На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Методика складання і аудит фінансової звітності

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Методика складання і аудит фінансової звітності

Квартальна звітність подається лише у складі двох форм — Балансу та Звіту про фінансові результати.

Датою подання фінансової звітності (крім консолідованої) вважається день її фактичної передачі за належністю, а у разі надсилання поштою — дата одер­жання адресатом, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує адресата. У разі коли дата подання звітності припадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.

Процес підготовки до складання та безпосереднього складання фінансових звітів може бути поділений на кілька етапів. Зміст деяких з них залежить ві; особливостей організації облікового процесу на підприємстві, зокрема класами рахунків для обліку витрат, формою обліку тощо (табл1.4.). Проте основними для всіх підприємств є:

• закриття рахунків доходів і витрат;

• визначення чистого фінансового результату звітного періоду;

• інвентаризація залишків на рахунках активів та зобов'язань;

• внесення коригувань за наслідками інвентаризації (у разі виявлення відхи­лень даних обліку від даних інвентаризації);

• складання Звіту про фінансові результати. Балансу та інших форм фінансо­вої звітності;

• коригування показників звітності і/або підготовка Приміток щодо подій після дати балансу .

Етапи 3, 4, 7 - 10 необхідні лише при підготовці річної фінансової звітності. Перевірка узгодженості показників звітів (у межах одного звіту чи різних звітів) може відбуватися одночасно з їх складанням.

Таблиця 1.4. Основні етапи підготовки фінансової звітності (крім спрощеної та консолідованої)

Основні етапи

Використання рахунків витрат

Класів

8 і 9

Класу

9

Класу

8

Закриття рахунків доходів і витрат

Класу 8

Класу 9

Визначення чистого фінансового результату звітного періоду

v

-

v

2. Визначення залишків на рахунках Балансу

v

v

v

3. Підтвердження залишків на рахунках активів і зобов‘язань за допомогою інвентаризації

v

v

v

4. Внесення коригувань до даних обліку

v

v

v

5. Складання звіту про фінансові результати

v

v

v

6. Складання Балансу

v

v

v

7. Складання звіту про власний капітал

v

v

v

8. Складання звіту про рух грошових коштів

v

v

v

9. Складання приміток

v

v

v

10. Коригування показників звітності та формування примітокщодо подій після дати балансу

v

v

v

11. Перевірка узгодженості показників звітності

v

v

v

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат