На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Організація обліку поточних зобов’язань

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Організація обліку поточних зобов’язань

На субрахунку № 631 "Розрахунки з вітчизняними постачаль­никами" ведеться облік розрахунків за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги з вітчизняними постачальниками та підрядниками.

На субрахунку №632 "Розрахунки з іноземними постачаль­никами" ведеться облік розрахунків з іноземними постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги.

На субрахунку №633 "Розрахунки з учасниками промислово-фінансової групи" ведеться облік розрахунків за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги з учасниками промислово-фінансової групи.

Аналітичний облік ведеться окремо за кожним постачальником та порадником у розрізі кожного документа (Рахунка-фактури) на сплату.

Приклад 2:

21.06.2006 підприємство придбало товар загальною вартістю 140 000 грн. (у тому числі ПДВ) на умовах 2/10, n/30 (за рахунком надається знижка у розмірі 2% вартості товару, якщо оплату за рахунком буде здійснено впродовж десяти днів).

Якщо заборгованість буде погашено впродовж десяти днів, то на дату погашення заборгованості постачальнику буде перераховано 137 200 грн.:

= 137200 грн.

Відображення операції в бухгалтерському обліку показано в таблиці 3.

Таблиця 3

Погашення заборгованості перед постачальником

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума

Дебет

Кредит

Впродовж десяти днів

1

Погашення заборгованості перед постачальником

28 "Товари"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

114333

2

Відображення ПДВ

641 "Розрахунки за податками"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

22867

Після десяти днів

1

Погашення заборгованості перед постачальником

28 "Товари"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

113867

2

Відображення ПДВ

641 "Розрахунки за податками"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

23333

Сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані кошти (крім заборгованості, забезпеченої векселями) відображається у IV розділі Пасиву Балансу "Поточні зобов'язання" за рядком "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги".

2.2.3. Облік розрахунків по податках і платежах

Податки - це обов'язкові платежі підприємств та окремих осіб в державний або місцевий бюджети.

Обов'язкові платежі – це система встановлених законодавством внесків та відрахувань юридичних і фізичних осіб, що формують доходи до державного бюджету.

Податкове зобов'язання – загальна сума податку, одержана (нарахована) платником податку в звітному (податковому) періоді.

Податковий кредит – сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду.

Порядок нарахування та сплати загальнодержавних податків регулюється відповідними Законами України, місцевих податків і зборів регламентується рішенням органів місцевого самоврядування.

Для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету призначено рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами". Цей рахунок балансовий, пасивний, призначений для обліку джерел засобів.

По кредиту рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" відображаються нараховані платежі до бюджету, по дебету – належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо.

Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами" має такі субрахунки:

- 641 "Розрахунки за податками";

- 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами";

- 643 "Податкові зобов'язання";

- 644 "Податковий кредит".

На субрахунку № 641 "Розрахунки за податками" ведеться облік податків, які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного законодавства України (податок на прибуток, податок на додану вартість, інші податки).

На субрахунку № 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" ведеться облік розрахунків за зборами (обов'язковими платежами), які справляються відповідно до чинного законодавства України та облік яких не ведеться на рахунку № 65 "Розрахунки за страхуванням".

На субрахунку № 643 "Податкові зобов'язання" ведеться облік суми податку на додану вартість, визначену, виходячи із суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають відвантаженню (виконанню).

На субрахунку № 644 "Податковий кредит'' ведеться облік суми податку на додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшити податкове зобов'язання,

Аналітичний облік на рахунку № 64 ''Розрахунки за податками й платежами" здійснюють за видами платежів до бюджету. Це дає можливість перевірити правильність розрахунків за кожним видом платежу.

Облік операцій за розрахунками з бюджетом наведено у таблиці 4

Таблиця 4

Кореспонденція рахунків за розрахунками з бюджетом

№ з/п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Нарахований податок на додану вартість

70 "Доходи від реалізації"

641/1 "Розрахунки

за податками"

2

Нарахований податок на прибуток від звичайної діяльності підприємства

98 "Податок на прибуток"

641/2 "Розрахунки за податками"

3

Нарахований акцизний збір

70 "Доходи від реалізації"

641/3 "Розрахунки

за податками"

4

Вирахуваний із заробітної плати податок з доходів фізичних осіб

66 "Розрахунки по виплатах працівникам"

641/4 "Розрахунки за податками"

5

Перерахування податкових платежів до бюджету за відповідними

641/ ."Розрахунки

за податками"

31 "Рахунки в банках"

6

Повернення на рахунок підприємства зайвих перерахованих до бюджет)" платежів

31 "Рахунки в банках"

641 "Розрахунки за податками"

 

Та інші операції

7

Закриття рахунків (списування на фінансові результати): а) витрати

79 "Фінансові результати"

98 "Податок на прибуток"

 

б) доходи (кредитове сальдо рах

№70)

70 "Доходи від реалізації"

79 "Фінансові результати"

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат