На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Організація обліку


На АРМах низового рівня здійснюється ведення облікових регістрів з поточного контролю й оперативного управління.

АРМи загальногосподарського рівня на дільницях обліку забезпечують введення і контроль інформації АРМів низового рівня, ведення хронологічних та систематичних електронно-облікових регістрів на дільниці обліку (комплексу задач), регламентне відображення їх на екрані дисплея або друк і виведення за запитом.

На АРМі зведеного обліку здійснюють введення і контроль машинних носіїв АРМів дільниць обліку або через ЛОМ — облік та відображення введених записів.АРМи зведеного обліку забезпечують ведення електронних облікових регістрів аналітичного обліку за синтетичними рахунками, регламентне або за запитом відображення облікових даних, формування і відображення даних для складання звітності.

Основою ІТ ведення автоматизованого обліку є внутрімашинна файлова система АРМу. При цьому ІФ даних бухгалтерського обліку на МД знаходиться в розпорядженні працівника конкретного АРМу. Це відповідає принципам повної персональної відповідальності працівників за обліковий процес, а також функціональній незалежності ресурсів АРМів під час облікових робіт.

3. Робота в середовищі пакету прикладних програм 1С: Бухгалтерія. Економічний аспект проблеми

Програма 1С: Бухгалтерія є універсальною бухгалтерською програмою і призначена для ведення синтетичного й аналітичного бухгалтерського обліку по різних розділах.

Програма надає можливість ручного й автоматичного введення проводок. Усі проводки заносяться в журнал операцій. При перегляді проводок у журналі операцій їх можна обмежити довільним тимчасовим інтервалом, групувати і шукати по різних параметрах проводок.

Крім журналу операцій програма підтримує кілька списків довідкової інформації (довідників):

► план рахунків;

► список видів об’єктів аналітичного обліку;

► списки об’єктів аналітичного обліку (субконто);

► констант і т.д.

На підставі введених проводок може бути виконаний розрахунок підсумків. Підсумки можуть виводитися за квартал, рік, місяць і за будь-який період, обмежений двома датами. Розрахунок підсумків може виконуватися по запиту й одночасно з уведенням проводок (в останньому випадку не потрібно перерахування).

Після розрахунку підсумків програма формує різні відомості:

► зведені проводки;

► оборотно-сальдову відомість;

►оборотно-сальдову відомість по об’єктах аналітичного обліку;

► картка рахунка;

► картка рахунка по одному об’єкту аналітичного обліку;

► аналіз рахунка (аналог головної книги);

► аналіз рахунка по датах;

► аналіз рахунка по об’єктах аналітичного обліку;

► аналіз об’єкта аналітичного обліку по всіх рахунках;

► картка об’єкта аналітичного обліку по всіх рахунках;

► журнальний ордер.

Програма має функції збереження резервної копії інформації і режим збереження в архіві текстових документів.

САБО від «1С» реалізовані для різних програмних і апаратних платформ: DOS, Windows, Windows 95, Macintosh (з початку 1996 р.), Power Macintosh (з літа 1996 р.). Існує кілька модифікацій системи: базова, професійна (для рішення більш складних бухгалтерських задач, що включають елементи аналізу господарської діяльності підприємств), мережна (з весни 1996 р. реалізована технологія клієнт/сервер). Найбільш розповсюджена сучасна версія «1С:Бухгалтерія 7.7» під Windows є, кращою з представлених на українському ринку. У базовий комплект постачання входять одна чи дві дискети, посібник користувача і реєстраційна анкета. Для установки й експлуатації програми досить мати 3 - 5 Мбайт вільного місця на диску.

Робота користувача, як і в будь-якій іншій аналогічній програмі, починається з настроювання плану рахунків і введення шаблонів нових типових операцій (крім передбачених у базовому комплекті). Разом із продуктом пропонується широкий перелік заповнюваних форм первинних документів, але якщо користувача не влаштовує який-небудь документ, він може змінити його друковану форму й алгоритм заповнення. Користаючись внутрішньою макромовою, можна описати практично будь-який документ. Реалізовані в базовому комплекті алгоритми переоцінки валюти і нарахування амортизації жадають від користувача строгого дотримання правил відображення інформації на рахунках. Система формує всю звітність, надану в податкові інспекції. Для цього використовується генератор звітів, у якому за допомогою внутрішньої макромови створюються власні звітні документи. Щоб розширити функціональне наповнення САБО, можна розробити власні алгоритми переоцінки валютних пасивів і активів у залежності від діючого законодавства, нарахування амортизації по нематеріальних активах, формування облікових регістрів і т.д. Крім описаного продукту, фірма «1С» просуває на ринок свою нову розробку за назвою «1С:Підприємство». Це ПО являє собою універсальну систему для автоматизації обліку в торгівлі, складському господарстві і суміжних галузях діяльності підприємства. Додаток розроблений на новій технологічній платформі під умовною назвою V7, що включає засоби роботи з базою даних, убудовані мову програмування, редактор діалогових форм і текстовий редактор, єдиний механізм обробки запитів.

Система «1С:Підприємство» може бути адаптована до будь-яких особливостей обліку на конкретному підприємстві за допомогою модуля «1С:Конфигуратор», що дозволяє набудовувати всі основні елементи програмного середовища, генерувати і редагувати документи з будь-якою структурою, змінювати їхню екранну і друковану форми, формувати журнали для роботи з документами з можливістю їхнього довільного розподілу по журналах. Крім того, «1С:Конфигуратор» може редагувати існуючі й утворювати нові довідники довільної структури, створювати регістри для обліку засобів у необхідних розрізах, задавати будь-які алгоритми обробки інформації, описувати поводження елементів системи убудованою мовою і т.д. Важливо відзначити, що для настроювання продукту не потрібно глибоких знань в області програмування . При перевірці набудованої конфігурації задіється функція «Отладчик»; вона ж використовується для виявлення можливих збоїв при роботі системи в цілому. Додаток «1С:Підприємство» може застосовуватися як автономно для керування товарними потоками без формування бухгалтерських проводок, так і в сполученні з ПО «1С:Бухгалтерія» для реєстрації руху товарів на рахунках бухгалтерського обліку. Крім того, у пакеті «1С:Підприємство» маються засоби підтримки торгового устаткування.

Список використаної літератури

1. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем: Навчальний посібник. – Київ: КНЕУ, 1998 р.

2. Галузинский Г. П., Гордієнко І. В. Сучасні технологічні засоби обробки інформації: Навчальний посібник. – Київ: КНЕУ, 1998 р.

3. Єрьоміна Н. В. Проектування баз даних: Навчальний посібник. – Київ: КНЕУ, 1998 р.

4. Єрьоміна Н. В. Банківські інформаційні системи: Навчальний посібник. – Київ: КНЕУ, 2000 р.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат