На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Організація обліку поточних зобов’язань

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Організація обліку поточних зобов’язань

Датою виникнення податкового кредиту вважається дата здійснення першої з подій (п. 7.5.1 Закону "Про податок на додану вартість"):

або дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплаті товарів (робіт, послуг), дата виписки відповідного рахунку (товарного чеку) - у випадку розрахунку з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків;

або дата отримання податкової накладної, що підтверджує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг).

Підставою для одержання права на податковий кредит є податкова накладна, а у випадку ввезення (імпортування) товарів таким документом вважається належним чином оформлена митна декларація, що підтверджує сплату ПДВ (п. 7.4.5 Закону "Про податок на додану вартість").

Загальна сума податкового зобов'язання включає суми ПДВ, зазначені в податкових накладних за податковий період. Суми податкових зобов'язань відображаються в Книзі обліку продаж.

Первинними документами для нарахування податків служать розрахунки бухгалтерії, а по розрахунках з ПДВ - податкові накладні. Перерахування податків та обов'язкових платежів здійснюється на підставі платіжних доручень.

2.2.4. Кредиторська заборгованість за розрахунками

Кредиторська заборгованість за розрахунками (Current Liabilities on Settlements) – гроші, що підлягають поверненню підприємством юридичним чи фізичним особам, у яких позичені і яким вони не виплачені.

Під час здійснення діяльності у підприємства виникають поточні зобов'язання за такими розрахунками: з одержаних авансів, з бюджетом, зі страхування, з оплати праці, з учасниками, із внутрішніх розрахунків.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками за видами відображається у IV розділі Пасиву Балансу "Поточні зобов'язання". Характеристику заборгованостей за розрахунками, представленими в Балансі, наведено у таблиці 5.

Таблиця 5

Характеристика поточних зобов'язань за розрахунками, які відображаються у Балансі

Стаття

Код рядка

Зміст

Поточні зобов'язання за одержаними авансами

540

Сума авансів, одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт (послуг)

Поточні зобов'язання з розрахунків з бюджетом

550

Заборгованість підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства

Поточні зобов'язання з позабюджетних платежів

560

Заборгованість за внесками до позабюджетних фондів

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці

570

Заборгованість з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату

Поточні зобов'язання зі страхування

580

Заборгованість за відрахуваннями до Пенсійного фонду, на соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників

Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками

590

Заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов'язана з розподілом прибутку (дивіденди та ін.) і формуванням статутного капіталу

Поточні зобов'язання з внутрішніх розрахунків

600

Заборгованість підприємства пов'язаним сторонам і кредиторська заборгованість із внутрішньовідомчих розрахунків

Інші поточні зобов'язання

610

Зобов'язання, не включені до наведених статей

2.2.4.1 Поточні зобов'язання за одержаними авансами

Поточні зобов'язання за одержаними авансами (Current Liabilities on Advanced Payments Received) – сума авансів, одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт (послуг).

Зобов'язання, обумовлені авансовою оплатою покупцем товарів чи послуг, виникає внаслідок угоди, за якою продавець зобов'язується надати товари чи послуги за визначеними цінами, асортиментом, кількістю та якістю. Умовами договору може передбачатися, що продавець, отримавши певну суму, зобов'язується поставити товари за цінами, що склалися на момент погашення заборгованості. Отже, з плином часу оцінка товарів і послуг може змінитися, але незмінним лишиться обумовлена кількість та якість товару.

2.2.4.2 Поточні зобов'язання з розрахунків з бюджетом

Поточні зобов'язання з розрахунків з бюджетом (Current Liabilities on Settlement with the Budget) – заборгованість підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства.

Принципи побудови системи оподаткування в Україні, податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджету та до державних цільових фондів визначає Закон від 25.06.1991 № 1251–XIIІ "Про систему оподаткування" зі змінами та доповненнями.

Відповідно до Закону під податком і збором (обов'язковим платежем) треба розуміти обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законами України про оподаткування.

Державні цільові фонди – це фонди, які створено відповідно до законів України і формуються за рахунок визначених законами України податків і обов'язкових платежів юридичних осіб незалежно від форм власності та фізичних осіб.

Платниками податків і зборів є юридичні і фізичні особи, на яких покладено обов'язок сплачувати податки і збори.

Об'єктами оподаткування є:

- доходи (прибуток);

- додана вартість продукції (робіт, послуг);

- вартість продукції (робіт, послуг), у тому числі: митна або її натуральні показники;

- спеціальне використання природних ресурсів;

- майно юридичних і фізичних осіб;

- інші об'єкти, визначені законами України про оподаткування.

За ознакою суб'єкта оподаткування податки можна поділити на:

- прямі податки;

- непрямі податки.

Прямі податки – це обов'язкові нормативні платежі з прибутку або доходу працівника, спадщини, землі, будівель та ін. Ці податки сплачують у процесі придбання та накопичення матеріальних благ (прибутковий податок, податок на майно та ін.).

Непрямі податки – це податки, які включають до ціни товарів або тарифів на послуги. Вони не відраховуються прямо з доходів працівника (власника), а виплачує їх підприємство (податок на додану вартість, акцизи, мито, що стягується митними органами та ін.).

Об'єднання податків у систему передбачає можливість класифікувати їх на такі види:

- загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі);

- місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі.

Загальнодержавні податки та збори встановлює Верховна Рада України і справляються на всій території України.

Загальнодержавні та місцеві податки і збори наведено у таблиці 6:

Таблиця 6

Загальнодержавні та місцеві податки і збори

Загальнодержавні податки і збори

Місцеві

податки

збори та інші обов'язкові платежі

Податок на додану вартість

Податок з реклами

Збір на припаркування автотранспорту

Акцизний збір

Комунальний податок

Ринковий збір

Податок на прибуток підприємств, у тому числі дивіденди, що сплачуються до бюджету державними некорпоратизованими, казенними або комунальними підприємствами

 

Збір за видачу ордера на квартиру

Податок на доходи фізичних осіб

 

Курортний збір

Мито

 

Збір за участь у бігах на іподромі

Державне мито

 

Збір за виграш на бігах на іподромі

Податок на нерухоме майно (нерухомість)

 

Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі та іподромі

Плата (податок) за землю

 

Збір за право користування місцевою символікою

Рентні платежі

 

Збір за право проведення кіно і телезйомок

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 

Збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей

Податок на промисел

 

Збір за проїзд територією прикордонних областей транспорту, що прямує за кордон

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету

 

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг

Збір за спеціальне використання природних ресурсів

 

Збір з власників собак

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

   

Плата за торговий пакет на деякі види підприємницької діяльності

   

Фіксований сільськогосподарський податок

   

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

   

Єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

   

Збір за використання радіочастотного ресурсу України

   

Внески на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття

   

Внески на обов'язкове соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

   

Внески на обов'язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві

   

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат