На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Службові відрядження

Реферати > Діловодство > Службові відрядження

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………….3

Розділ 1. Визначення службового відрядження та його законодавче регулювання .4

1.1.Поняття службового відрядження .4

1.2.Порядок підготування й оформлення відряджень .5

1.3.Оформлення первинних документів для

службового відрядження 5

1.4.Оформлення завдання на відрядження 6

1.5. Заповнення і реєстрація посвідчення про відрядження 6

Розділ 2. Правовий статус відрядженого працівника 7

2.1. Оплата праці робітнику що знаходиться у

службовому відрядженні .8

2.2. Час відпочинку відрядженого працівника .9

2.2.1. Святкові та неробочі дні .10

2.3. Відшкодування витрат .11

2.4. Строки відрядження працівника .11

Розділ 3. Облік розрахунків з підзвітними особами 12

3.1. Кошторис витрат на відрядження .13

3.2. Строки подачі до бухгалтерії невикористану готівку та

авансовий звіт 14

3.3. Заповнення авансового звіту підзвітною особою .14

3.3.1. Граничні норми добових витрат на відрядження по Україні .16

3.3.2. Граничні норми добових витрат на відрядження за кордон .16

Розділ 4. Порядок відрядження в межах України .16 4.1. Строки відрядження в межах України .18

4.2. Витрати на відрядження в межах України .19

Розділ 5. Порядок відрядження за кордон 21

5.1. Строки відряджання за кордон .25

5.2. Витрати на відряджання в разі виїзду за кордон 25

5.3. Поняття службового паспорту України .27

Розділ 6. Використання електронної програми «Відрядження» у сучасних

Установах………………………………………………………………….29

6.1. Інструкція по користуванню та опис програми «Відрядження» .30

6.1.1. Інсталяція (встановлення програми) .32

6.1.2. Словники 32

6.1.3. Початкові значення .36

Висновок 42

Список літератури .43

Додатки .44

Вступ

Актуальність теми «службові відрядження» Ви можете зрозуміти потрапивши на будь яке підприємство що відряджає своїх працівників. На шляху підготування й оформлення відрядження виникає велика кількість питань організаційного характеру, наприклад яку саме суму готівки потрібно надати відрядженому, з якого часу офіційно працівник буде вважатися відрядженим і т.д.

У підготовці роботи за мету ставила досконале вивчення поняття службового відрядження, його законодавче регулювання, строки відряджання працівника, порядок розрахунків з підзвітними особами, правовий статус відрядженого працівника, порядок відряджання в межах України, а також за кордон та вивчення електронної програми «Відрядження».

Об’єктом мого дослідження на став сам процес відправлення працівника у відрядження, від його від’їзду до місця призначення, до його повернення на місце постійної роботи.

Розділ 1. Визначення службового відрядження

та його законодавче регулювання

СЛУЖБОВИМ ВІДРЯДЖЕННЯМ вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства, об'єднання, установи, організації (далі - підприємство) на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи. Порядок відряджання (відкомандування) регламентує «Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон»[*]. (див. додаток № 1.)

У тих випадках коли філії, дільниці та інші підрозділи підприємства знаходяться в іншій місцевості, місцем постійної роботи вважається той підрозділ, робота в якому обумовлена трудовим договором (контрактом). Службові поїздки працівників, постійна робота яких проходить в дорозі або має роз'їзний (пересувний) характер, не вважаються відрядженнями, якщо інше не передбачене законодавством, колективним або трудовим договором.

Службові відрядження регулюються Інструкцією Міністерства Фінансів України «Про службові відрядження в Україні та за кордон»

1.1. Поняття службового відрядження

Службове відрядження – це поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства на певний термін для виконання службового доручення поза місцем постійної роботи цього працівника. Місцями виконання доручення можуть бути як населений пункт (пункти), так і окремі об’єкти (заповідник, будівельний майданчик, географічний об’єкт, військова частина тощо).

У службове відрядження скеровуються працівники підприємства, які перебувають у трудових відносинах з підприємством, а також фізичні особи,

які належать до керівного складу (голова або члени правління, наглядової ради та ін.).

1.2. Порядок підготування й оформлення відряджень.

Для того щоб правильно підготувати працівника до відрядження слід:

Ø Добрати і підготувати необхідну інформацію;

Ø Добрати і підготувати матеріали та документи, що можуть знадобитися працівникові;

Ø Віддрукувати програму відрядження.

Програму відрядження друкують у двох примірниках, один з яких вручають працівникові, а інший – залишають на підприємстві. В програмі вказують назви організацій і структурних підрозділів, посадових осіб (їхні прізвища, імена, по батькові, службові телефони) з якими передбачено зустрічі. Детально зазначають зміст запланованих заходів, а також місце і час їх проведення. Маючи другий примірник програми, відповідальна особа може в разі потреби швидко зв’язатися з працівником телефоном і передати чи одержати потрібну інформацію.

Від’їздові у відрядження передує видання наказу (розпорядження) «про відрядження» та оформлення ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ в якому зазначають:

§ прізвище, ім’я, по батькові, посаду відрядженого;

§ куди відряджено;

§ підставу для відрядження;

§ термін відрядження (скільки днів і до якого числа);

§ назва, серію, номер документа, що засвідчує особу відрядженого;

§ дату й номер посвідчення про відрядження;

Наказ (розпорядження) про відрядження видають за кілька днів до виїзду, аби працівник міг подготуватися. Підприємство, що відряджає працівника, реєструє це в спеціальному журналі.

1.3. Оформлення первинних документів для службового відрядження

Скерування працівника у відрядження супроводжується оформленням таких первинних документів:

· завдання на відрядження (див. додаток № 3);

· наказу (розпорядження) керівника підприємства про скерування працівника у відрядження (див. додаток № 2);

· попереднього кошторису витрат на відрядження (див. додаток № 4);

· посвідчення про відрядження (див. додаток № 5);

· журнал реєстрації посвідчень про відрядження (див. додаток № 6);

Приватний підприємець також повинен видавати наказ (і, за необхідності, – завдання) на скерування в службове відрядження найманих працівників і себе. Вимоги до оформлення цих та інших документів такі ж, як і для підприємства та організацій. За дотримання всіх вимог витрати на службове відрядження можуть відноситися на витрати підприємця.

1.4. Оформлення завдання на відрядження

Підставою для наказу про відрядження є обґрунтування про скерування працівника в службове відрядження. На великих підприємствах з багатоланковою структурою управління обґрунтування (клопотання, завдання) підписує керівник структурного підрозділу (начальник цеху, служби, відділу тощо) від якого співробітник їде у відрядження.

На середніх і малих підприємствах обґрунтування оформляють за дорученням керівника його заступники або керівники служб (товарознавець, технолог, фінансист, бухгалтер та ін.).

Обґрунтування і наказ на відрядження можуть бути об’єднані в одному документі. Найчастіше обґрунтування має форму завдання на службове відрядження.

1.5. Заповнення і реєстрація посвідчення про відрядження

Кожне службове відрядження на підприємстві повинно бути зареєстроване в спеціальному Журналі реєстрації посвідчень про відрядження. На кожному посвідченні ставиться порядковий номер і дата, які записуються в журнал, а також вказується номер і дата наказу керівника про скерування працівника у відрядження, дата вибуття працівника у відрядження і прибуття його з відрядження. Форма цього журналу

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат