На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік дебіторської заборгованості

Реферати > Фінанси > Облік дебіторської заборгованості

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………… ………….……7

1.Економічна сутність дебіторської заборгованості. Основи методології обліку та аудиту дебіторської заборгованості………………….…… .… …11

1.1. Сутність економічної категорії дебіторської заборгованості…………….…11

1.2. Облік довгострокової та поточної дебіторської заборгованості……….…… .12

1.3. Нормативно-правова база з обліку та аудиту дебіторської заборгованості………………………………………………………………………20

1.4. Міжнародний аспект обліку та аудиту дебіторської заборгованості………25

1. Облік розрахунків з дебіторами на Жовтоводському виробничому житлово-ремонтному-експлуатаційному об’єднанні…………… … .… ….30

2.1. Організаційно економічна характеристика на Жовтоводському ВЖРЕО………………………………………………………………………… .…31

2.1.1. Характеристика виробничої діяльності підприємства та техніко-економічних показників………………………………………………… …….….31

2.1.2. Склад бухгалтерської служби підприємства та охорона праці на підприємстві…………………….……………………………………………….….37

2.2 . Облік розрахунків з покупцями та замовниками………………………… .42

2.3. Облік іншої поточної дебіторської заборгованості ……… .………………….47

2.3.1. Облік розрахунків за авансами виданим……………………………… 47

2.3.2. Облік розрахунків з підзвітними особами……………………………….49

2.3.3. Облік розрахунків з іншими дебіторами……………………………….54

2.4. Відображення дебіторської заборгованості у фінансовій звітності……….56

2.5. Інвентаризація дебіторської заборгованості……………………………… 58

3. Аудит і аналіз розрахунків з дебіторами на Жовтоводському виробничому житлово-ремонтному-експлуатаційному об’єднанні……… 62

3.1. Мета і завдання аудиту дебіторської заборгованості…………………….…62

3.1.1Організація та методика проведення аудиту дебіторської заборгованості………………………………………………………………………62

3.1.2Оцінка системи внутрішнього контролю на підприємстві……… ……65

3.1.3. Планування аудиту, стадії і процедури аудиту………………… ……68

3.2. Проведення аудиту дебіторської заборгованості на ЖВЖРЕО…………….75

3.2.1. Перевірка достовірності відображення залишків за розрахунками у звітності ЖВЖРЕО…………………………………………………………………75

3.2.2.Аудит розрахунків із покупцями та замовниками……………… ……77

3.2.3. Аудит розрахунків із підзвітними особами……………………………80

3.2.4. Аудиторський звіт……………………………………………………….83

3.3. Аналіз дебіторської заборгованості……………………………………… …84

3.3.1. Аналіз складу і структури дебіторської заборгованості………… .…84

3.3.2. Аналіз обіговості дебіторської заборгованості…………………… …91

3.3.3. Аналіз фінансової стійкості Жовтоводському виробничому житлово-ремонтному-експлуатаційному об’єднанні на кінець 2006 року……….…………94

3.4. Аудиторський висновок за підсумками процедур аудиту та аналізу………98

3.5. Економіко-математична модель обґрунтування її практичної цінності… .99

Висновки…………………………………… ………………………………… .108

Список використаних джерел………….………………………………………115

Додатки……………………………………………………………………………120

ВСТУП

В умовах ринкової економіки бухгалтерський облік є особливо важливою функцією ефективного управління виробничими і комерційними структурами, знаряддям контролю за раціональним і економічним використанням ресурсів з метою досягнення комерційного успіху і виконання фінансових обов'язків перед державою.

Опанування знаннями бухгалтерського обліку, контролю і аналізу господарської діяльності з метою виявлення слабких місць у роботі підприємств і знаходження шляхів подальшого покращення їх роботи є головною метою керівника підприємства, бухгалтера, економіста, менеджера.

Виникненню нових підходів до бухгалтерського обліку на державних, приватних, спільних підприємствах, у міжнародних об'єднаннях сприяє ринкова економіка.

Чітка побудова бухгалтерського обліку підвищує роль його як основного засобу за додержанням режиму економії і комерційного успіху в усіх підприємствах.

В умовах приведення національної економічної системи у відповідність з вимогами ринкової економіки і міжнародними стандартами виникає багато проблем, які потребують обґрунтованого розгляду й розв'язання. Однією з таких проблем є удосконалення розрахунків між контрагентами. Від успішного розв'язання цієї проблеми значною мірою залежить ефективність функціонування економіки в цілому і кожного окремого підприємства.

В Україні процес створення нормальних умов для проходження господарських розрахунків стримується недосконалим законодавством і прорахунками в його практичному застосуванні. Так, вітчизняний виробник, який у відповідності з договором відвантажив товар споживачам, не має жодних гарантій на своєчасне одержання грошей через невизначений правовий статус боргів. Через це з обороту виводяться величезні грошові масиви, що породжує дефіцит грошей, який паралізує діяльність підприємства.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат