На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Менделеєв

Реферати > Хімія > Менделеєв

Протягом всього дня Менделєєв працював над системою елементів, відриваючись ненадовго, щоб пограти з дочкою Ольгою, пообідати і повечеряти. Увечері 1 березня 1869 року він начисто переписав складену їм таблицю і під назвою "Досвід системи елементів, заснованій на їх атомній вазі і хімічній схожості" послав її в друкарню, зробивши позначки для складачів і поставивши дату "17 лютого 1869 року" (це по старому стилю). Перший варiант перiодичної таблицi досить сильно вiдрiзнявся вiд звичноi нам зi школи таблицi Менделеева. Кiлька елементiв, як потiм виявилося, були в цьому першому варiантовi розмiщенi не за своїми мiсцями. Однак, зiставляючи властивостi елементiв, що потрапили у вертикальнi стовпчики, можна було ясно бачити, що вони перiодично змiнюються по мірі зростання атомної ваги. Це було найголовнiше вiдкриття Менделєєва. Незбiжнiсть у своєму перiодичному рядi Менделєєв пояснив тим, що науцi вiдомi ще не всi хiмiчнi елементи. Вiн залишив у таблицi чотири незаповненi клiтинки, але спрогнозував їхню атомну вагу i хiмiчну подiбнiсть. Вiн також виправив неточно визначенi атомнi маси елементiв. Перший начерк таблицi Дмитро Iванович, згодом, пiддав корегуванню. Поряд з головними груповими елементами Менделєєв став видiляти пiдгрупи. Вiн виправив атомну вагу одинадцяти елементів i змiнив мiсце розташування двадцятьох. У 1871 р. Перiодична таблиця прийняла цiлком сучасний вигляд. Однак, нiхто з вiдомих європейських хiмiкiв не оцiнив важливостi зробленого Менделєєвим вiдкриття. Ставлення до Перiодичного закону змiнилося тiльки в 1875 р., коли був вiдкритий елемент галiй, властивостi якого збiгалися з прогнозами Менделєєва. Новим трiумфом Менделєєва стало вiдкриття в 1879 р. скандiю, а в 1886 р. германiю, властивостi яких також вiдповiдали описам Менделєєва. У наступнi роки з-пiд пера Менделєєва вийшло ще кiлька основних праць з рiзних роздiлiв хiмiї. Його повна наукова i лiтературна спадщина величезна i мiстить 431 роботу. Працi Менделєєва отримали широке мiжнародне визнання. Вiн був обраний членом багатьох академiй наук, iноземних наукових товариств. Пiшовши в 1890 р. у вiдставку, Менделєєв брав активну участь у виданнi Енциклопедичного словника Брокгауза і Ефрона, був консультантом у пороховiй лабораторiї при Морському мiнiстерствi. Провiвши необхiднi дослiдження, усього за три роки вiн розробив ефективний склад бездимного пороху. У 1893 р. Менделєєв був призначений хранителем (керуючим) Головної палати мiр i ваги. АН СРСР заснувала у 1962 р. премію і Золоту медаль ім. Д. І. Менделєєва за кращі роботи по хімії і хімічній технології. Помер вiн у лютому 1907 р. вiд запалення легень.

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат