На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія

Перевірка обґрунтованості встановлених норм витрачання матеріалів може бути проведена за допомогою контрольного запуску сировини і допоміжних матеріалів у виробництво (експерименту), процедуру якого комісія оформляє спеціальним актом.

Під час перевірки операцій з матеріальними цінностями ревізор може натрапити на такі аномальні явища (відхилення від норм), як:

ü завищення або заниження норм витрачання матеріалів;

ü недоліки в обліку;

ü неправильний залік пересортиці матеріальних цінностей;

ü неповне оприбуткування матеріалів, що надійшли;

ü безпідставні претензії до постачальників;

ü відсутність оперативного контролю за виконанням договорів на постачання і відпуск матеріальних цінностей;

ü відсутність договорів про повну матеріальну відповідальність матеріально відповідальних осіб;

ü недотримання правил зберігання товарно-матеріальних цінностей і охорони;

ü дописки товарно-матеріальних цінностей в описи;

ü заниження залишку товарів у описах;

ü завищення цін на товари;

ü крадіжки, підробка документів, привласнення.

Основними джерелами ревізії товарних операцій є:

— договори з постачальниками й покупцями, реєстри оперативного обліку і контролю їхнього виконання (журнал обліку надходження вантажів, книга обліку виконання договорів);

— доручення на одержання і відпуск товарів, книга обліку виданих доручень;

— товарно-транспортні накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні вимоги, платіжні доручення, виписки з рахунків у банках, товарні звіти, звіти касира й касові книги, векселі;

— інвентаризаційні описи, порівнювальні відомості, розрахунки природного убутку, розрахунки витрат на залишок товарів, розрахунки реалізованої торгової націнки;

— акти на списання товарних втрат; регістри аналітичного й синтетичного обліку

— журнали-ордери № 7, відомості, картки складського обліку, товарні книги;

— фінансова, оперативна й статистична звітність тощо.

Послідовність ревізії запасів така:

v Інвентаризація запасів.

v Ревізія прибуткових і видаткових документів.

v Звіти матеріально відповідальних осіб.

v Регістри аналітичного обліку.

v Головна книга.

v Фінансова звітність.

ДП "Угерський спиртовий завод" підлягає контролю контролюючими органами, які здійснюють перевірку фінансово – господарської діяльності обов’язково один раз нарік і перевірку фінансово – господарської діяльності та правильності іншої діяльності зв’язаної безпосередньо з виробництвом попереджуючи про це підприємство за декілька робочих днів (таб. 3.1).

Таблиця 3.1.

Список органів, які здійснювали перевірку ДП "Угерський спиртовий завод" з другий квартал 2005р.

№ п.п

Назва контролюючих органів

Вид перевірок

Час проведення перевірок

За який період здійснювалася перевірка

Документ як результат перевірки

1.

Стрийська РДА

Акт від 08.04.05

2.

Головне контролююче ревізійне управління України – КРУ у Львівській обл.

Перевірка ФГД

22 березня – 29 березня 2005р.

за 2004р.

Розпорядження ведення Голов. КРУ від 22 березня 2005р.

3.

ДПАУ, Регіональне управління, департамент з питань адміністрування акцизного збору та підакцизних товарів у Львівській обл.

нарахування і сплата акцизного збору

30.03 – 31.03.05р.

01.04.04р. – 01.01.05р.

Довідка про стан сплати акцизного збору ДП "Угерський спиртовий завод" від 31.03.2005р.

4.

ДААК ДПА

наявність пломб

05 квітня 2005р.

-

Акт

5.

Державна інспекція по контролю за цінами

встановлення та формування цін

04 квітня 2005р.

2004р. та січень – березень 2005р.

Акт 000259

6.

Стрийська ДПІ

Дотримання вимог податкового та валютного законодавства

31 березня 2005р.

01.01.04р. – 31.12.04р.

Акт 039/32/1/

00374733

На прикладі ДП "Угерський спиртовий завод" мажна побачити що ревізія відбувається досить часто, так само і результати перевірки можуть бути зовсім різні, це пояснюється тим, що по-перше підприємство працює з підакцизним товаром (лікеро-горілчана промисловість), і по-друге на такому підприємстві можливі природні втрати (випаровування, недотримання технології) які мають чітко контролюватись.

Отже можна сказати, що ревізія як складова контрольно інформаційної підсистеми управління підприємством є певним важелем зі сторони контролюючого органу, який не просто карає, а й попереджає та застерігає.

3.2. Особливості перевірки складського обліку запасів, переміщення та наявності виробничих запасів на складах

Перевірка складського обліку є невід'ємною частиною ревізії зберігання матеріальних цінностей на складах є перевірка складського обліку. З цією метою дослідженню підлягають картки сортового обліку, які видаються бухгалтерією матеріально відповідальним особам під розписку. Матеріальний відділ бухгалтерії повинен систематично контролювати правильність записів у картках складського обліку на основі первинних документів та обґрунтовувати визначення сальдо після кожної операції. Такий контроль особливо необхідний в умовах застосування оперативно-сальдового обліку матеріалів, коли в бухгалтерії ведеться облік тільки у вартісному вираженні за групами матеріалів. Бухгалтер матеріального відділу бухгалтерії при цьому методі обліку підписується в картках складського обліку за правильність кожної записаної операції на основі первинних документів. Не дивлячись на це, практика контрольно-ревізійної роботи показує, що основними порушеннями в обліку матеріалів на картках сортового обліку є; наявність від'ємних перехідних залишків ("червоне" сальдо) щодо окремих видів матеріальних цінностей; відсутність записів надходження матеріалів за окремими прохідними документами; розходження між даними карток сортового обліку і даними обліку а бухгалтерії; завищення кількості списаних на витрати матеріалів порівняно з витратними документами; неправильний підрахунок залишків; наявність залишків матеріалів в одному вимірнику і відсутність їх в іншому, якщо облік даного матеріалу ведеться в декількох вимірниках.

Факти "червоних" залишків свідчать про неповне або несвоєчасне оприбуткування надходження матеріальних цінностей, списання завище­ної кількості матеріалів на виробництво проти фактично відпущених, заміни даних оформленого документа, складання безтоварних документів на відпуск матеріалів, неправильний підрахунок перехідних залишків, неоприбуткування повернених з цехів матеріалів тощо. Від'ємні ("червоні") залишки після чергового надходження даного матеріалу тимчасово закриваються, а кількість товарно-матеріальних цінностей на цю величину зменшується. Від'ємні залишки показують розмір неврахованих матеріал; в і можуть бути резервом для крадіжок. Після з'ясування причин їх утворення при прийманні документів матеріального обліку бухгалтером чи в процесі ревізії необхідно оприбуткувати матеріальні цінності на величину розміру "червоних" залишків і вивести реальні залишки.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат