На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Дистанційне навчання

Реферати > Комп'ютерні науки > Дистанційне навчання

Для з'ясування майбутнього дистанційної освіти в Україні надзвичайно важливим є не лише вивчення попиту, а й дослідження множини спеціальностей та дисциплін з можливостями дистанційного навчання. Наведемо спочатку перелік доступних з Іnternet курсів, які пропонуються відомими українськими центрами дистанційного навчання. Маються на увазі такі центри, на які є посилання на офіційних сайтах, або які зареєстровані у каталогах ресурсів Іnternet. Оцінити якість навчальних матеріалів в більшості випадків не вдалось через обмеженість доступу до цих ресурсів. Основна ж маса відкритих матеріалів являє собою електронні варіанти методичок на кшталт тих, що масово випускаються для студентів-заочників.

Міжнародний дослідно-навчальний центр інформаційних технологій та систем

httр: //tеl.d1аЬ.кіеv.uа

Підрозділ Кібернетичного центру ім. В. М. Глушкова, дослідно-навчальна організація, підпорядкована Міністерству освіти та Національній академії наук. Це перша освітня організація в Україні, що має досвід у розробці та впровадженні курсів диста­нційного навчання.

Міжнародний центр дистанційної освіти на базі Української Академії державного управління при Президентові України

httр: //www.uара-dlс.оrg.uа/

Основна аудиторія для навчання у Центрі:

• урядовці, що приймають рішення на найвищих рівнях державного управління;

• державні службовці (центрального та місцевого рівня);

• керівники державних, неурядових і приватних підприємств, установ та органі­зацій.

Сервер дистанційного навчання Київського Інституту Інвести­ційного Менеджменте (КIIМ)

httр: //srv. кіmі .кіеv.uа/DISTANT/uindex.html

Для дистанційного навчання КIIМ пропонує програми другої вищої освіти "Інвес­тиційний менеджмент" і "Фінансовий менеджмент":

• Ринок валют FОRЕХ;

• Управління фінансовими ризиками.

Українська Система Дистанційного Навчання — UDL System

httр://www.udl.org.ua /

UDL System (м. Львів) — партнерська організація , яка об'єднує вищі навчальні заклади, науково-дослідні інституції, банки, корпорації та неприбуткові організації для створення нової якості за допомогою інноваційного застосування новітніх інфор­маційних технологій в освіті.

Провайдер: Львівський банківський інститут.

Існують \WeЬ-курси Українсько-Канадського "МБЕРІФ - БІЗНЕС ЦЕНТРУ".

Лабораторія Віртуального Дистанційного навчання Харківсь­кого технічного університету радіоелектроники (ХТУРЕ)

httр: / /vdll. кtиге . кharkov.uа/

Напрямки:

• вступ до комп'ютерних наук;

• радіотехніка;

• математика;

• філософія.

Проблемна Лабораторія Дистанційного Навчання Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

httр: / /users . крі . кharkov. uа/lге/

Напрямки:

• українська та російська мови;

• віртуальне навчальне середовище "Веб-клас ХПІ";

• загальна педагогіка;

• вища математика для студентів економічних спеціальностей;

• дистанційні проекти для школярів;

• У\/еЬ-дизайн дистанційних курсів;

• "Інтернет в освіті";

• "Ризик прийняття управлінських рішень" тощо.

Міжнародний університет фінансів (на базі КПІ)

іu£.ntu-крі.кіеv.uа

Спеціалізується на підготовці фахівців для фінансово-банківської системи України і входить до складу Навчально-методичного комплексу "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" — Міжнародний університет фінансів".

ВИСНОВКИ

Отже, зроблена мною робота розкриває суть дистанційного навчання. Воно виникло як наслідок процесу інформатизації суспільства та освіти, як найбільш перспективна, гуманістична, інтегральна форма освіти, орієнтована на індивідуалізацію навчання.

У своїй роботі я розкрила сутність поняття дистанційне навчання, яке означає нову організацію освітнього процесу, що ґрунтується на використанні як кращих традиційних методів навчання , так і нових інформаційних та телекомунікаційних технологій, а також на принципах самостійного навчання, призначена для широких верств населення незалежно від матеріального забезпечення, місця проживання, стану здоров’я.

Я з’ясувала, що передумовами розвитку дистанційного навчання є:

- бурхливий розвиток інформаційних технологій;

- неперервне зниження вартості послуг на підключення та використання глобальної мережі Інтернет, її ресурсів і сервісів;

- суттєве поглиблення процесів упровадження інформаційних технологій в освітню практику;

- значне поширення засобів комп’ютерної техніки серед населення.

Також я охарактеризувала Положення Кабінету Міністрів про дистанційне навчання і українські центри дистанційної освіти.

В процесі своєї роботи я дійшла до висновку, що дуже хорошим явищем є винайдення дистанційного навчання. Воно дає змогу людям, не витрачаючи велику кількість часу, отримувати освіту. І, я вважаю, що це дуже хороший спосіб отримання освіти.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Антонов В.М. Сучасні комп’ютерні мережі. – К.: „МК-Прес”, 2005. – 480 с., іл

2. Дибкова Л.М. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навчальний посібник. Видання 2-ге, перероблене, доповнене – К.: Академвидав, 2005. – 416с. (Альма-матер).

3. Козырев А.А. Информатика: Учебник для вузов. – СПб.:Изд-во Михайлова В.А.,2004.

4. Колин К.К. Фундаментальные основы информатики:социальная информатика: Учеб. пособие – М.: Деловая книга, 2004.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат