На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Кодування товарів

Реферати > Різне > Кодування товарів

ЗМІСТ

ВСТУП .3

РОЗДІЛ 1. Загальні принципи штрихового кодування 6

РОЗДІЛ 2. Штрихові коди, що застосовуються в світі:

2.1. Коди EAN:

2.1.2. Структура кодів EAN .10

2.1.2. Структура та розміри штрихкодових позначок EAN-13 та EAN-8 .11

2.1.3. Побудова штрихкодової позначки EAN-13 .14

2.2. Код ITF .16

2.3. Код 39 .18

2.4. Код 128 .19

РОЗДІЛ 3. Особливості штрихового кодування товарів і послуг в Україні:

3.1. Нормативно-правова база системи штрихового кодування 22

3.2. Стан системи штрихового кодування в Україні .26

3.3. Помилки, які допускають українські виробники при нанесенні штрихових кодів на товар .32

РОЗДІЛ 4. Кодування конкретних товарів .35

ВИСНОВКИ .41

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .43

ДОДАТКИ………………………………………………………………45

ВСТУП

Наявність штрихового коду на споживчому товарі та на транспортному упакуванні нормою давно вже стало нормою. Практично 100% продукції, що випускається в розвинутих країнах світу для споживчого ринку, має на упакуванні або на етикетках, що супроводжують товар, штриховий код EAN, який визначає виробника і товар. Це сприяє підвищенню конкурентоспроможності, збільшенню попиту на цю продукцію і відповідає сучасним нормам торгівлі та зовнішньоторгівельного обміну. Нанесення штрихового коду на упакування та етикетки стало обов’язковою вимогою в США, Канаді, країнах Західної Європи та Південно-Східної Азії, а в деяких із них навіть заборонено імпортувати і реалізовувати на ринку продукцію без штрихового коду EAN чи UPC.

Переваги автоматичної ідентифікації за допомогою штрихових кодів для підприємств різних рангів та різних галузей промисловості полягають у розширенні обсягів продаж, підвищенні продуктивності, зменшенні затрат та підвищенні рівня послуг. Економічний ефект від впровадження системи автоматичної ідентифікації проявляється у можливості відмовитись від численних паперових документів і дозволяє оперативно за допомогою автоматичного зчитування отримувати інформацію про виробника продукції, її технічні характеристики, ціну та інші показники (якщо ця інформація знаходиться в коді). Впровадження системи кодування дозволило отримувати інформацію про рух товарів, знизити комерційні затрати, а також дає можливість виробникам і продавцям спостерігати за реакцією ринку на надходження різних товарів, а покупцю вийти на конкретного постачальника чи виробника. Для багатьох фірм нанесення штрихового коду на товар або його упакування підіймає їх престиж, часто відіграє роль реклами товару і самого підприємства.

Штриховий код спочатку створювався як засіб передачі інформації

вздовж товарного ланцюга: виробник – гуртовик – роздрібний продавець – покупець. На перших двох ділянках цього ланцюга штриховий код допомагає грамотно, кваліфіковано, якісно обслужити партію товару: знати, коли, кому, скільки, за якою ціною її було відвантажено; в підприємстві торгівлі – знати, який товар, за якою ціною в цей момент користується найбільшим попитом, куди звернутися за поповненням цього запасу тощо. Крім того, штрих-код полегшує інвентаризацію, облік, контроль, зберігання продукції. Якщо куплений товар виявився неякісним, звертаючись до продавця, покупець може легко встановити фірму-постачальника цього товару і пред’явити їй свої претензії. У разі, коли продавець не має необхідної інформації, він (або покупець) може звернутись з відповідним питанням до Національної Асоціації автоматичного кодування продукції, яка є в кожній країні-члені Міжнародної асоціації Європейської системи кодування.

Підприємства нашої держави почали використовувати кодування зовсім недавно. В Україні було розроблено Державну програму переходу на міжнародну систему обліку та статистики, створено Національну нумерувальну організацію «EAN - Україна», яка рішенням Європейської асоціації 30 жовтня 1994 року була прийнята до Асоціації товарної нумерації від України. З січня 1995 року на всі товари, що надходять у Європу, повинен наноситись штриховий код. Це є обов’язковою умовою постачання.

Використання штрихового коду разом з ЕОМ забезпечує оптимізацію таких процесів:

- виробникам – облік кількості виробленої продукції, її сортування і розміщення в складах за видами, найменуваннями, сортами; облік товарних запасів; формування товарних партій при виконанні замовлень;

- оптовим посередникам – приймання товарів за кількістю й асортиментом; облік і контроль товарних запасів на складах; відвантаження в дрібну торгівельну мережу;

- транспортним організаціям – швидке і безпомилкове приймання і відвантаження товарів;

- роздрібній торгівлі - приймання товарів за кількістю й асортиментом; оптимальне розміщення товарів у складі; облік і контроль товарних запасів у магазинах; контроль за збереженням товарів; забезпечення ритмічного поповнення запасів товарів у міру їх реалізації.

Саме тому об’єктом моєї роботи є штрихове кодування товарів.

Метою є дослідження структури штрихових кодів, що мають найширше використання в світі, та особливостей системи штрихове кодування в Україні.

Методологічною основою роботи виступають підручники, стандарти.

При написанні курсової роботи були використані такі методи дослідження, як аналіз та дослідження літературних джерел, аналіз і синтез опрацьованої інформації, розробка власних висновків.

Структура роботи: робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, додатків та списку використаної літератури.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ШТРИХОВОГО КОДУВАННЯ

Штрихове кодування – це система автоматичної ідентифікації об’єктів кодування. Необхідність впровадження штрихових кодів виникла у зв’язку з розвитком інформаційної технології, широким впровадженням ЕОМ у сферу виробництва і торгівлі. У результаті з’явилась можливість за рахунок автоматизованого обліку надходження, відвантаження і продажу товарів інтенсифікувати товарообіг і спростити документальне оформлення товарів на різних його етапах.

Перше згадування про штрихове кодування припадає на тридцяті роки – в Гарвардській школі бізнесу було захищено дисертацію на таку тему, а незабаром, після закінчення Другої світової війни отримано патент на штрихові коди. Але на практиці їх застосували лише в 60-х роках американські залізничники при виконанні чергової ідентифікації своїх вагонів. З розвитком мікропроцесорної техніки робота з кодами значно пришвидшилась, бо вже у 1973 році США прийняли Універсальний товарний код (UPC), придатний до використання як у промисловості, так і в торгівлі. В Європі в 1977 році під назвою Європейської системи кодування (EAN) утвердилась своя система кодування. Нині у світі існує немало інших кодів.

Штриховий код – комбінація послідовно розташованих штрихів та проміжків між ними, розміри та розташування яких встановлені певними правилами [12].

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат