На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Настройка рахунків, субконто та інших параметрів в 1С Бухгалтерії

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Настройка рахунків, субконто та інших параметрів в 1С Бухгалтерії

Для закриття вікна з підготованим до друку списком рахунків натисніть комбінацію клавіш Ctrl F4 або двічі клікніть мишшю кнопку системного меню в лівому верхньому куті вікна з цим списком.

2. Коректування плану рахунків

План рахунків, що входить до складу "1С:Бухгалтерії", відповідає затвердженому Міністерством Фінансів "Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств", тому, скоріше всього, він не потребує суттєвих змін. Тим не менше, Ви можете повністю поміняти план рахунків: змінити номери (коди) рахунків та субрахунків і їх назви. Однак слід мати на увазі, що форми звітності та типові проводки, які поставляються разом з програмою, орієнтовані на стандартний план рахунків, який поставляється разом з програмою. Якщо Ви вирішите змінити номери рахунків або субрахунків чи їх призначення, Вам необхідно буде відповідним чином скоректувати також форми звітності та типові проводки.

Зауваження.

Задання ведення аналітичного обліку ( заповнення полів "Вид субконто" і "К.") в плані рахунків не призведе до необхідності змін у формах звітності та типових проводках, які поставляються з програмою. Навпаки, ведення аналітичного обліку бажане для рахунків з розгорнутим сальдо (тобто активно-пасивних рахунків, наприклад, 71 "Розрахунки з підзвітними особами", 76 "Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами" і т.д.), поскільки воно дає інформацію для правильного підрахунку розгорнутого сальдо в балансі.

Довжина кодів рахунків та субрахунків. Коди рахунків та субрахунків можуть мати довільні символи, однак на практиці рахунки та субрахунки переважно позначаються номерами. В "1С:Бухгалтерії" максимальна довжина кодів рахунків та субрахунків може мати 2 або 3 символи. В поставочному варіанті і коди рахунків, і коди субрахунків можуть мати максимальну довжину 2 символи. Якщо Вас це не влаштовує, встановіть в запиті "Общие параметры" потрібні кількості знаків у рахунках та субрахунках.

Ввoд нового рахунку або субрахунку. Якщо при перегляді списку рахунків Ви натиснете клавішу Ins , або клавішу Нов. в нижній частині вікна зі списком програма запропонує Вам ввести код рахунку, код субрахунку і назву. Після вводу значення слід натиснути Enter або кнопку Зап. в нижній частині вікна зі списком. Програма не дозволить Вам ввести новий рахунок або субрахунок, якщо вказаний код рахунку або субрахунку співпадає з тим, який вже є в списку.

Новий рахунок або субрахунок буде поставлений в список рахунків на те місце, яке він повинен займати по порядку ( список рахунків впорядкований по кодах рахунків і субрахунків).

При вводі рахунків та субрахунків спочатку введіть стрічку з кодом рахунку, пустим кодом субрахунку, і в ній вкажіть назву рахунка. Потім введіть стрічки для субрахунків даного рахунка.

Знищення рахунку або субрахунку. Для знищення коду рахунку або субрахунку виділіть стрічку з цим рахунком або субрахунком і натисніть клавішу Del або кнопку Уд. в нижній частині вікна зі списком. Програма виведе запит про необхідність знищення:

Для підтвердження знищення натискайте Enter або кнопку запиту Да, а для відмови - Esc або кнопку запиту Нет. Ні в якому разі не слід знищувати з плану рахунків рахунки або субрахунки, по яких мали місце будь-які операції в текучому або минулих періодах.

Коректування списка рахунків здійснюється у відповідності з правилами описаними в п.2.10 зі слідуючими особливостями:

для графи “Вид субконто” при натисненні клавіші F4 або кнопки вибору (її видно в правій частині графи при її редагуванні) на екран виводиться список видів субконто. Для задання аналітичного обліку по рахунку виберіть з даного списка вид субконто, що буде асоціюватися з даним рахунком, і натисніть клавішу Enter або кнопку Выб. в нижній частині вікна зі списком видів субконто. Якщо в списку немає потрібного виду субконто, слід спочатку натиснути Ins і ввести номер і назву потрібного виду субконто. Щоб відмінити ведення аналітичного обліку для даного рахунка або субрахунка, натисніть кнопку запиту Без субконто;

зміна графи “К.” можлива тільки якщо для рахунку ведеться аналітичний облік (графа “Вид субконто” не пуста);

для граф “К.””В.””Ан.” при натисненні клавіші F4 або кнопки вибору значення графи змінюється: “+” - відповідна ознака вімкнута, пробел - вимкнена).

Не слід змінювати номери рахунків і субрахунків, по яких мали місце операції в біжучому або попередньому періодах.

Більш детально про аналітичний і кількісний облік буде йти мова в слідуючих параграфах цього розділу.

Зауваження.

1.Якщо при вводі проводки в журнал операцій Ви вкажете в якості дебета чи кредита рахунок, якого немає в плані рахунків, його номер автоматично буде включено до плану рахунків. Якщо помилково це не зроблено, то необхідно при коректуванні плану рахунків ввести назву цього рахунка або субрахунка.

2.Якщо Ви заповнили графу "Вид субконто" для рахунку, то ця графа для всіх підрахунків даного рахунку повинна бути або пустою, або мати такий самий вид субконто. При цьому в першому випадку залишки аналітичного обліку підраховуються тільки по рахунку (це пришвидшує розрахунки і зменшує об’єм іформації), а в другому випадку - також і по відповідних субрахунках.

3.Якщо графа "Вид субконто" для рахунку залишена пустою, то для субрахунків цього рахунку види субконто для ведення аналітичного обліку можуть бути різні.

4.Після коректування плану рахунків слід знову розрахувати залишки (пункт "Розрахунок залишків" групи "Звітність" головного меню).

3. Валютний облік

"1С:Бухгалтерія" дозволяє вести бухгалтерський облік в кількох валютах (до 999 валют). Для організації валютного обліку використовується список валют, історія курсів валют, настройка плану рахунків на валютний облік.

При необхідності ведення валютного обліку слід викликати з режиму "Валюти" пункту "Операції" головного меню список валют і ввести в нього повні і короткі назви валют, які будуть використовуватися, та їх курси на текучу дату.

При необхідності вводу курсів на інші дати необхідно виділити курсором потрібну валюту і натиснути F3 або кнопку Курсы в нижній частині вікна зі списком валют для переходу в список курсів валют. Кожна стрічка цього списку має дату встановлення курсу і курс (кількість гривень в одиниці даної валюти). Бажано вказувати курси валют на кінець кожного місяця.

Заповнивши список валют і список курсів валют, слід вказати в режимі коректування рахунків список рахунків, по яких необхідно вести валютний облік. Біля цих рахунків та субрахунків слід поставити символ "+" в графі "В.". Цю ознаку можна вказувати, як по рахунках, так і по субрахунках. Якщо Ви вкажете ознаку валютного обліку тільки по рахунку, а по субрахунку - ні, то при підрахунку залишків по субрахунках не будуть формуватися залишки та обороти в валюті, тому ці залишки та обороти не можна буде використати в документах і звітах.

Зауваження. Список валют і список курсів валют (при одночасному виводі на екран) будуть зв”язані між собою: якщо Ви виділите в списку валют іншу стрічку (наприклад, клікнувши її мишкою), то у вікні зі списком курсів валют з”явиться список курсів виділеної Вами валюти.

Для проводок по рахунках, для яких вказаний облік в валюті, програма запитує та зберігає суми і в валюті, і в гривнях. При розрахунку підсумків програма розраховує і зберігає залишки та обороти в валюті по кожній валюті окремо, в гривнях по кожній валюті окремо і сумарні залишки та обороти. Якщо по рахунку (субрахунку) ведеться аналітичний облік, то ці дані вираховуються і для кожного об’єкта аналітичного обліку (субконто). Збереження сум проводок і залишків і в гривнях, і в валюті дозволяє виконувати переоцінку валюти.

Як правило, валютний облік ведеться по рахунках обліку грошових коштів (50, 52), розрахунків зі сторонніми організаціями (60, 61, 62, 64, 76 і т.д.) і з підзвітними особами (71 ). При необхідності Ви можете вести валютний облік по будь-яких потрібних Вам рахунках.

4. Аналітичний облік

При найпростішому використанні програми "1С:Бухгалтерія" бухгалтер може обмежитися тільки веденням синтетичного обліку. При цьому він може вводити різні проводки і на їх основі отримувати оборотно-сальдові відомості, карточки рахунків, головну книгу, вести касу, обробляти банківські документи, друкувати платіжні доручення і видавати звіти податковим органам.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат