На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

Реферати > Фінанси > Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

ЗМІСТ

ВСТУП . 5

РОЗДІЛ 1. Теоретичне обґрунтування та актуальність застосування форм забезпечення погашення кредиту 9

1.1. Суть та основні принципи забезпечення повернення кредиту 9

1.2. Необхідність укладання угод по забезпеченню кредиту 13

1.3. Способи забезпечення виконання зобов'язань 15

Класифікація способів забезпечення виконання зобов'язань 15

Неустойка . 17

Застава 19

Поручительство і банківська гарантія 42

Страхування ризику неповернення кредиту 53

Уступка вимог 65

1.4. Організація комерційним банком процесу повернення позик . 71

РОЗДІЛ 2. Визначення фінансового стану позичальника і використання форм забезпечення погашення кредиту в філії ВАТ „Укрексімбанк” в м. Кіровограді . 78

2.1. Попередній аналіз позичальника та визначення його фінансового стану . 78

2.2. Використаним банком застави в кредитних відносинах з базовим підприємством (Позичальником) . 97

2.3. Використання доміцільованого векселя . 106

РОЗДІЛ 3. Пропозиції по удосконаленню механізму використання форм забезпечення погашення кредиту . 110

3.1. Недоліки застави та напрямки більш ефективного її використання 110

3.2. Пропозиції щодо оптимального застосування інших форм забезпечення погашення кредиту 126

Поручительство 126

Банківська гарантія . 127

Страхування ризику неповернення кредиту 129

Цесія 134

ВИСНОВКИ . 136

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 140

Перелік законодавчих та нормативних актів, інструкцій, інших документів 140

Національного банку України . 143

ВАТ “Укрексімбанк” . 145

ДОДАТКИ 147

ВСТУП

Банківська система України як незалежної держави, що прагне до створення розвиненої ринкової еконо­міки, є дворівневою. До першого рівня належить Національний банк, що являє собою «банк банків», цент­ральний банк країни, а до другого – система комерційних банків.

Банки другого рівня відносно один одного є економічно самостійними, рівноправними, такими, що конкурують між собою на грошовому ринку. Вони по суті виступають юридичне і економічно відокремленими підприємствами, що будують свою діяльність на комерційних засадах заради одержання прибутку.

Банківська система – одна з найважливіших і невід’ємних структур ринкової економіки, але в українській економіці ще не відбулася необхідна трансформація, вона не стала по-справжньому ринковою. Українські банки змушені працювати в умовах підвищеного ризику, тому вони частіше, ніж їх закордонні колеги, бувають в кризових ситуаціях. Причому більшість таких випадків пов’язана з неадекватним управлінням власним кредитним портфелем, оцінкою свого фінансового стану, а також надійності і стійкості їх основних клієнтів і партнерів по бізнесу.

Саме тому прийняти та зберегти якісне забезпечення по діючих кредитах банку є досить складно. Отже, тема дипломної роботи “Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків” потребує великої уваги.

Тема цієї роботи викликала у автора неабиякий інтерес ще й тому, що працюючи у кредитному підрозділі, не можна не перейматись проблемою охоплення ринку, оскільки у банка, як і в будь-якого іншого підприємства, є свій продукт.

Об’єктом дослідження виступає Відкрите акціонерне товариство “Державний експортно-імпортний банк України”, філія в м. Кіровограді (далі ВАТ “Укрексімбанк” в м. Кіровограді).

Іншим аспектом вибору саме такого напрямку аналізу питань щодо форм забезпечення кредитів являється той факт, що метою ВАТ „Укрексімбанк” є ефективне проведення структурних змін для створення потужної універсальної фінансової установи європейського зразка. Особливого значення при цьому набуває питання визначення рівня світового банківського рейтингу, яке напряму залежить від дотримання нормативів.

Крім того, Укрексімбанк має високий ступінь довіри з боку іноземних фінансових партнерів (частково завдяки специфіці свого утворення) та отримав доступ до ресурсів на міжнародних ринках капіталів, і тому стратегічними інтересами банку є переважно експортно-орієнтовані та імпортно-замінні галузі економіки, діяльність яких сприяє розвитку експортного потенціалу України.

Широке визнання міжнародними фінансовими колами професійних підходів у діяльності ВАТ „Укрексімбанк” сприяло активному залученню іноземних кредитних ресурсів в економіку України.

Мета, яку автор ставить при дослідженні цієї теми, полягає у вивченні сучасних теоретичних основ і сутності форм забезпечення повернення кредитів, які використовуються у вітчизняній практиці і порівняти їх із зарубіжним досвідом. Адже тепер ми маємо можливість співпрацювати із закордонними колегами не тільки на державному рівні, але і на рівні кореспондентських відносин банків. Дослідження проблемних питань забезпечення кредитів, оцінка і аналіз його якості з метою визначення необхідності і способів регулювання. Для досягнення мети передбачено виконати наступні завдання:

· проаналізувати нормативно-методичні документи;

· ознайомитися з останніми публікаціями в засобах масової інформації провідних фахівців, що стосується теми дослідження;

· надати організаційно-економічну характеристику установи, включаючи опис політик;

· зіставити ступінь відповідності положень з даної теми в установі засадам його ведення згідно чинного законодавства.

За рідкими випадками (надання кредитів без забезпечення тільки першокласним позичальникам – овердрафти, овернайти, бланкові кредити) забезпеченість повернення кредиту є однією з умов кредитних відносин між банком та позичальником. Її застосування викликано прагненням банків уникнення втрати наданої позики та належних до неї відсотків.

Застосування деяких з форм забезпечення повернення кредиту в філії ВАТ „Укрексімбанк” в м. Кіровограді показано на прикладі державного підприємства – одного з клієнтів цього банку. Посилаючись на статтю 52 "Банківська таємниця" Закону України "Про банки і банківську діяльність", автор цієї дипломної роботи не має права використовувати в ній точну назву обраного в якості базового підприємства, прізвища його директора, а звідси і інші реквізити (адреса, номер розрахункового та позичкового рахунків тощо). Також заборонено згадувати найменування контрагентів базового підприємства. Оскільки головним в практичній частині роботи є розкриття суті кредитного механізму, а точніше, застосування деяких з форм забезпечення повернення кредиту банком в практичній ситуації, тобто при виникненні кредитних взаємовідносин з позичальником, то приховування найменування конкретного отримувача кредиту при збереженні чисельних та часових даних аж ніяк не заважає зрозуміти цей механізм в його дії. Тому для простоти автор дав базовому підприємству, по відношенню до якого даний банк застосував деякі з форм забезпечення повернення кредиту, що описані в частині II, досить-такі просту назву – Позичальник. Під цією назвою і згадується це підприємство в II частині роботи.

Звичайно, навряд чи зараз можна зустріти в Україні банк, який в своїй діяльності застосовує одночасно всі способи забезпечення повернення наданих позик. Всі вони описані в теоретичній частині роботи. Оскільки саме економічна ситуація, що склалася на даний час, визначає ширину застосування банками кожної з них, то деякі форми описані лише в теоретичній частині (неустойка, задаток) – вони взагалі схожі скоріше на форму цивільної відповідальності перед кредитором. Решта способів (крім застави) застосовується рідко, тому в III частині роботи вказано, в основному, на їхні недоліки і на ймовірність зазнати збитків при недостатньо грамотному використанню їх банками.

Що ж стосується застави, то зараз ця форма забезпечення виконання зобов'язання використовується банками найчастіше у порівнянні з іншими формами, тому що цей вид забезпечення найнадійніший за будь-якого іншого. В описаних відносинах між Укрексімбанком та Позичальником використовувалися застава, договір доміціляції векселів та договір поручительства. Якщо останній виглядає не більше як додаткова гарантія повернення наданої позики, то без застосування другої форми Позичальник не зміг би самостійно розрахуватись з банком в даній ситуації, і банк був би змушений вдаватися при цьому до реалізації заставленого майна і вже таким чином задовольняти свої вимоги до боржника.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат