На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Настройка рахунків, субконто та інших параметрів в 1С Бухгалтерії

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Настройка рахунків, субконто та інших параметрів в 1С Бухгалтерії

Новий вид субконто буде поміщений в списку на те місце, яке він повинен займати згідно встановленому порядку сортування.

Для знищення виду субконто виділіть потрібну відповідну стрічку і натисніть клавішу Del або кнопку Уд. в нижній частині вікна зі списком. Програма виведе запит на підтвердження необхідності знищення. Для підтвердження натисніть Enter або кнопку запиту Да, а для відмови - Esc або кнопку запиту Нет. Не слід знищувати види субконто, по яких мали місце операції в біжучому або попередніх періодах.

При коректуванні граф списку видів субконто Ви можете змінювати тільки назви видів субконто. Змінити номери видів субконто програма Вам не дозволить, так як номери використовуються при збереженні даних в журналі операцій.

Використання списку видів субконто. Заповнивши список довідників об’єктів аналітичного обліку (видів субконто), слід уважно продивитися список рахунків (пар.3.1) і визначити яким рахункам слід прсвоїти той чи інший вид субконто для ведення аналітичного обліку. Кожний вид субконто може бути закріплений за будь-якою кількістю рахунків або субрахунків. Сама процедура закріплення до рахунку або субрахунку виду субконто була описана в пар.3.2 ( блок "Коректування списку рахунків").

Задавши для рахунку або субрахунку ведення аналітичного обліку, доцільно відразу ж встановити в графі "К." списку рахунків символ "+" (якщо по даному рахунку або субрахунку також потрібно вести облік і в натуральному виразі).

Заповнення самих довідників об’єктів аналітичного обліку описане в розд.3.6. При бажанні можна заповнювати ці довідники і в процесі вводу операцій.

Зауваження.

Прийняття рішення про формування списку видів субконто і прикріплення видів субконто рахункам і субрахункам має дуже велике значення для зручності ведення бухгалтерського обліку. Деякі рішення тут не є очевидними і залежать від специфіки організації. Наприклад, для постачальників і покупців можна вести або один загальний вид субконто, або використовувати два різних види субконто. Якщо постачальники і покупці практично не перетинаються (одна організація ніколи не буває постачальником і покупцем), то більш прийнятним є другий варіант. Так само і для підзвітних осіб можна вести один або два види субконто, і обидва ці рішення мають свої недоліки та переваги.

6. Список значень субконто (об’єктів аналітичного обліку)

Списки значень субконто складаються з переліку об’єктів аналітичного обліку одного виду. Можлиивим є також створення багаторівневих списків.

Звертання до списків значень субконто здійснюється:

· зі списка видів субконто при натисненні клавіші F5 або кнопку Субконто в нижній частині вікна зі списком (при цьому виводиться список для того виду субконто, який виділений підсвіткою);

· при вводі даних в журнал операцій для проводок по тих рахунках, по яких передбачене ведення аналітичного обліку (при цьому виводиться список для виду субконто, асоційованого з відповідним рахунком або субрахунком);

Формат списку значень субконто. Список значень субконто має три графи: код, назва субконто і (в залежності від настройки списка субконто) ціна або параметр субконто, або значення вказаного Вами виразу. При бажанні ця графа може бути залишена пустою.

Графа ціна заповнюється для тих об’єктів аналітичного обліку, для яких вона має зміст (наприклад, основні засоби, матеріали). Ціна субконто використовується при формуванні суми для тих рахунків, по яких ведеться кількісний облік.

Зліва від кожного рядка виводиться значок карточки: пустий або з плюсом. Цей значок використовується для переходу до списка підпорядкованих субконто, при цьому:

означає, що дане субконто має підпорядковані;

означає, що дане субконто не має підпорядкован

Сортування списку. Ви можете впорядкувати список по коду субконто (натиснувши Ctrl1) або по назві субконто (натиснувши Ctrl2). Сортування списка можна здійснювати і з допомогою пункту “Сортировка” групи меню “Действия”.

Перегляд списку значень субконто. Як і всі списки, Ви можете переглядати список значень субконто з допомогою клавіш переміщення курсора і лінійки прокрутки. З допомогою алфавітно-цифрових клавіш Ви можете здійснити швидкий пошук субконто по його назві (якщо список впорядкований по назві), або по номеру (якщо список впорядковано по номеру).

Крім швидкого пошуку субконто, Ви можете найти потрібне субконто по довільному рядку символів, що входять в його опис в даному списку. Пошук здійснюється з допомогою слідуючих клавіш і піктограм:

Ctrl F3 - задання параметрів пошуку і його виконання;

F3 - повтор пошуку в тому ж напрямі;

Shift F3- повтор пошуку вперед по списку (вправо і вниз);

Alt F3 - повтор пошуку назад по списку (вліво і вверх).

Вихід з перегляду. Якщо список значень субконто був викликаний зі списку видів субконто, то для закриття вікна зі списком слід натиснути Ctrl F4 або двічі клікнути мишшю кнопку системного меню в лівому верхньому куті вікна зі списком.

Якщо ж список був викликаний для вибору з нього конкретного субконто, то натиснення Enter або кнопки запиту Выб. призведе до виходу з вибором вказаного субконто, а натиснення Ctrl F4 або подвійне клікання мишшю кнопки системного меню в лівому верхньому куті вікна зі списком - до виходу з відмовою від вибору. Якщо Ви хочете вибрати не одне із значень субконто, а будь-яке з підпорядкованих йому, то Вам потрібно буде двічі клікнути мишшю значок в лівій графі списка або натиснути комбінацію клавіш Ctrl . Програма виведе список підпорядкованих субконто. Вибір з підпорядкованих субконто потрібного Вам здійснюється як це описано вище. Для повернення в список субконто вищестоячого рівня натисніть комбінацію клавіш Ctrl або двічі клікніть мишшю значок на початку списка.

Коректування списку субконто. Безпосередньо після створення виду субконто відповідний список значень субконто є пустим. Для вводу в список нової стрічки натисніть клавішу Ins або кнопку Нов. в нижній частині вікна зі списком і введіть номер субконто (програма запропонує Вам перший вільний номер), його назву і, якщо це необхідно, ціну або вибраний при настройці параметр субконто. Після вводу кожного значення, довжина якого менша ширини поля, натискайте клавішу Enter або кнопку Зап. в нижній частині вікна зі списком. Програма не дозволить Вам ввести код субконто, що співпадає з уже наявним в списку. Натиснення Esc дозволить Вам в будь-який момент відмінити ввід нового субконто.

Нове субконто буде вставлене в списку на те місце, яке воно повинно займати згідно встановленого порядку сортування списка.

Для знищення субконто слід виділити рядок з цим субконто (клікнувши в будь-яке місце рядка мишшю або перемістивши в нього підсвітку і натиснути клавішу Del або кнопку Уд. в нижній частині вікна зі списком. На екран буде виведено запит на підтвердження знищення. Натисніть Enter або кнопку запиту Да для знищення запису, або кнопку Esc чи кнопку запиту Нет для відмови від знищення. Не слід знищувати субконто, по яких проводились операції в біжучому або попередніх періодах.

При коректуванні граф списка субконто Ви не зможете змінити номери субконто, ці номери використовуються для зберігання даних аналітичного обліку в журналі операцій.

При перегляді списка субконто Ви можете, натиснувши клавішу F5 або кнопку Параметры в нижній частині вікна зі списком, перейти до коректування списка параметрів біжучого субконто . При цьому список субконто і список параметрів субконто будуть зв”язані між собою: якщо Ви виділите в списку субконто інший рядок (наприклад, клікнувши на нього мишшю), то у вікні зі списком параметрів субконто з”явиться список параметрів виділеного Вами субконто.

Настройка списка субконто. Вибравши пункт “Настройка списка” групи меню “Действия” Ви можете вивести на екран запит настройки списка субконто.

В цьому запиті Ви можете вибрати один з чотирьох варіантів використання правої колонки списка субконто:

n Цена - в колонці виводиться ціна субконто. При цьому для даного виду субконто Ви можете розглядати і редагувати в списку субконто ціну субконто;

n Параметр - в колонці виводиться значення параметра, вказаного Вами в полі “№ параметра”. При цьому для даного виду субконто Ви можете редагувати і переглядати в списку субконто вказаний параметр;

n Выражение - в колонці виводиться значення виразу, вказаного в полі запиту “Выражение” (це значення не редагується);

n Не заполнять - залишати праву колонку списка субконто пустою.

При використанні режиму “Выражение” в полі запиту “Выражение” Ви можете задати формулу макромови (див. Додаток 1), значення якої буде виводитися в колонці. Для посилання на біжуче субконто в формулі слід використовувати символ “$”. В кінці виразу (через пробел) Ви можете використовувати вказівку на формат виводу (наприклад, Е0, Т і т.д.).

Приклад.

СКД40:& - дебетовий залишок на кінець періоду по рахунку 40 по біжучому субконто ( залишок товарів по даній позиції в гривнях);

СКД40:&Н - дебетовий залишок на кінець періоду по рахунку 40 по біжучому субконто в натуральному виразі (кількісний залишок товарів по даній позиції);

СКД40:&Н Е0 - дебетовий залишок на кінець періоду по рахунку 40 по біжучому субконто в натуральному виразі, який виводиться без десяткової частини (кількісний залишок товарів по даній позиції в штуках).

В запиті Ви також можете задати заголовок правої графи списка субконто і спосіб вирівнювання значень в цій графі (вліво або вправо).

Закінчивши заповнення запиту настройки списка субконто, натисніть кнопку запиту ОК.

Багаторівневі списки субконто. В "1С:Бухгалтерії" списки об’єктів аналітичного обліку можуть мати багаторівневу структуру. Кожне субконто може мати підпорядковані субконто. Наприклад, для виду субконто "Організації", яке використовується для ведення аналітичного обліку по рахунках розрахунків зі сторонніми організаціями, можна з допомогою підпорядкованих субконто враховувати договори з цими організаціями.

Для переходу до коректування списку субконто, підпорядкованих певному субконто, двічі клікніть мишшю значок в лівій графі списка або натисніть комбінацію клавіш Ctrl і програма виведе на екран список субконто, підпорядкованих даному. Для повернення в список субконто вищестоячого рівня натисніть комбінацію клавіш Ctrl або двічі клікніть мишшю значок на початку списка.

Перегляд і коректування цього списку виконується так, як це описано вище.

Параметри субконто. Як вже було сказано, "1С:Бухгалтерія" дозволяє вказувати параметри для субконто. Назви параметрів субконто єдині для всіх субконто одного виду, а значення параметрів для кожного субконто задаються індивідуально. Значення параметрів можна використовувати в формах первинних документів, в формах звітів, в формулах типових проводок. Для посилань на параметри субконто в макромові передбачені відповідні макроімена (див. Додаток 1). Наприклад, для субконто виду “Організации” можна передбачити параметри, що описують повну назву організації, номер її банківського рахунку, назву і реквізити банку і т.п. Тоді Ви зможете настроїти платіжні доручення, рахунки та інші документи так, щоб після вибору організації всі потрібні реквізити в документі проставлялися автоматично.

Для визначення параметрів субконто слід при перегляді списку значень субконто підвести курсор в стрічку з потрібним субконто і натиснути клавішу F5 або кнопку Параметры в нижній частині вікна зі списком.

На екран буде виведено список параметрів для даного субконто. Список впорядковано по номерах параметрів. Максимальна довжина значення параметра - 50 символів. В графі "Дл" (довжина) Ви можете задати обмеження довжини значення параметрів субконто. Це може бути зручно, якщо Ви використовуєте даний параметр в документах і хочете, щоб він вмістився у відведене для нього місце.

Ви можете переглядати і коректувати цей список, як звичайно. При цьому слід врахувати, що номери і назви параметрів є загальними для всіх субконто одного виду і при коректуванні назви параметра субконто або максимальної довжини його значення ці характеристики встановлюються відразу для всіх субконто даного виду.

Зауваження.

Бажано встановлювати тільки ті параметри субконто, які Ви будете використовувати в звітах, типових проводках або первинних документах, які виводяться на друк.

7. Задання констант

При формуванні звітів (наприклад, балансу) більшість показників розраховуються на основі введених даних про господарські операції. Але в звіти необхідно включати також дані, які не можна отримати з інформації, що зберігається в журналі операцій. Такими даними є, наприклад, назва підприємства, прізвища керівників та головного бухгалтера, вид основної діяльності і т.п. В "1С:Бухгалтерії" ці дані необхідно занести в список констант.

Для перегляду і коректування списку констант виберіть пункт "Константи" з групи "Операції" головного меню. На екран буде виведено список констант.

Список впорядковано по номерах констант ( ці номери не можуть повторюватися). Ви можете переглядати і коректувати список констант як звичайно (див. розд. 2.11), однак, програма не дозволить Вам знищити перші вісім констант списку або змінити в них назву чи номер ( в них можна міняти тільки графу "Значення"). Значення констант, які відображають початок та кінець періоду, заносяться в список автоматично.

Значення констант можуть використовуватися і встановлюватися в звітах, проводках типових операцій і в формах первинних документів. підпорядкованих субконто Посилання на константи має вигляд [Кномер-константи]. Наприклад, якщо в текст форми звіту включити стрічку [К101], то в виведеному звіті на цьому місці буде значення константи з номером 101 (див. Додаток 1).

8. Настройка принтера

Перед тим, як друкувати текст, необхідно встановити режим роботи принтера: вибрати шрифт, задати міжрядковий проміжок і т.д. "1С:Бухгалтерія:Проф." дозволяє настроювати принтер слідуючим чином:

· в запиті "Параметри" можна встановити кількість стрічок і символів на друкованій сторінці, а також задати режим друку сторінками;

· при виборі пункту "Принтер" в запиті "Параметри" Ви можете встановити ініціалізуючу стрічку для принтера.

Запит "Параметри" виводиться при виборі пункту "Встановлення параметрів" з групи "Сервіс" головного меню, а також при натисненні Alt F10 в багатьох режимах програми.

Призначення цих параметрів слідуюче:

· якщо довжина друкованого документу ( наприклад, звіту) перевищує задану кількість стрічок на сторінці, документ розбивається на сторінки з вказаною кількістю стрічок;

· якщо ширина друкованого документу ( наприклад, звіту) перевищує задану кількість символів, документ друкується полосами, причому ширина кожної з них не перевищує заданої кількості символів в стрічці (віддруковані сторінки Ви повинні будете склеїти);

· параметр "Принтер" дозволяє вибрати ініціалізуючу стрічку принтера (див. нижче). Ініціалізуюча стрічка посилається на принтер перед кожним виводом документу на друк;

· якщо включений режим "Постраничная печать", то перед друком кожної сторінки буде зроблено паузу;

· якщо включений режим "В файл", то програма буде виводити друковані документи в файл. В цьому файлі будуть нагромаджуватися один за другим друковані документи. Ім"я файлу слід задати справа від напису "В файл";

· якщо включений режим "На принтер", то програма буде виводити друковані документи на принтер;

· якщо включений режим "Без рамок", то програма при формуванні друкованих документів заміняє псевдографічні символи на звичайні. Це знижує наглядність документів, але дозволяє значно пришвидшити друк на деяких матриичних принтерах.

Зауваження.

Ви можете, встановивши відповідні режими, виводити сформовані документи одночасно і на принтер, і в файл.

Встановлення параметрів. Для зміни параметрів "Кількість стрічок на сторінці" і "Кількість символів в стрічці" підведіть курсор у відповідне поле запиту, натисніть Enter , введіть нове значення і, якщо введене значення не повністю заповнює поле запиту, знову натисніть Enter . Для зміни параметрів "Постраничная печать", "В файл", "На принтер" і "Без рамок" встановіть курсор між дужками зліва від назви параметра і натисніть Enter . При цьому для включення параметра "В файл" необхідно попередньо вказати ім’я файла справа від напису "В файл".

Для встановлення ініціалізуючої стрічки для принтера підведіть курсор до напису "Принтер" і натисніть Enter . На екрані буде виведено запит зі списком назв принтерів і послідовностями кодів їх настройки.

В списку наведені назви принтерів і управляючі послідовності їх настройки ( останні задаються набором не більше ніж 12 десятичних кодів). Список впорядковано по назвах принтерів. Текучий принтер відмічено зірочкою в крайній лівій графі. Для переміщення по спискові Ви можете використовувати клавіши ç , è , é , ê , Home , End . Для повернення в запит "Параметри" натисніть Esc .

Для вибору ініціалізуючої послідовності з вже наявних підведіть курсор в крайню ліву графу потрібної стрічки і натисніть Enter (вибрана стрічка буде відмічена зірочкою). Далі можна натиснути Esc для повернення в запит "Параметри".

Список в запиті "Настройка принтера" можна коректувати так, як звичайно: клавіша Ins дозволить ввести нову стрічку в список, Del - знищити біжучу стрічку списка. Для коректування поля в стрічці виділіть його курсором і натисніть Enter .

Якщо в списку немає потрібного (або сумісного з ним) принтера, слід звернутися до інструкції до принтера і, підібравши відповідні коди, внести їх до списку.

Зауваження.

Для 9-голкових Epson-сумісних матричних принтерів найбільш часто використовуються слідуючі управляючі послідовності (їх можна суміщати одну з другою):

27 77

установка шрифта Elite (12 символів на дюйм);

15

установка шрифта Condensed (16.67 символів на дюйм);

27 48

установка міжстрічкового інтервалу в 1/8 дюйма;

27 56

ігнорування датчика кінця паперу;

27 108n

установка лівого поля в п колонок.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат