На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

Таблиця

3.2

Аналіз структури собівартості одиниці продукції, %

Найменування показника

роки

1996

1997

1998

1999

2000

1

2

4

5

6

7

8

1.

Собівартість одиниці продукції:

100

100

100

100

100

2.

матеріальні витрати

37,76

39,7

39,95

39,74

39,34

3.

витрати на оплату труда

28,43

28,02

27,99

28,29

28,92

4.

нарахування на зарплату

10,65

10,5

10,49

10,5

10,84

5.

амортизація

13,77

12,59

12,53

12,54

12,19

6.

інші витрати

9,39

9,19

9,04

8,93

8,71

Рисунок

3.1

Динаміка структури собівартості продукції

Приведення техніко-економічних показників до порівнянних одиниць вимірювання будемо здійснювати за допомогою методики обчислення питомих витрат [17], основу якої складає визначення питомих витрат по роках з розрахунку на грошову одиницю продукції, що випускається.

Результати розрахунку питомих витрат підприємства по кожному року періоду, що аналізується, наведені в таблиці 3.3.

На основі отриманих показників питомих витрат розраховуються показники зміни питомих витрат шляхом зіставлення питомих витрат по кожному року і питомих витрат останнього року або року до рівня цін якого необхідно привести відповідні техніко-економічні показники [17].

У розрахунку коефіцієнтів зміни питомих витрат за базовий період буде прийнятий 2000 рік. Результати розрахунків по кожному року періоду, що аналізується приведені в таблиці 3.3.

Використовуючи коефіцієнти зміни питомих витрат розрахуємо приведені витрати для кожного року. Результати розрахунків приведених витрат по кожному року періоду, що досліджується також наведені в таблиці 3.3.

Таким чином, для приведення вартісних техніко-економічних показників до порівнянних одиниць вимірювання необхідно визначити коефіцієнти коректування для кожного року.

Розраховані по вищезазначеній методиці коефіцієнти коректування вартісних техніко-економічних показників наведені в таблиці 3.3.

Таблиця

3.3

Приведення показників до порівнянних одиниць вимірювання

Найменування показника

роки

1996

1997

1998

1999

2000

1

2

4

5

6

7

8

1.

Коефіцієнт питомих витрат

0,9107

0,9124

0,9099

0,9097

0,8974

2.

Коефіцієнт зміни питомих витрат

1,0148

1,0167

1,0139

1,0137

1

3.

Приведені витрати, тис. грн.

3594,42

3601,15

3591,23

3590,53

3542

4.

Коефіцієнт коректування

2,033

1,7262

1,4492

1,2191

1

Таблиця

3.4

Техніко-економічні показники, приведені до порівнянних одиниць вимірювання

Найменування показника

одиниці виміру

роки

1996

1997

1998

1999

2000

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Обсяг випуску продукції

м

39640

42300

42420

42840

44600

2.

Обсяг товарної продукції

тис. грн.

3946,66

3946,78

3946,75

3947,08

3947,1

3.

Обсяг реалізації продукції

тис. грн.

3942,39

3951,27

3941,82

3947,45

3926,6

4.

Чисельність трудящих ПВП

чол.

242

258

260

264

280

5.

Облікова чисельність робітників

чол.

184

195

195

197

205

6.

Явочна чисельність робітників

чол.

138

145

146

148

152

7.

Продуктивність труда трудящого

м/чол.

13,6501

13,6628

13,5962

13,5227

13,2738

8.

Продуктивність труда робочого

м/чол.

17,9529

18,0769

18,1282

18,1218

18,219

9.

Коефіцієнт облікового складу

 

1,3333

1,3448

1,3356

1,3311

1,3421

10.

Загальна собівартість продукції

тис. грн.

3594,42

3601,15

3591,23

3590,53

3542

11.

Собівартість одиниці продукції:

грн./м

90,6718

85,1362

84,6623

83,8131

79,42

12.

матеріальні витрати

грн./м

34,2357

33,799

33,8243

33,3058

31,24

13.

витрати на оплату труда

грн./м

25,7784

23,8561

23,6944

23,7115

22,97

14.

нарахування на зарплату

грн./м

9,6568

8,9417

8,8836

8,8019

8,61

15.

амортизація

грн./м

12,4826

10,7197

10,6081

10,5086

9,68

16.

інші витрати

грн./м

8,5183

7,8197

7,6519

7,4853

6,92

17.

Величина основних фондів

тис. грн.

3981,02

4105,59

4136,74

4148,11

4168,4

18.

в тому числі активної частини

тис. грн.

1965,3

2010,33

2026,13

2058,45

2146,2

19.

Величина амортизаційного фонду:

тис. грн.

231,36

238,91

244,34

245,28

248,5

20.

на реновацію

тис. грн.

89,74

92,52

95,82

96,87

99,42

21.

на капітальний ремонт

тис. грн.

141,62

146,39

148,52

148,41

149,08

22.

Величина прибутку (+) / збитків (-)

тис. грн.

347,97

350,12

350,59

356,92

384,6

23.

Рентабельність

%

9,68%

9,72%

9,77%

9,94%

10,86%

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат