відношенню до експортних і імпортних товарів);

· протекціоністське (захисне) (застосовують до імпортних тарифів, щоб скоротити або усунути небажану іноземну конкуренцію для державних виробників).

· балансувальне (відноситься до експортного мита, встановлюється з метою запобігання небажаного експорту товарів, внутрішні ціни якого по тим чи іншим причинам нижче світових).

2) напрямку товарних потоків, що оподатковуються:

· експортне (вивізне мито);

· імпортне (ввізне мито);

· транзитне (провезення товару через територію країни).

3) об’єкту оподаткування:

· адвалерне ( стягується у відсотках під митною вартістю, тобто вартістю товару на момент перетину кордону, яка включає вартість товару за контрактом, всі витрати погрузки, розгрузки і страхування, комісійні брокерам, декларанту та інші).

· специфічне (стягується у вигляді чітко фіксованої величини з натурального виміру товару);

· комбіноване (поєднання двох попередніх митного стягування. Наприклад, 20% від митної ціни, але не більше 10 доларів за 1 т).

4) характеру тимчасовості:

· сезонне (стягується з митної вартості товарів, здебільше сільськогосподарського призначення. Як правило, строк їх дії не перевищує декількох місяців на рік і на цей період дія звичайного митного тарифу призупиняється);

· антидемпінгове (мито, яке покликане підняти ціну даного товару до ціни, яка склалася на ринку даної країни).

Демпінг – це процедура продажу товару за ціною, яка нижче середньої нормальної ціни на даному ринку. Існують такі фори демпінгу:

1. Епізодичний, що має одноразовий характер і застосовується здебільше для продажу залишків товарів.

2. Навмисний (тимчасовий захід фірми з метою засвоєння даного елементу ринку та витіснення конкурентів).

3. Взаємний (застосовується при операціях зустрічної торгівлі і передбачає взаємне зниження ціни за домовленістю між контрагентами).

· компенсаційне (накладаються на імпорт тих товарів, при виробництві яких прямо або побічно використовувались субсидії, якщо їх імпорт наносить збитки національним виробникам таких товарів).

5) за походженням:

· автономне (приймається державними органами – міністерством торгівлі, фінансів чи економіки);

· конвенціонне (договірне) (встановлюються на базі двостороннього або багатосторонньої згоди, такої як ГАТТ або згоди про митний союз);

· преференційне (мають низькі ставки порівняно із звичайно діючим митним тарифом, які накладаються на основі багатосторонніх згод на товари країн, що розвиваються).

6) за типами ставок:

· постійні (встановлюються одночасно органами державної влади і не можуть змінюватись в залежності від обставин);

· змінні (ставки тарифу можуть змінюватись в установлених органами державної влади випадках (при зміні рівня світових чи внутрішніх цін, рівня державних субсидій).

7) за способом ви числення:

· номінальні (тарифні ставки вказані в миті);

· ефективні (реальний рівень мита на кінцеві товари, вирахувані з врахуванням рівня мита, накладеного на імпортні вузли і деталі цих товарів).

Податок на імпорт може стягуватись різними способами. У зв’язку з цим виділяють вартісний тариф і специфічне мито.

Вартісний тариф – це податок, представлений у вигляді відсотка від вартості товару.

Специфічне мито – це податок, який стягується у відповідності з фізичною величиною імпорту.

Рівень митного тарифу при імпортних операціях розраховується за такою формулою: ((Ціна внутрішня – Ціна імпортна)/ Ціна імпортна) х 100%

Рівень митного тарифу при експортних операціях розраховується за такою формулою: ((Ціна світова – Ціна експортна)/ Ціна експортна) х 100%

Ціна мита = Митна вартість + Ставка мита на даний товар.

На митниці крім мита оплачуються такі платежі: акциз ( для підакцизних товарів) та ПДВ.

Сума платежів становить: Ціна мита + Ціна акцизу + Ціна ПДВ + Митні збори.

Ціна акцизу = (Митна вартість + Ціна мита)х Ставка акцизного збору

Ціна ПДВ = (Митна вартість + Ціна мита + Ціна акцизу) х ПДВ

Митний збір = Митна вартість х Ціну митного збору

Завдання

1. Дати визначення терміну «валютне котирування»

Торгівля на валютному ринку здійснюється на базі встановлення обмінного курсу валют. Однією з характерних рис валюти є її котирування, тобто здатність оцінюватись. На практиці під валютним котирування розуміють встановлення курсів іноземних валют у згідності з діючими законодавчими нормами і практикою. Розглядають пряме і непряме котирування.

Пряме котирування – це вираження одиниці іноземної валюти (базова валюта) у національній (валюта, що котирується).

Наприклад, 1долар США = 5,3 гривні.

База котирування – це базова валюта, тобто валюта, відносно якої котирується інші валюти. Переважно долар США використовується у вигляді базової валюти. Але окремі валюти, зокрема євро (EUR), англійський фунт стерлінгів (GBR), австралійський (AUD) та новозеландський (NZD) долар, ірландський фунт (ІЕР) завжди є базою котирування для всіх валют, в тому числі і для долара США. В випадку, коли котирування необхідно провести між вище наведеними валютами, базою буде виступати євро, потім англійський фунт стерлінгів, далі валюти з вищою купівельною спроможністю. Наприклад, коли необхідно прокотирувати евро та англійський фунт стерлінгів, запис буде таким: EUR/GBR. А коли необхідно прокотирувати австралійський долар та англійський фунт стерлінгів, запис матиме такий вигляд: GBR/AUD.

Валюта котирування – валюта, що котирується. Непряме котирування – це вираження одиниці національної валюти в іноземній. Переважно цей метод застосовується у Великобританії та її колишніх колоніях: 1фунт стерлінгів = 0.7доларів США. Між двома цими методами немає економічної різниці, сутність валютного курсу єдина. Різні методи котирування створюють практичні зручності для валютних операторів, тому що виключають необхідність в додаткових розрахунках. Котирування по прямому методу на двох ринках повинні бути оберненими, тобто вартість курсового перерахунку валюти рівна 0. Пряме котирування = 1/ Обернене котирування

2. В даному котируванні вказати і назвати, яка валюта є валютою котирування, а яка базою котирування.

CHF/UAH , де

UAH – валюта, що котирується, а CHF – база котирування.

3. Банк встановив наступне котирування. Визначити, скільки буде отримано: а) базової валюти при обміні 100 одиниць валюти котирування; б) валюти котирування при обміні 100 одиниць базової валюти?

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат