На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Готель «Коломия»

Реферати > Менеджмент > Готель «Коломия»

Зміст

Вступ……………………………………………………………………3

Розділ І. Розвиток готельного господарства в Україні та світі 5

1.1. Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності в Україні… 5

1.2. Розвиток готельного господарства в світі…………………… .9

1.3. Сутність та економічне значення ресторанного господарства при готелях……………………………………………………………12

Розділ ІІ. Готель «Коломия» в системі готельного господарства України……………………………………………………………… 14

2.1. Загальна характеристика підприємства……………………… .14

2.2. Технологія готельних послуг……………………………………20

2.3.Якість обслуговування клієнтів у ресторані готелю «Коломия»…………………………………………………………….26

Розділ ІІІ. Шляхи поліпшення та удосконалення діяльності готелю «Коломия» в контексті розвитку готельного бізнесу………………30

Висновок………………………………………………………………37

Перелік використаних джерел……………………………………….39

Додаток……………………………………………………………… 40

Вступ

Готельне господарство є однією з складових туристської індустрії. Матеріальна база, що призначена для розміщення туристів, посідає одне з перших місць при формуванні туристичної інфраструктури, бо якість проживання та відповідне обслуговування рішуче впливають на рівень туристичного сервісу. А отже, готельна індустрія стає швидко зростаючим бізнесом, що приносить значні грошові надходження, в тому числі валютні. Вітчизняна готельна галузь стає невід’ємною складовою світового готельного господарства.

Гостинність - сфера готельного й ресторанного бізнесу є провідним чинником і базою величезної індустрії туризму.

Готель - це щось більше, ніж просто місце для ночівлі, він багато в чому визначає спосіб життя - на той час, поки триває подорож, доки гість проживає у готельному номері.

Індустрія гостинності - це індустрія, що працює на благо людей. Це – потужний механізм, що активно функціонує та розвивається, вимагаючи при цьому максимальної підтримки з боку держави та більших інвестицій.

Індустрія гостинності є найважливішим елементом соціальної сфери. Вона відіграє важливу роль у підвищенні ефективності громадського виробництва, та відповідно, росту життєвого рівня населення.

Слово « гостинність»(фр.hospice) – притулок подорожніх, благодійний дім.

Гостинність як науковий термін визначає систему заходів та порядок їх здійснення з метою задоволення найрізноманітніших побутових, господарських і культурних запитів гостей туристських підприємств, їх запобігливого обслуговування, надання низки послуг.

Термін «гостинність» введений в 1982 р. на конференції національних асоціацій готелів і ресторанів ЄЕС.

Івано-Франківськ є центром реалізації Програми Європейського Союзу по розвитку туризму в Карпатському регіоні, який здійснюється за підтримки Європейських фінансових інституцій. Місто має належний рівень розвитку транспортних терміналів (аеропорт, вокзал). Сприятливу екологію, велику кількість пам’яток архітектури різних епох і стилів, заповідну історичну зону в місті, збережені культурні міри контексту Європейського міста, потужні мистецькі осередки і мистецько-фестивальний імідж.

Метою дослідження курсової роботи є аналіз надання технології туристичних послуг готелем «Коломия», ознайомлення з роботою туристичного підприємства, основними напрямами діяльності, визначення рівня та якості надання послуг.

Методи дослідження – описовий, порівняльний, структурний.

Структура роботи – робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури та додатку.

Розділ І. Розвиток готельного господарства в Україні та світі

1.1.Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності в Україні

Розвиток готельного господарства в Україні сьогодні стримується низкою чинників [12,с.80]:

Ø економічна криза;

Ø недоліки в роботі фінансово-банківської системи;

Ø обмежена платоспроможність населення;

Ø недосконала податкова система.

Законодавчо-правова база не відповідає вимогам сьогодення, немає інструкцій та інших нормативних документів, які були б логічно взаємопов’язані і не суперечили один одному.

Слід відзначити відсутність необхідної інфраструктури, відповідних сервісних умов, що, в свою чергу ,позначається на рівні якості обслуговування туристів. Стан сфери послуг не відповідає потенційним можливостям держави, яка має все для розвитку туристичної інфраструктури:

Ø природні умови;

Ø історико-культурні ресурси;

Ø трудові та матеріальні ресурси.

Програмою розвитку туризму передбачено будівництво 78 нових готелів та інших об’єктів на 15.7тис.місць, а також проведення реконструкції 61 об’єкта на 21.5тис.місць.

Готельний бізнес України сприятиме презентаціям регіональних інвестиційних ідей та проектів, пропозиціям готелів, ресторанів для потенційних інвесторів, розвитку франчайзних мереж, інвестуванню в рекреаційний і санаторно-курортний сектор, формуванню маркетингових систем, рекламно-інформаційному забезпеченню, а саме [1,с.121]:

Ø владні структури, представників державних організацій, асоціації, які безпосередньо приймають участь у створенні стратегії розвитку галузі;

Ø органи, які сприяють розвитку індустрії гостинності;

Ø керівників засобів розміщення, підприємств харчування;

Ø керівників туристичних організацій;

Ø відомих фахівців та професіоналів галузі;

Ø осіб та організації, які сприяють забезпеченню готелів та ресторанів товарами та послугами.

Готельне господарство є однією з основних складових туристської індустрії України.

За формами власності їх кількість розподіляється так: 40 % перебу­вають у загальнодержавній та комунальній, 57 - у колективній і 3 % - у приватній власності

Середньорічний коефіцієнт завантаження готелів в середньому по Україні становив 0,24. При цьому мінімальне використання місткості готелів - 9 %- було в Луганській та Миколаївській облас­тях, а максимальне - 78 % - у Севастополі. У Києві цей показник дорівнював 40 %.

Якщо відкинути максимальне й мінімальне значення показників завантаженості, то використання місткості українських готелів у 2006 р. становило 0,20. Це значення є більш об'єктивним для характеристики стану готельного бізнесу в Україні. Винятком з цього незадовільного становища є Київ, де завантаженість у 1995 р. дорівнювала 0,52, в 1998 р. - 0,35, в 1999 р. - 0,37, у 2006 - 0,40.

У більшості регіонів України рівень завантаженості готелів коливався від 0,17 до 0,22.

Чисельність готелів в Україні скоротилась з 1995 р. по 2006 р. на 88 одиниць, або на б %, їх місткість зменшилась на 27 963 місця, або на 21 %.

Найбільше скорочення спостерігалось у Києві - на 4287 місць, областях Хмельницькій (2953), Донецькій (2709), Львівській (1719),

Усього готелями України надано послуг 358 446 іноземним грома­дянам, що становить 10,9 % загального числа осіб, яким надано послуги.

Найбільшій кількості іноземних туристів надано готельних послуг у таких регіонах України: Київ (36,1 %), АР Крим (10,4%), областях Львівській (9,1 %), Одеській (5,3 %), Дніпропетровській (5,3 %), Київській (4,2 %), Донецькій (4,0 %).

Середня тривалість перебування однієї особи в готелях становить для громадян України 2,7 доби, для іноземців -2,6 доби.

Середня місткість номера по Україні дорівнює 2,02, у Києві -1,9, а в областях, зокрема Рівненській і Донецькій, - 1,8, в Одеській -2,2, у Чернігівській і Херсонській - 2,3, у Сумській - 2,6.

Кількість готелів в Україні порівняно з туристськими країнами світу незначна. У Великій Британії, наприклад, функціонує близько 260 тис. готелів. У країнах Європи число великих готелів становить 15 -25 % загальної кількості готельних господарств, 75 -85 % - мотелі та готелі сімейного типу. За даними аналізу структури готельного господарства України, такі форми готельного господарства, як мотелі, кемпінги, молодіжні бази, надзвичайно поширені в інших країнах, в Україні практично не розвинуті.

Як свідчить міжнародний досвід, саме такі підприємства могли б дати істотний поштовх розвитку галузі та створенню додаткової кількості робочих місць.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат