На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

Результати приведення вартісних техніко-економічні показники до порівнянних одиниць вимірювання за допомогою обчислених коефіцієнтів коректування для кожного року (див. таблицю 3.3) наведені в таблиці 3.4.

Загальний аналіз результатів розрахунків, наведених в таблиці 3.3 показує, що підприємство починаючи з 1996 року (тобто з першого року періоду, що аналізується) щорічно має незначний приріст прибутку. Про це свідчить величина коефіцієнта питомих витрат, яка протягом всьому періоду дослідження менший за одиницю, і має стійку тенденцію до незначного зниження.

Для більш детального відображення динаміки основних техніко-економічних показників роботи підприємства розрахуємо базисні індекси зміни динних показників протягом періоду, що аналізується, обравши за базис розрахунків 1996 рік. Результати розрахунків, виражені у відсотках, представимо у вигляді наступної таблиці.

Таблиця

3.5

Динаміка техніко-економічних показників

Найменування показника

роки

1996

1997

1998

1999

2000

1

2

4

5

6

7

8

1.

Обсяг випуску продукції

100%

106,71%

107,01%

108,07%

112,51%

2.

Обсяг товарної продукції

100%

100%

100%

100,01%

100,01%

3.

Обсяг реалізації продукції

100%

100,23%

99,99%

100,13%

99,6%

4.

Чисельність трудящих ПВП

100%

106,61%

107,44%

109,09%

115,7%

5.

Облікова чисельність робітників

100%

105,98%

105,98%

107,07%

110,87%

6.

Явочна чисельність робітників

100%

105,07%

105,8%

107,25%

110,14%

7.

Продуктивність труда трудящого

100%

100,09%

99,61%

99,07%

97,24%

8.

Продуктивність труда робочого

100%

100,69%

100,98%

100,94%

101,48%

9.

Коефіцієнт облікового складу

100%

100,86%

100,17%

99,83%

100,66%

10.

Загальна собівартість продукції

100%

100,19%

99,91%

99,89%

98,54%

11.

Собівартість одиниці продукції:

100%

93,89%

93,37%

92,44%

87,59%

12.

матеріальні витрати

100%

98,72%

98,8%

97,28%

91,25%

13.

витрати на оплату труда

100%

92,54%

91,92%

91,98%

89,11%

14.

нарахування на зарплату

100%

92,59%

91,99%

91,15%

89,16%

15.

амортизація

100%

85,88%

84,98%

84,19%

77,55%

16.

інші витрати

100%

91,8%

89,83%

87,87%

81,24%

17.

Величина основних фондів

100%

103,13%

103,91%

104,2%

104,71%

18.

в тому числі активної частини

100%

102,29%

103,1%

104,74%

109,2%

19.

Величина амортизаційного фонду:

100%

103,26%

105,61%

106,02%

107,41%

20.

на реновацію

100%

103,1%

106,78%

107,95%

110,79%

21.

на капітальний ремонт

100%

103,37%

104,87%

104,79%

105,27%

22.

Величина прибутку (+) / збитків (-)

100%

100,62%

100,75%

102,57%

110,53%

Динаміка техніко-економічних показників, які приведені до рівня цін 2000 року, свідчить що економічна ситуація на підприємстві є відносно стабільною, та має тенденції до поступового поліпшення. По абсолютній більшості важливих показників (обсяг здобичі, обсяг реалізації продукції, продуктивність труда і т.д.) спостерігається щорічне зростання, в також час такі показники, як собівартість одиниці продукції, коефіцієнт облікового складу, питомі витрати здебільшого мають тенденцію до зниження. Загальне поліпшення практино усіх техніко-економічних показників протягом періоду, який аналізується, також відображено позитивною динамікою фінансового результату підприємства та показника рентабельності.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат