На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Закони Баррі Коммонера

Реферати > Екологія > Закони Баррі Коммонера

На сучасному етапі розвитку природи і суспільства екологія стає дисципліною,що пов’язує інтереси різних напрямів природознавства, соціології і техніки. На повний зріст встали проблеми глобального забруднення навколишнього середовища, що робить виживання людства проблемним. В силах людства з'єднати інтереси людини і природу, жити і еволюціонувати сумісно, або встати на грань загибелі всього живого.

Людству знадобилося приблизно 5 млн. років, щоб його чисельність досягла 1 мільярда. Потім знадобилося всього 50 років(1920-1970 р.), щоб його чисельність подвоїлася, тобто зросла від 1,8 млрд. до 3,5 млрд. людей. В 1987 р. чисельність населення Землі становила 5 млрд. людей. До середини наступного сторіччя вона може скласти 12-14 млрд. людей.

За всю історію існування людства зникло близько 150 видів ссавців, з яких більше 40 видів зникли за останні 50 років. За минулі 30 років зникло більше 40 видів й 40 підвидів птахів. Під впливом людини змінилася й абіота (все неживе на Землі).

Зразкові сроки вичерпання деяких абіотичних природних копалин представлені в табл. 1

Строк вичерпання деяких корисних копалин

(зразкова оцінка по даним 90-х років)

Таблиця 1

Вид копалин

Відомі запаси

Споживання в рік

Ріст споживання, % у рік

Строк вичерпання, років

Промислові алмази, млн. карат

680

75

4,23

8

Срібло, тис. т

186,6

11,63

2,33

14

Цинк, млн. т

235,8

5,8

3,05

21

Сірка, млн. т

2032,0

5,0

3,16

41

Вольфрам, тис. т

15781

38,6

3,26

28

Свинець, млн. т

149,6

3,1

3,14

29

Олово, тис. т

10281

132

2,05

31

Мідь, млн. т

408,2

6,6

2,94

35

Фтор, млн. т

34,5

2,1

4,54

15

Нікель, млн. т

54,4

0,71

2,94

44

Залізна руда, млрд. т

90,7

0,52

2,95

68

Фосфорити, млн. т

16064

111,6

5,17

88

Алюміній у бокситах,млн. т

3482,9

15,4

4,29

94

Екологія як наука є теоретичною основою охорони навколишнього середовища й раціонального природокористування. Закони екології були сформульовані в 1974 році американським екологом Б. Коммонером і по своїй суті є законами природи. Вони зводяться до чотирьох основних принципів, що пояснюють стійкий розвиток природи й закликає людство керуватися ними у своєму впливі на навколишнє середовище.

1. Все зв’язано з усім.

Біосфера Землі є рівноважною екосистемою, у якій всі окремі ланки взаємозалежні й доповнюють один одного. Порушення якої-небудь ланки спричиняє зміни в інших ланках. Будь-яка зміна, чинена людиною в природі, викликає ланцюг наслідків, як правило несприятливих. Наслідком втручання людини в природу з'явилося зникнення видів і зменшення видової розмаїтості в біоті.

Наприклад, важким є екологічний стан Світового океану, який в умовах техногенної цивілізації ризикує загинути як глобальна екологічна система. Загальна вага забруднюючих відходів, що скидаються в Світовий океан, дорівнює мільярдам тон на рік. Це нафта і нафтопродукти - 5-10 млн. т., залізо - 320 млн. т., ртуть 5 млн т. та інші шкідливі для живого речовини. Внаслідок ядерних військових випробуваннь, затоплення підводних човнів тощо, води Світового океану забруднені радіоактивними відходами. Внаслідок величезного забруднення, океанська та морська флора та фауна гине. За даними дослідників, щорічно знищується 250 тис. дельфінів, а загалом за останні 20 років кількість живих організмів в морях і океанах зменшилась майже в чотири рази.

За підсумком екологів, водне середовище більш ніж половини всіх річок та озер планети непридатне для життя. Екосистеми таких найбільших річок світу, як Амазонка. Міссісіпі, Сена, Дунай, Дністер, Волга, Дніпро знаходяться в катастрофічному стані

2. Все мусить кудись діватися.

Ландшафти Землі, географічна оболонка в цілому - у відомому змісті замкнуті системи. Будь-яке забруднення природи повертається до людини у вигляді "екологічного бумеранга". Планета стала занадто тісною для нас. Вона вже не справляється із силою антропогенного впливу на неї. Будь-яке наше втручання в природу повертається до нас підвищеними проблемами. Побутові й виробничі відходи, потрапляючи в оточуюче середовище, не зникають безслідно. У природних систем залишається все менше сил, щоб справлятися з переробкою речовин, забруднюючих середовище перебування людей. Навколо міст ростуть

сміттєзвалища, забруднюючі речовини розносяться далеко від місць викиду повітряними й водними потоками.

На тлі цього народжуються різні "сміливі"

проекти утилізації наших відходів, особливо радіоактивних, у космосі, на інших планетах, пропонують навіть відправляти їх на Сонце. На щастя в цих проектів є величезна кількість опонентів. Тому що другий закон Коммонера ніхто не скасовував. Ми поки ще навіть не уявляємо, якими можуть бути конкретні механізми "екологічного бумеранга" у випадку спроби "забруднити Сонце". Але краще навіть не намагатися.

Цей принцип випливає із закону збереження матерії. Ніщо в природі не зникає, а лише переходить із однієї форми існування матерії в іншу.

3. Природа знає краще.

Людство пройшло набагато коротший шлях розвитку, чим біосфера Землі. За багато мільйонів років існування біосфери Землі повністю сформувалися зв'язки, механізми і її окремі ланки. Необдумане й безвідповідальне втручання людей у природу може привести до знищення окремих зв'язків між ланками екосистеми й до неможливості повернення екосистеми в первісний стан. Людина, самовпевнено бажаючи "поліпшити" природу, порушує хід природних процесів.

Життя людей на нашій планеті безпосередньо залежить від стану родючих грунтів Наслідки різного роду меліорацій часто роблять середовище перебування людей ще менш сприятливим.

В умовах техногенної цивілізації прогресують процеси ерозії та засолення грунтів. Так, втрати продуктивних грунтів становлять 6-7 млн га за рік. В результаті тільки ерозії з сільськогосподарських угідь щорічно вивітрюється 26 млрд. т. грунту. За прогнозами ООН, за таких обставин людство на початок ХХ1 ст. втратить третину грунтів. Відповідно, засуха і опустелювання сприяють голоду та зубожінню, в наслідок чого гинуть мільйони людей на планеті.

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат