На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Фінансові функції для розрахунків по цінним паперам у середовищі електронної таблиці M.Excel

Реферати > Комп'ютерні науки > Фінансові функції для розрахунків по цінним паперам у середовищі електронної таблиці M.Excel

При запуску програми M.Excel користувачеві звичайно пропонується для заповнення даними новий порожній документ в оперативній пам'яті комп'ютера зі стандартним ім'ям Книга1(Book1), що складається з 16 робочих аркушів, розграфлених у вигляді таблиці на 16384 рядки й 256 стовпців, стандартна ширина кожної клітки дорівнює 9 символам. Екран комп'ютера на початку стандартного сеансу роботи програми виглядає як на мал. 1.

Мал. 1. Вид вікна (програми (обробки) електронних таблиць Excel при запуску.

Вихідне положення покажчика поточної клітки усередині видимої на екрані частини таблиці – перетинання першого рядка й першого стовпця, це клітка з адресою A1 в однойменному стилі посилань.

Альтернативний стиль посилань на чарунки робочого аркуша, коли стовпці також нумеруються, а номер рядка вказується в першу чергу, можна активізувати командою Сервис Параметры, вибравши в її діалоговому вікні на вкладці Общие в групіСтиль посилань позицію перемикача  R1C1. Тоді перша клітка (чарунка) робочого аркуша так і буде йменуватися R1C1, від англійського Row1Column1 (ряд перший, колонка перша).

Рух покажчикапо табличному полю робочого аркуша необхідно для вибору заповнюваних, що редагують, форматуючих або чарунки, що переглядаються користувачем. Обрана покажчиком чарунка є тривіальним виділеним діапазоном. Виділення діапазону чарунок, з якими необхідно зробити ті або інші дії, передує виконанню більшості команд і завдань.

Для виділення прямокутного діапазону чарунок, зробіть поточною кліткою один з його майбутніх кутів, помістите покажчик миші усередину рамки виділення клітки (він повинен мати при цьому форму товстого білого плюса), і втримуючи натиснутої ліву кнопку миші, переміщайте її, при цьому виділюваний блок кліток буде зафарбовуватися кольорами, контрастним до основного тла таблиці. При звільненні натиснутої кнопки миші виділення блоку закінчується. Для скасування поточного виділення досить змінити положення покажчика в таблиці.

Безперервне переміщення покажчика в будь-якому напрямку ініціюється мишею (вибір позиції фіксується щигликом), а дискретне - стандартними керуючими клавішами.

Основні клавіші керування положенням табличного покажчика поточної клітки

Напрямок

 

Крок руху

 

на одну клітку

на один екран

до кінця блоку даних або границі робочого аркуша

униз

¯

PageDown

End,потім ¯

нагору

Ý

PageUp

End, потім Ý

праворуч

®

утримуючи Ctrl, нажати ®

End, потім ®

ліворуч

¬

утримуючи Ctrl, нажати ¬

End, потім ¬

Крім того, для прямого стрибка в клітку з явно заданою адресою використається клавіша F5, а клавіша Home активізує перший чарунок того рядка таблиці, де був покажчик до її натискання.

Завдання

Скільки кліток міститься в таблиці на одному робочому аркуші стандартної книги Excel?

1) Переведіть покажчик до кінця робочого аркуша вниз і праворуч;

2) Для визначення номера останнього стовпця активізуйте стиль посилань R1C1;

3) Перемножте (розрахункову формулу можна розмістити в будь-якій вільній клітці) номер останнього рядка на номер останнього стовпця.

Перехід на інші аркуші табличної книги досягається щигликом миші по ярличках, або парними комбінаціями службових клавіш: Ctrl+PageUp й/або Ctrl+PageDown. Перейменування робочого аркуша ініціюється подвійним щигликом лівої кнопки миші по ярличку, після чого можна вводити нове ім'я.

Завдання

Викличте інтерактивну довідкову систему (пункт меню ? або клавіша F1), уведіть для пошуку в Предметному покажчику ключову фразу "выделение ячеек", і, прочитавши отримані інструкції, попрактикуйтесь у виділенні невеликих прямокутних областей.

Для запису нового документа у вигляді файлу електронної таблиці на диск використається команда Файл Сохранить как ., у діалозі з якої користувач вибирає потрібну папку на диску, а також ім'я й тип створюваного файлу. Для таблиць Microsoft Excel за умовчуванням передбачене розширення *.XLS

Приклад. Припустимо, що ми хочемо організувати облік витрат домашнього господарства на придбання фруктів й овочів.

Мал. 2. Заповнення першої клітки таблиці даними приклада 1 у режимі уведення із клавіатури.

Наприклад, було куплено 850 м апельсинів за ціною 12 руб. 56 коп. за 1 кг . Запишемо в перший рядок таблиці робочого аркуша цю інформацію. У стовпець A будемо вносити назви, у стовпець B - вага покупки, а в стовпець C - ціну .

Дані вводяться на робочий аркуш електронної таблиці порціями, звичайно послідовно вводять інформацію в кілька сусідніх осередків, по черзі заповнюючи кожну з них. При натисканні користувачем алфавітно-цифрової клавіші поточна клітка таблиці автоматично переходить у режим ввода, готуючись прийняти дані, розпізнати їхній тип, зберігати отримане значення й виводити його в заданому форматі.

Для уведення даних необхідно:

  • зробити заповнювану клітку поточної (перевести туди рамку покажчика);
  • набрати послідовність символів на клавіатурі, при цьому вводить строка, що, в Excel відображається й у заповнюваній клітці, і над полем таблиці в рядку формул;
  • закінчити уведення натисканням клавіші уведення ¿ Enter, або щигликом миші по її екранній кнопці, що заміняє, із зображенням зеленої галочки (символ a) , розташованої в режимі уведення над полем робочого аркуша в лівій частині рядка уведення.

У стані уведення даних, відтвореному на мал. 2, потрібно додати до набираного слова, ще одну букву, щоб назва фруктів стоялася в множині, і можна закінчувати уведення.

Для виправлення допущених при наборі помилок після виходу з режиму уведення можна

· повторити уведення даних у ту ж клітку;

· відредагувати поточну клітку, двічі клацнувши по ній мишею, або нажавши клавішу F2.

Скасувати незакінчене уведення можна клавішеюEsc, або екранною кнопкою із червоним хрестиком (символr) у рядку уведення.

Якщо дані набрані правильно, але уведені помилково не в ту клітку, їх можна перенести, наприклад, методом перетаскування: підвівши знизу покажчик миші до рамки виділеного осередку з даними (він повинен прийняти форму товстої білої стрілки), нажати ліву кнопку й, утримуючи її, переміщати маніпулятор, орієнтуючись на пунктирну рамку положення клітки, що приймає перенос.

Для повного очищення поточної клітки від раніше уведеної інформації натискайте клавішу Delete.

Після успішного заповнення боковика таблиці першим написом, що пояснює, можна переходити до уведення вихідних числових даних про вагу й ціну покупок. Подивимося, як це вийшло в починаючого користувача, екран якого відтворюється на мал. 3.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат