На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Державне регулювання ведення мисливського господарства

Реферати > Державне регулювання > Державне регулювання ведення мисливського господарства

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

тис. га

тисяч гектарів

АПК

Агропромисловий комплекс

МВС

Міністерство внутрішніх справ

ЦОВВ

Центральні органи виконавчої влади

кв.км

квадратний кілометр

УТМР

Українське товариство мисливців та рибалок

МГ «Тисмениця»

Мисливське господарство «Тисмениця»

ДЛГ

Державне лісове господарство

ДОВК «Синьогора»

Державний оздоровчий виробничий комплекс «Синьогора»

ТМР «Княжа Фауна»

Товариство мисливців та рибалок «Княжа фауна»

ЛМП „Хотимир”

Лісомисливське підприємство «Хотимир»

КУАП

Кодекс України про адміністративні порушення

ОУЛГ

Обласне управління лісового господарства

ТЗоВ

Товариство з обмеженною відповідальністю

МРВП УТМР

Мисливсько риболовне виробниче підприємство Українського товариства мисливців і рибалок

АННОТАЦІЯ

Проців О.Р. Державне регулювання ведення мисливського господарства. – Рукопис.

Магістерська робота за спеціальністю 8.150101 „Державна служба”.- Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2007.

Ведення мисливського господарства у всіх країнах на відміну від нашої є рентабельною справою. Тому на часі запропоновані нами шляхи реформування державного управління мисливством та зміни в законодавство, яке регулює ведення мисливського господарства. Методологiчну основу магiстерської роботи складає аналіз існуючої законодавчої бази, інструкції, положень, які регламентують ведення мисливського господарства, економічну ефективність ведення мисливського господарства в Україні, екологічні, соціальні аспекти ведення мисливського господарства. Метою дослідження є комплексний аналіз системи нормативно-правових актів, які регламентують функціонування та ведення галузі мисливського господарства. Завданням нашого дослідження є аналіз стану законодавчого забезпечення в галузі ведення мисливського господарства та обгрунтування основних напрямків реформування цього законодавства. В даній магістерській роботі зроблено аналіз системи державного управління та державного регулювання в галузі мисливського господарства України, економічний аналіз ведення мисливського господарства користувачами мисливських угідь Івано-Франківської області.

Представлена робота в обсязі 74 сторінок складається з вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, додатку. Додатки складаються з 23 таблиць. Для написання наукової роботи використано матеріали 20 джерел.

Ключові слова: мисливство, мисливське господарство, мисливські угіддя, полювання, браконьєрство, реформування мисливства. Annotation

Die Führung der Jagdwirtschaft ist in allen Ländern der Welt zum Unterschied in der Ukraine rentabel. Deshalb sind die vorgeschlagenen Wege zur Umgestaltung der Staatsverwaltung für Jagdwesen und Umwandlungen zur Gesetzgebung, die die Führung der Jagdwirtschaft regelt, rechtzeitig.

Die methodologische Grundlage der Masterarbeit ist die Analyse der geltenden Gesetzgebung und Vorschriften, die die Führung, wirtschaftliche Effektivität, ökologische und soziale Aspekte der Jagdwirtschaft in der Ukraine regelt.

Das Forschungsziel besteht in der allgemeinen Analyse der normativen Rechtsakten, denen die Führung der Jagdwirtschaft unterworfen ist. Zu den Aufgaben unserer Forschung gehören die Analyse des Standes von gesetzgebenden Versorgung auf dem Gebiet der Jagdwirtschaft und die Begründung der Richtlinien von Umgestaltung dieser Gesetzgebung.

In der vorgegebenen Masterarbeit ist das System der Staatsverwaltung und der Staatsregelung auf dem Gebiet der Jagdwirtschaft in der Ukraine analysiert und die wirtschaftliche Analyse der Tätigkeit von Benutzern der Jagdlandstücke im Gebiet Iwano-Frankiwsk dargestellt.

Die Masterarbeit beträgt 74 Seiten, besteht aus der Einführung, 3 Kapiteln, Schlußfolgerungen, Vorschlägen und Tabellen.

Schlüsselwörter: das Jagdwesen, die Jagdwirtschaft, die Jagdlandstücke, die Jagd, die Umgestaltung, die Wilddieberei.

З М І С Т

ВСТУП 5

РОЗДІЛ 1.

СТАН ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МИСЛИВСТВОМ

1.1Характеристика системи державного управління

мисливством 9

1.2.Нормативно-правові засади в галузі охорони та раціона-

льного використання диких тварин 12

1.3.Міжнародний досвід з питань спеціального

використання тваринного світу 28

РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ГАЛУЗІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

2.1. Аналіз діяльності користувачів мисливських

угідь Івано-Франківської області 31

2.1.1. Загальна характеристика 31

2.1.2 Економічна ефективність ведення

мисливського господарства користувачами

мисливських угідь області 32

2.1.3. Аналіз кадрового забезпечення

і його ефективність 35

2.1.4. Аналіз охорони мисливських угідь

та виявлення випадків браконьєрства 35

2.1.5. Аналіз чисельності основних видів

мисливської дичини користувачів мислив-

ських угідь області (держлісгоспів) в

2006 році та порівняльний аналіз до

оптимальної чисельності 36

2.1.6. Аналіз виконання програми розвитку

лісового і мисливського господарства Івано-

Франківської області на 2001-2005 роки

затвердженої рішенням рішенням обласної

ради від 24.05.2001 № 466-20/2001 37

2.1.6.1.Аналіз чисельності основних видів

мисливських тварин 37

2.1.6.2. Аналіз виконання програми розвитку

лісового і мисливського господарства Івано-

Франківської області по вкладенню коштів

та отримання надходжень від ведення

мисливського господарства 39

2.1.6.3. Аналіз добування мисливських

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат