На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Дистанційне навчання

Реферати > Комп'ютерні науки > Дистанційне навчання

Можливості, які надає оболонка викладачам дистанційної форми (тьюторам):

1)

отримання новин від адміністратора та інших тьюторів, надсилання новин студентам за тематичними групами;

2)

отримання інформації про студентів за групами(рисунок), з можливістю відстеження актуального стану результатів самостійної роботи (виконані, прострочені завдання, результати проходження тестів та інше)(рисунок);

3)

створення, редагування та призначення студентам нових завдань (групових, індивідуальних та вибіркових)(рисунок) і тестів різних типів (рисунок);

4)

створення адаптивних лабораторних робіт, коли перелік завдань призначується кожному студенту індивідуально у залежності від його початкового рівня підготовки (рисунок);

5)

підключення нових дистанційних курсів за відповідними розділами дисциплін, призначення слухачам індивідуальних траєкторій вивчення матеріалів (рисунок);

6)

формування навчального розкладу вивчення курсу (рисунок);

7)

своєчасне отримання повідомлень про нові надходження файлів вирішених студентами завдань;

8)

оцінювання та рецензування відповідей студентів (рисунок);

9)

організація роботи у підгрупах (рисунок);

10)

проведення різноманітних опитувань (рисунок);

11)

організація взаємодії зі студентами та іншими тьюторами за допомогою комунікаційних сторінок (рисунок) і загальних форумів (рисунок);

12)

надання тьюторам можливості відстеження роботи студентів на протязі терміну навчання (рисунок).

Функції підсистем адміністратора та організатора

1)

реєстрація нових суб'єктів СДН: тьюторів, студентів та адміністраторів (рисунок);

2)

робота з обліковими картками існуючих суб'єктів (редагування, видалення та інше);

3)

створення та редагування навчального розкладу з можливістю додавання до системи нових предметів і видалення старих;

4)

виведення допоміжної статистики (кількість працюючих на даний час, перелік записів про підключення до системи у заданий проміжок часу та інше);

5)

виведення статистики навчання (відвідування сервера ДН (рисунок), динаміки навчального процесу (рисунок));

4)

комунікації з іншими суб'єктами СДН та пересилання новин про систему усім зареєстрованим членам.

Положення Кабінету Міністрів про дистанційне навчання

1. Загальні положення

1.1.Положення про дистанційне навчання виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2003 затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004 рік.

1.2.Дистанційне навчання в Україні реалізується через систему навчання (СДН), яка є частиною системи освіти України, з нормативно-правовою| організаційно оформленою структурою, кадровим, системотехнічним, технічним та фінансовим забезпеченням, що реалізує дистанційне навчання загальної середньої, професійно-технічної, вищої та післядипломної самоосвіти.

1.3. Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності, що відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного навчання у спеціалізованому середовищі, яке створене на основі сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

У процесі дистанційного навчання використовуються дистанційні інформаційні продукти, які є достатніми для навчання за окремими дисциплінами.

2. Структура і функції системи дистанційного навчання

2.1. СДН включає в себе координаційну раду з розвитку дистанційного навчання у Міністерстві освіти і науки (далі - Координаційна рада), комісії при Координації окремими напрямами забезпечення розвитку СДН, головний, регіональний, локальні центри СДН, банк атестованих дистанційних курсів, які об'єднуються спеціалізованими інформаційно-комунікаційними мережами.

2.2. Координаційна рада є дорадчим органом при Міністерстві освіти, якиа забезпечує координацію робіт з формування і реалізації державногої розвитку СДН.

.3. Комісії при Координаційній раді є окремими організаційними структурами Координаційної ради, що вирішують питання розвитку СДН за такими основними напрямами:

нормативно-правового і організаційного забезпечення;

науково-методичного забезпечення;

системотехнічного забезпечення та стандартизації дистанційного навчання;

матеріально-технічного забезпечення;

кадрового забезпечення;

моніторингу якості, експертизи і сертифікації дистанційного навчання.

2.4.Головний центр СДН забезпечує: поточну координацію робіт з розвитку СДН, зокрема у розробленні правових документів щодо діяльності СДН, наукових основ дистанційного навчання, у тому числі технологій дистанційного навчання і його наукового, системотехнічного, кадрового та матеріально-технічного забезпечення, розроблення критеріїв, засобів і систем контролю якості дистанційного навчання; здійснення освітньої діяльності за технологіями дистанційного навчання за спеціальностями, для яких дистанційні курси розроблені різними закладами; апробацію нових дистанційних курсів, що пропонуються різними умовами реального навчального процесу; консультаційну підтримку діяльності навчальних закладів, установ щодо розроблення і впровадження ними в освітній процес технології навчання або їх окремих елементів; участь у міжнародному співробітництві у сфері дистанційного навчання.

2.5. Регіональні центри СДН є структурними підрозділами провідних закладів ІІІ-І\/ рівнів акредитації в обласних центрах України, що здійснюють навчання дистанційною формою у межах структури СДН, особливістю діяльності є телекомунікаційна і організаційна підтримка інших центрів СДН регіонів впровадженню технологій дистанційного навчання в них.

Регіональні центри СДН забезпечують:

перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів з технологій навчання на регіональному рівні;

апробацію та впровадження новітніх методик організації навчання дистанційною формою та технологій дистанційного навчання;

здійснення освітньої діяльності за технологіями дистанційного навчання, проведення підсумкового контролю осіб, що навчаються у дістаних навчальних закладах;

надання доступу до освітньо-інформаційних ресурсів базовим і локальним та іншим навчальним закладам і організаціям регіону, а також окремим особам;

об'єднання зусиль навчальних закладів регіону для забезпечення дистанційного навчання за всіма напрямами та освітніми рівнями;

співпрацю з органами місцевого самоврядування з метою задоволеня потреб у підготовці, перепідготовці та розширенні профілів кваліфікації кадрів;

участь у міжнародному співробітництві у сфері дистанційного навчання.

Українські центри дистанційної освіти

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат