На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Модернізація економіки України в умовах глобалізації

Реферати > Економічні теми > Модернізація економіки України в умовах глобалізації

Необхідним доповненням євроатлантичної орієнтації України є підтримання добрих стосунків із сусідніми країнами й активна участь на міжнародній арені. Україна готова до співпраці з ЄС у реалізації закордонної політики Союзу, спрямованої на інші країни Східної Європи. Зокрема, в стосунках з Росією Україна готова прагматично вирішувати будь-яке питання, що може виникнути в результаті дедалі тіснішої співпраці з ЄС та виникнення нових обставин і політичних реалій в ЄС.

Головна мета економічної інтеграції України в Європейський Союз полягає в досягненні прискорення економічного зростання та підвищенні рівня життя. Усунення економічного розриву, що існує між Україною і Західною Європою, потребує довгострокового прискореного і збалансованого економічного зростання з урахуванням вимог щодо охорони навколишнього середовища.

Інтеграція в Європейський Союз означає, що Україна прискорить модернізацію економіки. Така модернізація супроводжуватиметься поступовим прийняттям сучасного регулювання ринку та бізнесу, що збільшить прозорість в економіці. Це, в свою чергу, приведе до підвищення довіри внутрішніх та іноземних інвесторів і відповідно до зростання обсягів інвестицій в країну в цілому.

Модернізація економіки потребуватиме додаткових коштів, але ці витрати на реструктуризацію мали б місце незалежно від того, чи інтегрувалася б Україна в ЄС, чи ні, якщо Україна хоче стати сучасною заможною країною з ринковою економікою і високим рівнем життя. Переваги інтеграції - з-поміж іншого, доступ до великого внутрішнього ринку Союзу, зростання обсягів інвестицій, удосконалення методів управління та збільшення трансферів для поліпшення інфраструктури – будуть дуже важливими для майбутнього нашої країни.

У Національній стратегії окреслено регулятивні та політичні зміни, які дозволять економіці отримати користь від інтеграції з ЄС і які з часом дадуть змогу Україні виконати копенгагенські критерії для отримання повного членства в Європейському Союзі.

Такі дії зрештою приведуть до забезпечення чотирьох свобод, що асоціюються з внутрішнім ринком ЄС: вільний рух товарів і послуг, робочої сили і капіталу. Це також передбачає реалізацію конкурентної політики та поступове зменшення обсягів державної допомоги.

Ці реформи також відіб’ються на ключових секторах економіки, насамперед на сільському господарстві, харчовій промисловості та енергетиці. Новий уряд буде проводити необхідні реформи в цих секторах у спосіб, який веде до мінімальних соціальних порушень і надасть щонайбільші переваги українському суспільству. Для тих сфер, яким це потрібно, уряд, шляхом переговорів, обумовить рівномірні перехідні періоди з використанням певних перехідних домовленостей з ЄС при отриманні Україною повного членства.

Успіхи в економічній сфері залежатимуть від проведення Україною орієнтованої на стабільність макроекономічної політики. Без дотримання макроекономічної дисципліни, що забезпечує низькі рівні інфляції та бюджетного дефіциту, певною мірою знизиться дієвість мікроекономічних і структурних реформ.

В умовах сучасної інтегрованої і взаємозалежної світової економіки окремі держави не можуть самі вирішувати всі свої економічні проблеми. Стратегія нового уряду зрушить економіку України в напрямку повної інтеграції не тільки з Європейським Союзом, але й з міжнародною економікою через членство в міжнародних фінансових та економічних інституціях.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Валентієва О. В. Особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємств машинобудівної галузі // Регіональні перспективи. — 2002. — № 1. — С. 25–27.
  2. Геєць В. Інтеграція через спеціалізацію // Політика і час. — 1996. — № 4. — С. 30–36.
  3. Генхузен М., Нийкамп П. Формирование корпоративных трансграничных сетей в Восточной Европе: потенциальные возможные зоны развития Восток-Запад // Региональное развитие и сотрудничество. — 1997. — Вып. нулевой. — С. 8–16.
  4. Глобалізація і безпека розвитку / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко, М. О. Гончаренко та ін.; За ред. О. Г. Білоруса. — К.: ІСЕМВ НАН України, КНЕУ, 2001. — 734 с.
  5. Дергачев В. Геоэкономика (Современная геополитика): Учебник. — К.: ВИРА-Р, 2002. — 512 с.
  6. Зав’ялова О., Кабанова Н. Формування системи інтегрованого міжнародного виробництва та місце України в цьому процесі // Укр. промисловець. — 1998. — № 5. — С. 14–15.
  7. Захарченко В. Проблеми і перспективи розвитку атомної енергетики України (у контексті міжнародного досвіду і співробітництва) // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Вип. XV: Проблеми і перспективи транскордонного співробітництва в аспекті процесів європейської інтеграції / Ред. кол.: М. І. Долішній (відп. ред.) та ін. — Львів; Луцьк: Вежа, 2000. — С. 368–374.
  8. Камински Б., Френсиз Н. Торговля и фрагментация производства: участие стран ЦВЕ в сетях производства и маркетинга ЕС // Трансформация. — 2001. — № 2. — С. 44–45.

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат