На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Структура словосполучення у англомовному рекламному слогані

Реферати > Іноземна мова > Структура словосполучення у англомовному рекламному слогані

її у власному заломленні та опублікував в 60-i роки XIX століття (тоді обмеження за площею вже були зняті) до “ New York Ledger”, що складався з єдиної фрази, що повторювалася 93 рази: “ORION, GOLD BEATER, is title Cobb's sensation story in New York Ledger” («Сенсаційна розповідь Кобба, опублікована до «Нью-Йорка леджер» називається “Оріон, золотий боєць”». Наступного разу він 600 разів повторив на смузі власної газети іншу фразу: “Don't go home tonight without New York Ledger” (Не «повертайтеся додому без….» - назва його газети).

Звичайно, цей трюк Боннера не пройшов непоміченим не тільки читачами, але і рекламістами, і у нього знайшлося безліч імітаторів.

Автори двох згадуваних вище монографій вважають, що подібні повтори однієї і тієї ж пропозиції (в першому випадку - на декількох виділених рядках, в другому - необмежена кількість раз) і підготували безпосередньо появу слогану. А «ерою слоганів» Пресбрей називає 90-ті роки XIX сторіччя, причому слогани, на його думку, еволюціонували з фраз, що вже повторюються. Він наводить приклади найпопулярніших слоганів: “You press button, we do rest” («Ви натискуєте кнопку, а ми робимо все інше»). Її використовувала відома і зараз фірма “Kodak” для рекламування фотоапаратів. “Call before seven, delivered before eleven” («Якщо подзвоните до 7.00, то ми доставимо товар, коли ще не буде 11.00») - девіз відомого рекламіста» того часу Паліна, в англійському варіанті слова «seven» і «eleven» римуються. “It floats” («Воно плаває») - знаменитий слоган мила, придуманий компанією “Procter and Gamble”. Ці фрази абсолютно самостійні, тобто, немає необхідності, «прив'язувати» їх до заголовка, вони короткі, але в той же час звучні, і несуть дуже сильний емоційний заряд.

2. Слоган, як сфера функціонування словосполучень

Найяскравішим прикладом функціонування словосполучень є надзвичайно активне використовування їх як рекламних слоганів, можна затверджувати, що це найпродуктивніший спосіб їх освіти. Ця область самостійного вживання словосполучення є досить специфічною, але інтенсивно розвивається і безперервно удосконалюється. Салогани позатекстовні, а значить конструкції, що репрезентують їх, повинні бути інформативно ємкими і в той же час компактними, а найголовніше - чітко передавати необхідну інформацію, тому вони повинні бути і відповідним чином оформлені. Рекламні слогани, саме як слогани яскраві, точні, емоційні, найбільш поширені на телебаченні. І саме тут сфера функціонування тільки субстантивної конструкції. Рекламні слогани через специфіку жанру, який вони представляють, не відрізняються структурною складністю, але по характеру визначальних компонентів вони досить різноманітні, що обумовлено, сполучними властивостями імені іменника. Перш за все слід виділити конструкції з препозитивним визначенням, вираженим, як правило, прикметником або прикметниками (частіше не більше двох): SoundTech. Simply stated… Whiskas Favourite cat's sweets; Gillette. The Best a Man Can Get. New Pedigree the best for your dog etc. Часто, як рекламні слогани використовуються і конструкції з постпозитивними визначеннями, підкоряючись, закону подачі інформації. Річ у тому, що позиція кінця вважається сильною на підставі відкритого в психології ефекту краю, тобто найважливіша інформація, як правило, подається в кінці вислову. Крім того, такі конструкції семантично яскравіші, емоційно забарвлені, в їх постпозитивні компоненти впадають престижні коннотації: Bacardi. Taste the feeling. Austrian. If you’d like to be treated like a king. Kuwait Airways. An Oasis of Comfort. . Olay. Love the skin you’re in…

Як постпозитивні визначення спостерігаються і причетні обороти, і додаткові пропозиції, які є вдалим прийомом передачі відповідної інформації: Commonwealth Bank Australia. The first steps you should take to start doing business in Australia. L’oréal. Because you’re worth it. Vauxhall. Raising the Standard. Canon. The Creator of Digital Colour.

Самою споживаною є рамкова конструкція, що містить як препозитивні, так і постпозитивні визначальні компоненти. Визначення в препозиції, як правило, виражається ім'ямдодавальним, яке в більшості випадків містить престижну, якщо можна так сказати, коннотацію, що і усилює прагматичну функцію по залученню уваги споживача. Наприклад:

Lancôme.Discover a new sense of well-being for your skin. Carlsberg beer. Probably the best beer in the world. . Bacardi. Taste the feeling. Cartier. The art of being unique. Suzuki. The Value of Experience. Practically brilliant.

Постпозитивний компонент в таких конструкціях нерідко містить привід, який примушує весь постпозитивний компонент виступати в ролі адресата до якоїсь групи людей, на яких орієнтований даний слоган: Годинник Casio G-Shock The best present for a he-man.

Спостерігається в слоганах переважання семантичного потенціалу препозитивних визначень, що містять престижні коннотації, над постпозитивними компонентами: Pantene. The Beauty of Health. Mitsubishi. A new class emerges.

Власне такі ж нескладні конструкції використовуються і в рекламних газетах. Наприклад: New cosy apartments of a modern lay-out; Mobile phones. A wide range of phones; Customs registration of cargoes; the Operative large-format seal; Orthodontic treatment of children and adults.

Цікаві в плані використовування субстантивних конструкцій і закріплення за ними комунікативної функції різні рубрики в рекламних газетах. Рубрика, як відомо, визначає характер кореспонденції, загальну спрямованість її змісту. Крім того рубрика виконує подвійну лінгвістичну функцію: називну (виступає в ролі узагальнюючої номінації) і комунікативну (інформує про спрямованість змісту реклами). Назва рубрики може складатися з одного імені іменника вказуючого на предмет реклами (The real estate, the Equipment, Health, Finance.), з двукомпонентною конструкцією «іменник + прикметник» (The business offers, Useful advice(councils), Automobile technics(technical equipment), the Industrial equipment, etc.), а також з різних складніших поєднань (Household and computer technics(technical equipment), Objects of the housing programme, Repair of the complex(difficult) office equipment, especially favourable offer.)

При найменуванні рубрик вельми продуктивні різноманітні способи економії сегментних засобів. Вербалізованний сегмент пропозиції (як правило, це субстантивна конструкція), виділившися з пропозиції, придбаває самостійність і виступаючи в ролі назви рубрики, може фокусувати увагу або на адресаті реклами (For all family; to the Russian businessmen; For businessmen; to Attention of wholesale and retail buyers; to Attention of advertizers; to Attention of parents) або на сфері застосування рекламованих товарів і послуг (In our house; For your house; For all family).

Висновок

Проаналізувавши роботи різних авторів та навівши приклади функціонування словосполучвень в англійській мові можна зробити висновок, що функціонування словосполучень поза межами речення, як незалежної синтаксичної структури можливе.

Той факт, що словосполучення ізольовано вживаєтсья у назвах книг, монографій, глав, статтей, рубрик, всіляких брошур, допомог, інструкцій, фільмів, довідковій літературі, заголовках, системах складових термінів і.т.д., а також те, що їх інформативність та структурна значимість дає їм можливість ввібрати в себе зміст, який міг би бути виражений в поширеному або навіть складному реченні, робить їх інформативно важливими та комунікативними синтаксичними одиницями.

Саме здатність словосполучень економно передати змістовну інформацію і перенести на себе основне інформативне навантаження зумовили їх самостійне функціонування у рекламних слоганах, що в наш час є дуже поширеним явищем і доказом самостійного функціонування словосполучень.

Отже, словосполучення займає важливий статус в комунікативному процесі і необхідність виразу самих різних думок, при обмеженій кількості одиниць, припускає, як єдино доцільне, економне та необхідне використовування та різноманітне комбінування цих одиниць у любій діяльності людини, при якій вона звертається до письмової мови, що вимагає систематизації, класифікації та рубрикації.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат