На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Управління інформаційними ресурсами на підприємстві

Реферати > Менеджмент > Управління інформаційними ресурсами на підприємстві

Зміст

Вступ. 3

1. ІТ-консалтинг. 4

1.1. Формування корпоративної ІТ-стратегії 4

1.2. Оцінка ефективності інвестицій в ІТ-проекти. 5

1.3. Удосконалювання системи управління ІТ-службою та ІТ-інфраструктурою компанії 5

1.4. Розробка ІТ-концепції створення й впровадження корпоративних інформаційних систем управління 6

2. Корпоративні інформаційні системи. 7

2.1. Корпоративні комунікації 7

2.2. Інтегровані локальні мережі 7

2.3. Територіально розподілені інтегровані мережі 10

2.4. ІР та традиційна телефонія. 11

Висновки. 13

Список літератури: 14

Вступ

Управління сучасним підприємством є складним комплексним завданням, що вимагає організації взаємодії ресурсів різного роду. До таких ресурсів відносяться, зокрема, інформаційні системи, що забезпечують автоматизацію бізнес-процесів підприємства. Організація ефективної системи експлуатації ІТ-інфраструктури є одним з аспектів забезпечення заданого рівня якості ІТ підприємства.

Основними складовими в побудові системи управління ІТ-ресурсами підприємства є: передова методологія організації управління процесами експлуатації ІТ (ISO 900х, ITIL); програмні засоби IBM, що дозволяють автоматизувати процеси управління (IBM Tivoli, WebSphere, DB2 й ін.); передова методологія розробки й впровадження.

Як основна платформа побудови систем управління інформаційними ресурсами підприємства найпоширенішим є програмний комплекс IBM Tivoli. Платформа Tivoli призначена для створення інтегрованої системи управління інформаційними ресурсами незалежно ні від масштабу підприємства, ні від використовуваних платформ і додатків. Система управління інформаційними ресурсами підприємства на базі IBM Tivoli дозволяє IT-департаменту максимально ефективно реагувати на актуальні запити бізнесу підприємства в питаннях інформаційного забезпечення й забезпечити роботу ІТ-інфраструктури підприємства відповідно до конкретних бізнес-правил. При цьому система дозволяє:

§ знизити витрати на інформаційні ресурси підприємства (ІРП) на всіх етапах їхнього життєвого циклу;

§ оптимізувати витрати, пов'язані з експлуатацією системи (персонал, запаси комплектуючих, видаткових матеріалів й ін.);

§ забезпечити високу готовність і доступність основних бізнес-додатків;

§ знизити пов'язані із простоями основного виробництва втрати, обумовлені раптовими відмовами ІРП.

У свою чергу, використання можливостей системи IBM Tivoli у сполученні із застосуванням методів ITIL дозволяє компаніям успішно переборювати такі проблеми управління ІТ, як висока вартість інформаційної системи, затримки при усуненні неполадок внаслідок частих збоїв у роботі або відсутності системи раннього оповіщення, слабка сприйнятливість інфраструктури складних інформаційних комплексів до зміни підходів у системі безпеки й до впровадження нових технологій.

Розробка й впровадження систем управління інформаційними ресурсами й ІТ-інфраструктурою підприємства припускає наступні етапи:

1. Аудит ІТ, проектування процесів управління ІТ.

2. Проектування системи управління ІТ.

3. Процедури інсталяції, настроювання, уведення в промислову експлуатацію.

4. Сервісна підтримка.

1. ІТ-консалтинг

Однією з актуальних проблем для українських компаній сьогодні є підвищення ефективності бізнесу за допомогою впровадження сучасних методів управління, заснованих на інформаційних технологіях. Як показує світовий досвід, грамотне застосування ІТ сприяє підвищенню керованості бізнесу, росту продуктивності, зниженню витрат і підвищує вартість компанії.

Рис.1. Бізнес. Інформаційні технології

Сьогодні ІТ-бюджети найбільших українських компаній виміряються багатьма десятками мільйонів доларів. Суми ІТ-бюджетів стають значними навіть у компаній середнього масштабу. У цьому зв'язку керівникам підприємств необхідно розуміти, на що ці гроші витрачаються і як їх правильно витратити. Відповідно, для успішного ведення бізнесу життєво важливими є питання планування використання інформаційних технологій.

Основними напрямками діяльності в області ІТ-консалтингу є:

§ формування корпоративної ІТ-стратегії;

§ оцінка ефективності інвестицій в ІТ;

§ вдосконалення системи управління ІТ-службою та ІТ-інфраструктурою;

§ розробка концепцій створення та впровадження корпоративних інформаційних систем управління (КІСУ);

1.1. Формування корпоративної ІТ-стратегії

Основою реалізації інформаційного забезпечення управління компанією є ІТ-стратегія. Формування ІТ-стратегії засноване на баченні, місії, меті, стратегії компанії. При цьому передбачається, що ІТ у компанії вторинні й підтримують основний бізнес.

У рамках даного проекту фахівці в сфері ІТ вирішують наступні основні завдання:

1. Оцінка існуючої ІТ-служби з погляду відповідності бізнес-меті компанії.

2. Аудит інформаційних проектів.

3. Аудит стану парку інформаційно-обчислювальних ресурсів компанії.

4. Визначення альтернативних стратегій в області розвитку додатків, технології й організації, вибір кращої стратегії.

5. Складання плану стратегічного розвитку ІТ-служби компанії на строк від трьох до п'яти років.

1.2. Оцінка ефективності інвестицій в ІТ-проекти

Впровадження інформаційних технологій як інструмент вирішення бізнес-завдань підприємства завжди несе в собі як вигоди, так і ризики. І в міру росту масштабів ІТ-проектів забезпечення повернення інвестицій у створення й розвиток ІТ-інфраструктури підприємств стає усе більше важливою умовою для грамотного управління бізнесом.

У рамках даного напрямку управління інформаційними ресурсами допомагає своїм замовникам вирішити наступні завдання:

1. Вироблення концепції інвестиційного ІТ-проекту в компанії.

2. Оцінка повноти й вірогідності вихідних даних проекту.

3. Аналіз проектних ризиків.

4. Формування експертного висновку:

§ опис цілей й інтересів учасників проекту;

§ оцінка реалізованості проекту;

§ оцінка фінансової спроможності проекту, що включає оцінку загальної потреби проекту у фінансуванні;

§ визначення складу проектних матеріалів та їхня розробка;

§ оцінка економічної ефективності проекту з погляду власника й оператора проекту.

5. Подання проекту потенційним інвесторам:

§ підготовка на підставі результатів оцінки проекту меморандуму й презентаційних матеріалів для потенційних інвесторів;

§ формування критеріїв відбору потенційних інвесторів (партнерів);

§ проведення комплексу заходів щодо просування проекту: розсилання пропозицій з обраного сегменту потенційних інвесторів, організація зустрічей і презентацій.

6. Рекомендації зі зміни концепції інвестиційного проекту.

1.3. Удосконалення системи управління ІТ-службою та ІТ-інфраструктурою компанії

Створення повноцінної системи управління бізнесом за допомогою інформаційних технологій неможливо без формування корпоративних стандартів управління ІТ-ресурсами підприємства.

Фахівцями галузі інформаційних технологій накопичений багатий досвід у рішенні завдань із вдосконалювання системи управління ІТ-персоналом й ІТ-інфраструктурою своїх замовників. Роботи із проектів у рамках даного напрямку включають, у тому числі:

1. Аудит функціонально-організаційної структури ІТ-служби компанії.

2. Розробка оптимальної моделі бізнес-сервісів управління інформаційними ресурсами компанії.

3. Формування пропозицій по вдосконаленню функціонально-організаційної структури підприємства з визначенням зон відповідальності по напрямках організаційної ІТ-служби компанії.

4. Регламентація організації управління інформаційно-обчислювальними ресурсами в компанії з формуванням корпоративних стандартів управління ІТ-ресурсами.

5. Розробка технічного завдання на впровадження автоматизованої системи управління ІТ-інфраструктурою.

1.4. Розробка ІТ-концепції створення й впровадження корпоративних інформаційних систем управління

Ефективність роботи корпоративних інформаційних систем управління бізнесом (КІСУ) визначається не тільки їхніми функціональними можливостями, але і якістю впровадження. Заставою успішного створення КІСУ є коректна експертна оцінка поточного рівня автоматизації бізнес-процесів підприємства, а також визначення ключових факторів, що впливають на ефективність управління ІТ-інфраструктурою з боку ІТ-служби.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат