На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Гра слів у англомовному газетному заголовку. Прагматичний аспект

Реферати > Іноземна мова > Гра слів у англомовному газетному заголовку. Прагматичний аспект

Зміст

Вступ 4-5

Теоретичний аспект вивчення проблеми: 6-22

1) Заголовок. Визначення. Лінгвістичний статус та функції; 6-14

2) Визначення гри слів; 15-22

Практичне дослідження газетних заголовків: 23-38

1) Інформативна структура та засоби досягнення гри слів; 23-30

2) Прагматичний ефект гри слів; 31-38

Висновки 39-40

Список літератури 41-43

2. Прагматичний ефект гри слів

Основними функціями газетних заголовків є номінативна, інформативна, комунікативна [21:134], а також прагматична або аттрактивна, що реалізує дію тексту, його цільову спрямованість [13:245]. Саме цю функцію деякі дослідники вважають основною, оскільки призначення заголовка полягає в першу чергу в залученні уваги до статті, в створенні стимулу для її прочитання [20:46-47], що часто досягається шляхом використовування системи експресивних мовних засобів, серед яких важливе місце відводиться грі слів.

Для демонстрації того, як механізм гри слів реалізується на рівні цілісного тексту і формує його оцінний план, пропонується проаналізувати

заголовок з журналу “Cosmopolitan”(Великобританія). Гра слів міститься в заголовку статті, і це важливо особливо при обліку своєрідності заголовного комплексу, обумовлюваного тими функціями, які він покликаний виконувати в публіцистичному тексті, зокрема, як ми вже знаємо, заголовок - це структура особливого характеру, її основна задача - привернути увагу потенційного читача до обговорюваної проблеми.

В даному випадку ця мета досягається шляхом задіювання прийому гри слів. Стаття озаглавлена наступним чином:

Sex and роunds and frock’n’roll [42]

Заміщення, засноване на звуковій подібності rock (напрям у музиці) – frock (жіноча або дитяча сукня), не випадкове.

Прагматичним ефектом застосування гри слів у цьому заголовку є виникаюче в результаті поєднання frock’n’roll, що є парадоксальним по характеру і володіє цілком певним оцінюючим планом - щось забавне і незвичайне. Доречно припустити, що мова в статті піде про місце жінки в сучасній музиці. Питання це серйозне, проте оцінюючий план, формований елементом frock, що вноситься в заголовний комплекс, вносить відтінок сарказму в передбачуване трактування проблеми автором статті.

Наступний заголовок дає вельми смутне уявлення про те, яка тема статті:

Ugly noises from Los Angeles mayor's nest [36]

Автор орієнтує читача в значенні відношення до описуваних фактів, їх оцін­ки і використовує гру слів: mayor's nest омонімічно mare's nest - виразу, що означає “безглузда вигадка”, а йдеться про махінації на выбо­рах, причому один з кандидатів - мер міста Лос-Анжелоса.

Каламбур у данному випадку несе експресивно-стилістичну інформацію, що відображає авторське емоційно-оцінне відношення до предмету, або експресивно-пізнавальну установку даного мовного оформлення думки. Тут простежується негативне відношення автора до ситуації, що склалася на виборах, а сам каламбур вказує на особистість, яка певною мірою в цьому винна, та характеризує її. Крім цього, каламбур направлений на те, щоб привернути увагу читача до описуваних подій і примусити його не тільки посміятися над ними, але і змінити їх хід.

Коротка і ємка форма цього каламбуру грунтується на образному використовуванні мовних засобів. Саме асоціативно-образний компонент додає змісту прийому переконливий і яскравий характер, що зумовлює його аттрактивну функцію. Не дивлячись на неприємність інформації, що закладена у заголовку, читач отримує певну естетичну насолоду при його прочитанні.

Увага притягується сатиричною спрямованістю заголовка, читач зацікавлен та схоче прочитати замітку.

Прикладом каламбуру, заснованого на етимологізації обіграваного елемента, є англійський заголовок:

Sweetest Tatoo ( Столичні новини. 3.09.02 )

Стаття про творчість художника І.Ісупова, що досяг надзвичайної майстерності в мистецтві татуювання.

У стилістичному відношенні цей випадок є накладенням: має місце одночасна актуалізація і обігравання узуального і етимологічного значень слова "tatoo" - 1) татуювання; 2) заборона [14:772]. Між ЛСВ виявляється метафоро-метонімічний зв'язок: на­явність асоціації (татуювання- це те, що заборонено) і перенесення по суміжності (заборона як предметна дія і татуювання як результат цієї заборони), а епітет "sweetest" - "найсолодший" містить аллюзію на біблійну реалію "заборонений плід". Спокусливість і краса татуювання багато в чому обумовлена саме накладеною на неї забороною. Використовування в заголовку англійського вкраплення має, чисто лінгвістичну осно­ву: семантична структура англійського іменника "tatoo", на відміну від відповідного йому запозиченого слова в російській мові (яке має тільки одне, узуальне, значення), дає можливість виразити в одному входженні обидва ЛСВ даної одиниці. В розглянутому прикладі дуже яскраво виражена неод­нократно відзначена дослідниками прагматично значуща особливість каламбуру - прагнення до найбільшої семантичної місткості при використовуванні мінімальної кількості мовних засобів.

Стаття про плагіат товарних знаків опублікована під заголовком:

Sony проти Soni (Співбесідник. 2003 №16)

Предметом обігравання і засобом створення зорового ефекту є саме різне графічне оформ­лення компонентів каламбуру при спільності їх звучання.

Гра з іншомовністю в даному випадку імпліційно ви­ражає негативну оцінку і заклик захистити права законного власника.

У одній англійській газеті до замітки про сучасних колекціонерів кіноафіш часів німого кіно використовувався заголовок:

Posters for posterity

Справа в тому, що цей заголовок є перекладом. Заголовок російського початкового тексту звучав так: «Кадры решают все», - тут обігрувалися і сумно відоме сталінське гасло 1930-х років, і два значення слова «кадри» («кваліфіковані працівники» та «кіно/фотокадри). Хоча в англійській мові

і існує маловживане слово «cadres» (персонал, працівники), воно не має паралельного значення, пов'язаного з кіно. Тому буквальний переклад цього заголовка не мав би для англомовного читача ні зв'язка з кіно, ні взагалі ніякого зрозумілого йому значення. В даному випадку виявилося можливим винести в заголовок англомовний каламбур, що заснований на грі абсолютно інших слів, та зате має пряме відношення до предмету замітки:

Posters for роsterity (буквально «Плакати/афіші для нащадків»)

Сумісництво несумісних понять Posters та роsterity, побудоване на співзвучності слів, призводить до змістового абсурду та створює комічний ефект. Створений звуковий ефект привертає увагу читача, а також дає йому уявлення про те, що саме буде йтися у подальшому тексті та що саме є предметом данної замітки.

Наступний заголовок досягнутий графічним засобом:

Sen-sational [43]

Тут йдеться про нобелівського лауреата Amartya Sen. Засобом створення зорового ефекту є саме різне графічне оформ­лення компонентів каламбуру, та обігрування ім’я нобелівського лауреата Amartya Sen, при спільності його звучання зі словом sensational. Навіть читач, що не дуже зацікавлений у даній сфері, зверне свою увагу та прочитає статтю.

Ще один заголовок побудований на вживанні особистого імені та зіткненні денотативного і контекстуального значення слів, кожне з яких реалізується в статті:

Investment brown-out (Senator Robert Brown) [43]

Каламбури подібного роду містять фонові знання, зміст яких пов'язано з поточними подіями і явищами, довговічність яких залежить від тієї ролі, яку ця особа грала в суспільній течії політичного життя країни, і важливості подій, відображених в каламбурі.

Таким чином, цей заголовок розкриває негативне відношення автора до особи сенатора, а прагматичним ефектом застосування даного каламбуру є прагнення автора залучити увагу читача не стільки до особи сенатора, скільки до проблеми зменшення надходження інвестицій, що спонукає читача до прочитання статті.

Розглянемо наступні заголовки, узяті з журналу “Guardian” за останні два тижні листопаду минулого року [45]:

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат