На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

Реферати > Гроші і кредит > Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

Якщо ж говорити про ринок міжбанківських кредитів, то ситуація на ринку слідуюча. На міжбанківському ринку України помітне значне уповільнення темпів зростання кредитних ресурсів. Так, якщо за 1994 рік вони зросли в 60 разів, то наступного - вже лише в 6 разів.А за 1996 рік кредитні ресурси приросли лише на 195 млрд.крб., або на 0,1 %. При цьому в 1996 році спостерігалося навіть скорочення на 1/5 куплених кредитних ресурсів комерційних банків.Найбільший приріст - у 159 разів було зафіксовано за кредитними ресурсами установ комерційних банків у 1993 році.

Основу куплених кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському ринку України в 1992-1996 роках становили кредитні ресурси комерційних банків, частка яких дорівнювала в 1992 році - 99%, у 1993 році - 98% , у 1994 - 97,5% , у 1995 році -99,97%, у 1996 році - 99,99%. Поміж останніми відбувався перерозподіл питомої ваги головних комерційних банків та їх установ. Так, якщо в 1992 році 64,4% куплених кредитних ресурсів комерційних банків припадало на їхні головні контори, то, починаючи з 1993 року, ці контори втратили свої позиції, і частка банків у кредитних ресурсах зросла до 95,1% у 1993 році, трохи знизившись у 1994 році (87,7%) і знову пішовши вгору в 1995 році (90,5%).

Кредитні ресурси філій зарубіжних банків були вкрай незначними (лише в 1993 році трохи перевищували 1 % сукупних кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському ринку України), що зумовлювалося як загальною нестабільністю соціально-економічного стану в країні, а через це й обережність зарубіжних банкірів, так і невеликою кількістю самих філій зарубіжних банків. Що ж стосується проданих кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському ринку України, то тут також спостерігається зниження темпів зростання загального обсягу з 68 разів у 1993 році, до 15,3 % в 1997, централізованих кредитних ресурсів НБУ з 47 разів до 3,3 раза, кредитних ресурсів комерці йних банків з 81 разу до 4%. А продані кредитні ресурси філій зарубіжних банків, взагалі скоротилися в 1995 році на 61 % порівняно з попереднім роком, а наступного року ще на 39%.

Аналізуючи стан кредитної політики України (особливо в останні роки), яка визначається своєю нестабільністю, слід відзначити, що змінний характер цієї політики має лише негативний вплив на весь економічний стан нашої країни.

За словами голови Нацбанку, у 1998 році отримано кредитів на 15% більше, ніж у попередньому, грошова маса збільшилася на чверть, резерви НБУ зросли на 300 млн. USD. Економіка України отримала 17% реального приросту кредитних ресурсів. Темпи кредитних планів в економіці виросли в гривнях на 17,9%, в іноземній валюті на 54,5%.У цілому кредитна активність підвищилася приблизно на 26%.

На початок 1999 року кредитні ставки не змінилися як за гривневими позиками, так і за валютними кредитами.

Таблиця 4

Кредитний ринок

[6,с.14]

Банк

Розміри кредитної ставки

Розмір застави

 

Гривневі кредити

валютні кредити

під кредит

Аваль

-

-

не менше 125%

Ажіо

70% (до року)

40%

150%

Ощадбанк

не кредитує

Приватбанк

60% (до 60 днів)

35% (до 60 днів)

індивід.підхід

Трансбанк

55-70%

18-30%

не менше 200%

Україна

не кредитує

Укр.кред.банк

80-100%

30-45%

160%

Укрексімбанк

65-70%

20-35%

200%

Укрінбанк

70%

індивід.підхід

150-250%

Форум

90-130%

25-40%

200%

Висновок

Рівень розвитку кредитних відносин в Україні в сучасних умовах містить в собі значну кількість протиріч і недосконалостей, що виявляється у нецілеспрямованому русі кредитних ресурсів в країні, а також в нерозвиненості деяких форм кредиту (комерційного, іпотечного) внаслідок заборони їх застосування в колишньому СРСР. Кризові явища в економіці ще більше ускладнюють ситуацію.

Але певні кроки щодо розвитку кредитних відносин, адекватним ринковим умовам вже зроблені. На основі закону "Про банки і банківську діяльність" створено дворівневу систему з розгалудженою мережею комерційних банків, що сприяє демополізації і децентралізації кредитних ресурсів, комерціалізації кредитних відносин, які базуються тепер на принципах партнерства і взаємовигоди; створюється правова база для розвитку і вдосконалення всіх форм кредиту, при цьому активно залучається досвід розвинутих країн світу. Крім того, розробляються принципи нової кредитної політики: створення сприятливих економічних умов для ефективного використання кредитних ресурсів, прискорення структурної перебудови економіки, її соціальної оріїнтації.

Отже, Україна стала на шлях координальної перебудови національної системи для кредитних відносин, і хоча на сучасному етапі її спіткає багато труднощів, вона має великі перспективи розвитку в цій сфері економічної діяльності.

Зміст використаної літератури:

Бюлетень Національного банку України, №1, 1997р.

Банковское и кредитное дело. Г. М. Билидов, Москва-1994

Банківська енциклопедія. Під редакцією А. М. Мороза, Київ-1994

Банківська справа. № 5,6 - 1997р.

Бизнес. № 9,10,13,14 - 1999г.

Галицькі контракти. Листопад - 1998р., січень, березень - 1999р.

Гроші та кредит.М. І. Савчук, А. М. Морозта інші, Київ-1992

Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. Э. Д. Долан,

К. Д. Кемпбел, Р. Д. Кемпбел, Москва-Ленинград-1991

Деньги и кредит. № 8 - 1997г.

10.Деньги, кредит, банки. Справочное пособие. Г. И. Кравцова, Москва- 1994

11.Економіка. А. С. Булатов, Москва-1994

12.Кредиты. Инвестиции. А. Г. Куликов, Москва-1995

13.Народне господарствр України у 1993 році. Статистичний щорічник України. В. В. Самченко, Київ-1994

14.Основи економічної теорії. За редакцією С. В. Мочерного, Тернопіль-1993

15.Основи економічної теорії. Політекономічний аспект. За редакцією Г. Н. Климка та В. П. Нестеренка, Київ-1997

16.Урядовий кур’єр. № 7,12 -1998р., №3 - 1999р.

17.Фінансовий ринок. №7,9 - 1999р.

18.Экономикс. К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю, Москва-1992

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат