На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Макромова


!Тn - виводити наступні показники в тисячах з n знаками в дробовій частині;

!Еn - виводить наступні показники в одиницях з n знаками в дробовій частині.

Для кожного показника формат його виводу запам’ятовується при присвоєнні йому значення. Таким чином, в одному рядку форми документу Ви можете використати показники з різним форматом виводу.

По замовчуванню (до використання команд !T, !E, !Tn і !En) показники виводяться в одиницях з двома знаками в дробовій частині. Якщо Ви використовуєте кількістний облік і бажаєте виводити кількість з трьма знаками в дробовій частині, використовуйте команду !Е3.

Приклади:

!Т - виводить показники, яким присвоюються значення нижче по тексту форми документу, в тисячах (наприклад, в тисячах гривень);

!Е0 - виводить показники, яким присвоюються значення нижче по тексту форми документу, в одиницях без дробової частини.

Вказання розділювача цілої та дробової частин. Якщо в формі документу між символами “[“ і “]” вказати після макроімені, яке має числове значення, пробіл і деякий символ, то цей символ при вводі значення буде використовуватися в якості розділювача цілої та дробової частини числа. Ця можливість частіше всього використовується для виводу сум в платіжних дорученнях, рахунках і аналогічних документах.

Приклад.

Наступний фрагмент форми виведе значення показника у вигляді “1234-56”:

!Е2 !* Виводить два знаки в дробовій частині

!П1=12345.56

[П1 - ]

Режим розділювачів розрядів цілої частини. Інколи зручно виводити числові значення з розділювачами розрядів цілої частини (одиниць, тисяч, мільйонів, мільярдів і т. д.). Якщо в форму документу вставити команду !РАЗДЕЛЯТЬ, то суми, які будуть виводитися між символами “[“ і “]” будуть зображатися з розділювачами розрядів цілої частини (в якості розділювачів використовуються коми). Для відміни даного режиму використовуйте команду !НЕРАЗДЕЛЯТЬ.

Приклад:

!П01=1234567

!РАЗДЕЛЯТЬ

[П01 ] !* Виводиться: 1,234,567.00

[П01 = ] !* Виводиться: 1,234,567=00

!НЕРАЗДЕЛЯТЬ

[П01 ] !* Виводиться: 1234567.00

[П01 = ] !* Виводиться: 1234567=00

[П01 , ] !* Виводиться: 1234567,00

Вивід суми прописом. Якщо після макроімен, які мають числові значення, вказати (без пропуску) символ “П” то значення виводиться в виді суми прописом. Якщо одержаний рядок може бути довгий, його слід розбити на декілька полів (одне під іншим). Для цього потрібно задати декілька полів однакової довжини одне під іншим, не вказуючи в другому і наступних полях ніякого імені в середині квадратних дужок.

Приклад.

Наступний фрагмент форми дозволить вивести суму операції прописом в три рядки:

[ХОП ]

[ ]

[ ]

Зауваження.

В декілька рядків можна виводити будь-які поля, а не тільки значення сум прописом.

Вивід дат прописом. Якщо після макроімен, які мають символьні значення типу дати “ЧЧ.ММ.РР”, вказати (без пропуску) символ “П”, то значення виводиться в виді дати прописом.

Вказання формату для виводу прописом. Для виводу валютних сум прописом потрібно використовувати інші найменування грошових одиниць, наприклад, не рублі та копійки, а доллари і центи. Інколи потрібно виводити суму і дату на іноземній мові. В таких випадках слід поступати слідуючим чином.

Створіть копію з іншим іменем файлу 1SBCONST.TXT (цей файл знаходиться в тому ж каталозі, що і файли програм “1С:Бухгалтерії - Проф.”). Копію слід розмістити в тому ж каталозі. Наприклад, для створення копії з іменем 1SBUSD.TXT слід перейти в каталог з файлами програм “1С:Бухгалтерії - Проф.” і видати команду:

copy 1sbconst.txt 1sbusd.txt

Виправте в цьому файлі найменування грошових одиниць, чисел, назв місяців і т. д., які необхідно.

В документах, в яких Ви бажаєте виводити суму з заданими Вами найменуваннями грошових одиниць, чисел і т. д., використовуйте команду:

!ПРОПИСЬ ім’я_файлу

або

!ПРОПИСЬ символьний_вираз

Наприклад, !ПРОПИСЬ 1SBCONS1.TXT або !ПРОПИСЬ “1SB” + П200 + “.TXT” (символьний вираз повинен починатися з лапок).

Ви можете створити файл з найменуванням грошових одиниць для кожної валюти, яка використовується, тоді для друку суми прописом в платіжному документі в потрібному форматі досить за допомогою команди !ПРОПИСЬ звернутись до відповідного файлу з найменуваннями грошових одиниць, числами і т. д.

Вивід кількості в штуках. Якщо після макроімен, які мають числові значення, вказати (без пропуску) символ “Ш”, то значення виводиться в виді суми прописом без вказання грошових одиниць. Якщо отриманий рядок може бути довгий, його слід розбити на декілька полів (одне під іншим). Для цього потрібно задати декілька полів однакової довжини одне під іншим, не вказуючи в другому і наступних полях ніякого імені всередині квадратних дужок.

Приклад.

Наступний фрагмент форми дозволить вивести значення показника П105 прописом в три рядки без вказання грошових одиниць:

[П105Ш ]

[ ]

[ ]

Д1.7. Макроімена для підсумків і оборотів по рахунках

Макроімена для підсумків по рахунках. За допомогою макроімен в формулах для обрахунку сум проводок можна посилатися на підсумки і обороти по рахунках бухгалтерського обліку. Такі макроімена частіше використовуються в документах, розрахунках і звітах, але при бажанні їх можна застосовувати в формулах для обрахунку сум проводок і в формах документів, які друкуються при виводі типових операцій.

Для одержання сальдо і оборотів по синтетичному обліку використовуються наступні макроімена:

СНДn - дебетове сальдо на початок періоду по рахунку n;

СНКn - кредитове сальдо на початок періоду по рахунку n;

СКДn - дебетове сальдо на кінець періоду по рахунку n;

СККn - кредитове сальдо на кінець періоду по рахунку n;

ДОn - оборот за період по дебету рахунку n;

КОn - оборот за період по кредиту рахунку n;

ОБn,m - оборот за період в дебет рахунку n з кредита рахунку m.

Тут n і m - номер рахунку або номер рахунку з субрахунком (розділені крапкою), а період - робочий період, встановлений в пункті “Розрахунок підсумків” групи “Звітність” головного меню (див. п. 7.1), якщо раніше не був заданий інший період за допомогою команд встановлення періоду (див. нижче).

Приклади:

СНД51 - дебетове сальдо на початок періоду по рахунку 51;

СКК46.03 - кредитове сальдо на кінець періоду по рахунку 46.03;

ДО51 - оборот за період по дебету рахунку 51;

КО68.02 - оборот за період по кредиту рахунку 68.02;

ОБ47,26 - оборот за період в дебет рахунку 47 з кредита рахунку 26.

Макроімена для підсумків по субконто. Для одержання залишків і оборотів по конкретних об’єктах аналітичного обліку (субконто) слід вказувати макроімена:

СНДn:m - дебетове сальдо на початок періоду по рахунку n по субконто m;

СНКn:m - кредитове сальдо на початок періоду по рахунку n по субконто m;

СКДn:m - дебетове сальдо на кінець періоду по рахунку n по субконто m;

СККn:m - кредитове сальдо на кінець періоду по рахунку n по субконто m;

ДОn:m - оборот за період по дебету рахунку n по субконто m;

КОn:m - оборот за період по кредиту рахунку n по субконто m;

ОБn:m,l - оборот за період в дебет рахунку n по субконто m з кредита рахунку l;

ОБn,l:m - оборот за період в дебет рахунку n з кредита рахунку l по субконто m.

Тут:

n,l - номер рахунку або номер рахунку з субрахунком (розділені крапкою), наприклад: “10”,”68.02” і т. д.;

m - повний номер субконто (він складається з номерів кожного рівня даного субконто, перерахованих через двокрапку, наприклад “3” або “3:5”) або номер проводки з наступною буквою “Д” або “К”, яка вказує, по дебету чи по кредиту проводки задано дане субконто (наприклад: 2К,3Д і т. д.);

період - робочий період, встановлений в пункті “Розрахунок підсумків” групи “Звітність” головного меню, якщо раніше не був заданий інший період за допомогою команд встановлення періоду (див. нижче).

Приклади:

СНД01:2К - дебетове сальдо на початок періоду по рахунку 01 по субконто, яке використовується в кредиті проводки з номером 2 типової операції;

СКК10:2:5 - кредитове сальдо на кінець періоду по рахунку 10 по субконто з повним номером 2:5;

ДО01:2Д - оборот за період по дебету рахунку 01 по субконто, яке використовується в дебеті проводки з номером 2 типової операції;

КО76.2:3:5 - оборот за період по кредиту рахунку 76.2 по субконто з повним номером 3:5;

ОБ20,70:1К - оборот за період в дебет рахунку 20 з кредита рахунку 70 по субконто, вибраному в кредиті першої проводки типової операції.

Зауваження.

1. При обрахунку оборотів між рахунками по субконто посилання на субконто потрібно ставити після того рахунку, до якого “прив’язаний” даний вид субконто. Напрклад, якщо по рахунку 70 ведеться аналітичний облік по субконто “Персонал”, то для одержання оборотів в дебет рахунку 20 з кредита рахунку 70 по співробітнику, який вибраний в кредиті першої проводки типової операції, потрібно використовувати макроім’я ОБ20,70:1К, а не ОБ20:1К,70.

2. Для того, щоб в формулах, документах і розрахунках можна було посилатися на оброти рахунків по субконто, слід при настройці планів рахунків поставити символ “+” в графі “Аналіз оборотів” напроти тих рахунків по яких Ви хочете використовувати обороти по субконто з іншими рахунками. Дане обмеження зв’язане з тим, що підрахунок і збереження оборотів по субконто потребує певних затрат часу і місця на диску, тому це краще робити тільки при необхідності.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат