На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Національний банк Польщі

Реферати > Банківська справа > Національний банк Польщі

Зміст

Вступ 3

Розділ І

1. Історія Центрального банку 4

2. Статус Центрального банку 5

3. Форми організації Центрального банку .6

4. Функції Центрального банку 7

5. Інструменти грошово-кредитної політики Центрального банку .8

6. Організаційно-правові особливості Центрального банку 9

Розділ ІІ

1. Організація готівкового грошового обігу Центрального банку 10

2. Кредитні відносини між Центральним банком та комерційними банками 11

3. Центральний банк як фінансовий агент уряду 12

4. Організація міжбанківських розрахунків….…………… …….… …………12

5. Валютне регулювання та контроль……………………………………………13

5.1. Становлення системи валютного регулювання 13

5.2. Класифікація та характеристика методів валютного регулювання 14

5.3. Курсова політика Центрального банку 15

5.4. Формування та управління золотовалютним резервом країни 16

5.5. Регулювання поточних валютних операцій 17

5.6. Регулювання валютних операцій пов’язаних із рухом капіталу 19

5.7. Повноваження Центрального банку у сфері валютного контролю .20

Висновок 22.

Розділ ІІІ

1.Тестовий контроль на базі процес них питань 23

2.Тестовий контроль на базі проблемних питань .27

Використана література .29

ВСТУП

Потреба в центральних банках виникла у зв'язку з розвитком товарно-грошових відносин на рубежі переходу від феодалізму до капіталізму біля трьохсот років назад (один з перших центральних банків — Шведський Ріксбанк утворений в 1668 р.). У XX в. розуміння значення ролі центрального банку для всього господарського обороту країни стає загальним і Міжнародна фінансова конференція, що відбулася в Брюсселі в 1920 р., записала, що «в країнах, де не існує центрального банку, його слід створити».[1.c.256]

Центральний банк поєднує в собі риси звичайного (комерційного) банківської установи і державного відомства, володіючи визначеними владними функціями в області організації грошово-кредитного звернення. Центральний банк є головною ланкою сучасної банківської системи. Покликаний укріплювати грошове звернення, захищати і забезпечувати стійкість національної грошової одиниці і її курсу по відношенню до іноземній валюті, розвивати і укріплювати банківську систему країни, Він є органом державного регулювання економіки.

Метою даної роботи є вивчення функціонування та специфіки роботи центрального банку Польщі. Об’єктом вивчення є Національний банк Польщі. У роботі я постараюся висвітлити головну інформацію про НБП, його відносини з іншими кредитними інститутами, основні функції, специфічні риси та структуру взагалі.

Розділ І

1. Історія Центрального банку

Польський Національний банк (Narodowy Bank Polski) - емісійний кредитний і розрахунковий центр Польщі. Заснований в 1945 році. Банк не мав і не має дотепер статусу підприємства чи комерційної організації, а має на меті контроль за розвитком грошової та кредитної систем. Вже на початку 1946 року НБП було довірено фінансове спостереження і пряму консолідацію вуглевидобування, металургії і текстильної промисловості. Національний Банк Польщі поступово ставав монобанком - монополія не тільки щодо регулювання валюти, але і щодо надання позик і збору збережень.[4]

Важливі зміни відбувалися після 1997 року. Нова Конституція надала Національному банку Польщі сильної позиції серед державних установ і зробила НБП відповідальним за грошово-кредитну політику. Спостереження за діяльністю банків було довірене Комісії для Банківського Спостереження. Спостереження за злотим і охороною стабільності фінансової системи стало головними цілями Польського центрального банку. Прийняття законів "Про Національний банк Польщі" і закон "Про банки" (обидва - від 29 серпня 1997 року) внесли своє коригування в області діяльності та функціонування НБП, та лише через багато років, Національний Банк Польщі став центральним банком, заснованим на кращих моделях провідних центральних банків. Згідно закону «Про Національний банк Польщі» НБП є:

- центральнім банком Польщі, який проводить єдину державну політику в сфері грошового обігу, кредиту та є гарантом забезпечення стабільності злотого;

- емісійним центром;

- валютним органом;

- органом банківського нагляду;

- банком банків;

- державним банком;

- організатором міжбанківських розрахунків.

Після входу Польщі до Європейського Союзу у 2004 році, передбачався повний перехід із злотого на євро у 2007-2008 роках, але цього не сталося. «Загальноєвропейську валюту ми вводитимемо не раніше 2012 року», — заявив глава польського Центробанку Славомір Ськшипек. Найбільше всього побоюється НБП надмірного впливу і контролю Європейського центробанку і позбутися свого фінансового суверенітету.[6]

2. Статус Центрального банку

Банківська система є однією з підсистем фінансової системи Польщі. Банківська система є дворівневою і складається з НБП та комерційних банків. НБП разом зі своїми філіями становить перший рівень банківської системи.

Правова основа польської банківської системи закладена в законі "Про Національний банк Польщі" і закон "Про банки" (обидва - від 29 серпня 1997 року). Національний банк Польщі виконує обов'язки центрального банку.

Національний банк організовує і здійснює через банківську систему касове обслуговування державного бюджету Польщі. На нього покладено виконання операцій з державними цінними паперами.

У 1997 році в Польщі запроваджено новий механізм касового обслуговування державного бюджету, який виключає автоматизм кредитування державних витрат. Фінансування за рахунок бюджету здійснюється в межах наявних коштів. За рішенням уряду НБП може надавати державі кредит на загальних засадах.

Згідно із Законом «Про банки», Націо­нальному банку забороняється фінансування дефіциту державного бюджету.

Держава не відповідає за зобов'язаннями НБП, так само, як і НБП - за зобов'язаннями держави, якщо вони не прийняли на себе такі зобов'язання.

Сума балансу НБП становить 11 млн. польських злотих . Прибуток НБП після направлення його на збільшення ресурсів банку перераховується в дохід державного бюджету. НБП і його установи звільняються від сплати податків, зборів, мит і інших аналогічних платежів. [3]

3. Форми організації Центрального банку

Організаційна структура НБП— це склад його внутрішніх підрозділів та форми їх взаємодії. До складу центрального апарату НБП входять департаменти (валютного регулювання, емісійно-кредит­ний, банківського нагляду, бухгалтерського обліку, інформації, го­тівково-грошового обігу, персоналу, економічний, юридичний) та низка інших самостійних структурних підрозділів.

Рада Національного банку.Це — вищий колегіальний орган управління. Раду НБП очо­лює Голова НБП. Строк повноважень членів Ради становить 6 років, проте їхні повноваження можуть бути припинені за поданням голо­ви НБП органом, що їх призначив.

Правління Національного банку Польщі. Правління НБП переважно вирішує організаційні, координаційні і контрольні питання. Так, цей орган розглядає пи­тання організації і здійснення єдиної політики в галузі кредитуван­ня, розрахунків, грошового обігу, обліку й звітності, банківського контролю та інші питання діяльності банків. Правління НБП роз­робляє проекти основних напрямів грошово-кредитної політики, прогнози касових оборотів, зведений валютний план, координує ді­яльність управлінь НБП на місцях, а також підвідомчих підприємств і організацій.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат