На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Адам Міцкевич


У 1841 році почалася криза у світогляді поета: він вступив у секту містика А. Тов'яньского. У 1848 році Міцкевич відновив революційну діяльність: створив польський легіон, що боровся за свободу Італії, у Парижі працював у газеті «Трибюн де пепль», виступав зі статтями революційно-демократичного характеру, виявляючи інтерес до утопічного соціалізму, закликаючи до рево­люційного союзу народів. Під час Кримської війни 1853-56 років Міцкевич вирушив з політичною місією до Константинополя, де помер від холери (похований у Парижі, прах був перенесений до Кракова в 1890 році).

Поезія Міцкевича мала величезне значення для польського національно-визвольного руху, для розвитку демократичної дум­ки, відновлення польської літератури; вона збагатила літератур­ну мову, віршування, поетичні жанри. Істотною є роль Міцкевича в розвитку польського театру (постановки його «Дзядів», чис­ленні висловлення з питань драматургії). У Росії Міцкевич набув популярності ще за життя. Його вірші перекладали О. С. Пуш­кін, М. Ю. Лєрмонтов, К. Ф. Рилєєв, І.І. Козлов, М. П. Огарьов, А. М. Майков, М. Л. Михайлов, А. А Фет, В. Я. Брюсов, І. О. Бунін і ін. Українські поети ще за життя Міцкевича в Росії почали цікавитися його творчістю. У 1826р. П. Гулак-Артемовский пу­блікує свій переклад балади «Твардовський». Перший переклад з циклу «Кримських сонетів» — сонет «Аккерманські степи» — надрукував Шпигоцький у 1830 році. Творчість А. Міцкевича ви­соко цінували і Т. Шевченко, і І. Франко, і Леся Українка. У до­революційний час досить значна частина творів Міцкевича була перекладена українською мовою. Видатним досягненням пере­кладацького мистецтва є переклад Максимом Рильським «Пана Тадеуша» і «Кримських сонетів».

Однак значення Міцкевича не вичерпується його літератур­ною діяльністю. Міцкевич був передовим Політичним діячем сво­го часу. Він стояв у центрі польського революційного руху. Пер­шорядне значення Польщі в розвитку передових революційних ідей століття визначило і світове значення Міцкевича, котрий ще за життя був для усього світу символом боротьби свого народу за волю. Творчість Міцкевича, одухотворена великими патріо­тичними та гуманістичними ідеями, у наші дні стала надбанням широких народних мас. Адам Міцкевич ще за життя здобув світо­ву славу, однак, можна з упевненістю сказати, що справжнє все­народне й всесвітнє визнання він здобув тільки після перемоги польського робітничого класу та утвердження народно-демокра­тичної влади в Польщі.

ОСНОВНІ ТВОРИ:

«Пан Тадеуш», «Кримські сонети», «Дзяди», «Світязь», «Ода до молодості»,

ЛІТЕРАТУРА: 1. Ростоцкий Б. И. Адам Мицкевич и театр.— М., 1976; 2. Дерналович М. Адам Мицкевич.— Варшава, 1981.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат