На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Контроль Держ. Казначейства за видатками з бюджету

Реферати > Державне регулювання > Контроль Держ. Казначейства за видатками з бюджету

Зміст

Вступ 3

1 розділТеоретичні засади планування, здійснення контролю за організацією та фінансуванням видаткової частини бюджетуУкраїни: .5

1.1. Поняття та значення видатків бюджету України. Їх класифікація 6

1.2. Државне Казначейство України, його суть та функції. Система контролю за видатками 18

1.3. Зарубіжний досвід організації державного фінансового контролю 28

2 розділ Аналітична частина 33

2.1. Звіт про виконання бюджету. Аналіз. Порівняльна характеристика виконання бюджету за роками з 2004-2006 .34

Висновки 35

Список використаних джерел .39

Додатки .45

Вступ

Указом Президента України „Про Державне казначейство України” від 27 квітня 1995р. №335 зі змінами, внесеними згідно з Указами Президента від 27 січня 1999р. №70/99 та від 15 лютого 1999р. № 173/99, з метою забезпечення ефективного управління коштами Державного бюджету України , підвищення оперативності у фінансуванні видатків у межах наявних обсягів фінансових ресурсів у Державному бюджеті України було створено Державне казначейство України при Міністерстві фінансів України .

Актуальність Важливе значення має фінансовий контроль Державного казначейства України за видатками, як форма контролю з боку держави за законністю та обгрунтованості виконання фінансових операцій із визначення результатів господарської та управлінської діяльності, створення та використання фондів фінансових ресурсів на цілі економічного і соціального розвитку держави. Від якості, ретельності, своєчасності проведення контролю державними оргпнами залежить своєчасна, необхідна фінансова допомога державним установам та організаціям, соціальна допомога громадянам країни (пільги, грошові виплати та інше), що є запорукою добробуту України.

Мета Визначення та розгляд предмету, функцій, завданнь, призначення Державного Казначейства України. А також розгляд процесу контролю Державного Казначейства України за видатками.

Обєктом дослідження виступає Державне Казначейство України, його безпосередня діяльність, права та обов’язки, функцї та завдання.

Предмет дослідження: суть, призначення, функції Державного Казначейства України; класифікація видатків бюджету України; Казначайства у зарубіжних країнах; порівняльна характеристика здійснених видатків Державним Казначейством України за період 2004-2006 роки.

1 розділ

Теоретичні засади планування, здійснення контролю за організацією та фінансуванням видаткової частини бюджету України.

Указом Президента України „Про Державне казначейство України” від 27 квітня 1995р. №335 зі змінами, внесеними згідно з Указами Президента від 27 січня 1999р. №70/99 та від 15 лютого 1999р. № 173/99 (Додаток 1), з метою забезпечення ефективного управління коштами Державного бюджету України , підвищення оперативності у фінансуванні видатків у межах наявних обсягів фінансових ресурсів у Державному бюджеті України було створено Державне казначейство України при Міністерстві фінансів України .

Основними завданнями Державного казначейства України є:

  • організація виконання Державного бюджету України і здійснення контролю за цим;
  • управління наявними коштами Державного бюджету України, у тому числі в іноземній валюті, коштами державних позабюджетних фондів і позабюджетними коштами установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України;
  • фінансування видатків Державного бюджету України;
  • ведення обліку касового виконання Державного бюджету України, складання звітності про стан виконання Державного бюджету України;
  • здійснення управління державним внутрішнім та зовнішнім боргом відповідно до чинного законодавства;
  • розподіл між Державним бюджетом України та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя відрахувань від загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів за нормативами, затвердженими Верховною Радою України;
  • здійснення контролю за надходженням, використанням коштів державних позабюджетних фондів і позабюджетних коштів установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України.
  • розробка нормативно-методичних документів з питань бухгалтерського обліку, звітності та організації виконання бюджетів усіх рівнів, які є обов'язковими для всіх підприємств, установ та організацій, що використовують бюджетні кошти та кошти державних позабюджетних фондів.

Державне казначейство в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Положенням про Державне казначейство України, а також наказами Міністерства фінансів України. [8]

1.1. Поняття та значення видатків бюджету України.

Бюджет завжди був важливим інструментом впливу на розвиток економіки та соціальної сфери. За ринкових умов господарювання він не повинен втрачати своєї ролі в економічному розвитку держави. Для стабілізації економіки та розвитку підприємництва потрібна фінансова допомога держави у вигляді бюджетних субсидій, субвенцій. Необхідність існування державного сектора економіки і бюджетного фінансування є об'єктивною і незаперечною, про що свідчить також досвід розвинутих країн світу. Видатки бюджетів на розвиток економіки повинні спрямовуватися насамперед на стабілізацію економіки, створення необхідних умов для зростання економічного потенціалу держави.

Видатки бюджету згідно з Бюджетним кодексом - це кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум. Бюджетні установи витрачають бюджетні кошти відповідно до кошторисів доходів та видатків, що складаються за функціями з деталізацією за економічними кодами бюджетної класифікації.

Залежно від економічного змісту видатки бюджету поділяються на поточні та видатки розвитку, їх групування встановлюється за економічною класифікацією видатків бюджету.

До поточних видатків бюджетів належать видатки, які забезпечують поточне функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, бюджетних установ та організацій, надання державою міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам і окремим галузям економіки у формі дотацій та субвенцій на поточне функціонування. Видатки розвитку або капітальні видатки - це видатки, що забезпечують інноваційну й інвестиційну діяльність, зокрема фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення; фінансування структурної перебудови народного господарства; кошти, що надаються як бюджетні позички на інвестиційні цілі юридичним особам; видатки, при здійсненні яких створюється або збільшується майно, що знаходяться у власності держави або органів місцевого самоврядування; субвенції та інші видатки, пов'язані з розширеним відтворенням.

Видатки на здійснення повноважень, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету та місцевих бюджетів, поділяються на: 1) видатки на забезпечення конституційного ладу держави, державної цілісності та суверенітету, незалежного судочинства, а також інші передбачені Бюджетним кодексом видатки, які не можуть бути передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню. Ці видатки здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України. 2) видатки, які визначаються функціями держави та можуть бути передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню з метою забезпечення найбільш ефективного їх виконання на основі принципу субсидіарності; 3) видатки на реалізацію прав та обов'язків Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування, які мають місцевий характер та визначені законами України.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат