На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Наукова організація фінансово-господарського контролю і аудиту

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Наукова організація фінансово-господарського контролю і аудиту

План

Основи наукової організації контрольно-ревізійного процесу.

Наукова організація праці в контрольно-ревізійному процесі.

Організація робочого місця ревізора, аудитора з впровадженням НОП.

Єдина система діловодства і правила спеціального діловодства у РА і аудиторські діяльності.

Література:

Про аудиторську діяльність: Закон України. Затверджений постановою ВР України від 22.04.1993 р. зі змінами і доповненнями.

Інструкція про порядок вилучення і стягнення коштів, застосування фінансових санкцій за результатами ревізій і перевірок. Затверджена наказом Головного КРУ України від 12.01.1995 р. № 2.

Інструкція про проведення ревізій і перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні. Затверджена наказом Головного КРУ України від 03.10.1997 р. № 121.

Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – К.: Вища школа, 1994 р.

Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. – К.: Вища школа, 1994 р.

Зубілевич С.Я., Голов С.Ф. Основи аудиту. – К.: МІМ, 1996 р.

Норматив № 13 “Аудиторський висновок”. Затверджений АПУ 30.11.1995 р.


1. Основи наукової організації контрольно-ревізійного процесу.

Text Box: Контрольно-ревізійний процес – це система, яка функціонує з використанням матеріальних, трудових та інтелектуальних цінностей.
Text Box: Організація як смислове поняття передбачає упорядкованість, взаємодію окремих елементів, що перебувають у функціональній залежності.

Спеціалізація

Кооперування

Пропорційність

Паралельність

Прямоточність

Безперервність

РитмічністьНаукова організація праці в контрольно-ревізійному процесі.

- скорочення затрат праці на проведення однієї комплексної ревізії, аудиту діяльності підприємства;

- впровадження передових норм розподілу і кооперування праці;

- поліпшення умов праці;

- удосконалення організації і обслуговування робочих місць аудитора, ревізора;

- вивчення і поширення передових прийомів і методів праці;

- удосконалення нормування праці фахівців, зайнятих у КРП;

- поєднання матеріальних і моральних стимулів у підвищенні результативності праці та її продуктивності.


3. Організація робочого місця ревізора, аудитора з впровадженням НОП.

Text Box: Робоча зона – це площа, на якій безпосередньо розташовані знаряддя праці, що використовуються ревізором, аудитором, а також місце, де він сам перебуває у момент виконання контрольно-ревізійних процедур.4. Єдина система діловодства і правила спеціального діловодства у контрольно-ревізійній і аудиторській діяльності.Контрольні запитання:

Що називається контрольно-ревізійним процесом?

Згадайте, що включає в себе наукова організація контрольно-ревізійного процесу.

Що передбачає спеціалізація і кооперування?

Що ви можете сказати про пропорційність та паралельність?

Що являє собою організація управління контрольно-ревізійним процесом?

Які фази організаційно-технологічної підготовки ви знаєте?

Що таке НОП (наукова організація праці)?

Згадайте, що називається процесом праці?

Як ви розумієте організацію робочих місць?

Що таке робочий час на вашу думку?

Які є елементи робочого часу?

Що називається робочим місцем?

Що розуміють під організацією робочого місця?

Чим відрізняється робоча зона від робочої пози?

Що забезпечує комплекс заходів НОП на робочому місце працівника, зайнятого контрольно-ревізійною роботою?


Тести

Контрольно-ревізійний процес – це...

а) управління секторами груп контролерів і їх розподіл;

б) система. яка функціонує з використанням матеріальних, трудових та інтелектуальних цінностей.

Організація як смислове поняття передбачає:

а) функціональну залежність;

б) упорядкованість окремих елементів;

в) взаємодію окремих елементів.

Організація контрольно-ревізійного процесу полягає:

а) у створенні організаційних передумов для дослідження;

б) у використанні аналітичної обробки економічної інформації в системі ФГК.

Елементи організації контрольно-ревізійного процесу:

а) організація трудових процесів;

б) спеціалізація;

в) пропорційність;

г) організація;

д) ритмічність.

Фази організаційно-технологічної підготовки:

а) інформаційна;

б) організаційна;

в) дослідна;

г) технологічна.

Процес праці – це:

а) сукупність рухів працівника на робочому місці, спрямованих на виконання певного завдання;

б) сукупність заходів, які забезпечують виконання комплексних ревізій, комісійного аудиту, контрольних перевірок податкових органів.

Що таке робочий час?

а) це проміжок часу, протягом якого ревізор, аудитор зобов’язані виконати доручену роботу;

б) це час, який витрачають на виконання контрольно-ревізійної роботи.

Елементи робочого часу:

а) оперативний час;

б) нормований час;

в) підготовчо-заключний;

г) час обслуговування робочого місця.

Що є основою організації трудових процесів?

а) нормування праці;

б) засоби праці;

в) нормативний час;

г) оперативний час.

Робочим місцем називається:

а) система заходів, необхідна для досягнення високої продуктивності праці при найбільш повному використанні робочих прийомів;

б) закріплена за працівником ділянка виробничої площі, оснащена відповідно до вимог контрольно-ревізійного процесу устаткуванням, пристроями.

Форми організаційної підготовки:

а) вибір об’єкта дослідження;

б) розробка програми;

в) обробка даних дослідження;

г) розробка методики дослідження.

Робоча зона – це:

а) площа, на якій безпосередньо розташовані знаряддя праці, що використовуються ревізором, аудитором;

б) місце, де ревізор чи аудитор перебуває у момент виконання контрольно-ревізійних процедур;

в) всі відповіді вірні.

Типи аналізу організації праці:

а) дослідження комплексу питань з методики;

б) обробка даних дослідження;

в) нема правильної відповіді.

Що таке робоча поза?

а) важлива передумова правильної організації праці;

б) виробнича пауза?

Що є особливістю діловодства спеціального?

а) номенклатура;

б) форма документів;

в) правила їх обробки і збереження;

г) всі відповіді правильні.

Хто здійснює методичне керівництво діловодством і організацією?

а) центральна архівна установа;

б) районні та міські державні архіви;

в) контрольно-ревізійна служба.

Які реквізити мають бланки для листів?

а) найменування та індекс підприємств зв’язку;

б) номери телефону і факсу;

в) номери розрахункового рахунку в банку;

г) найменування бланку.

Резолюція – це:

а) письмова вказівка керівника виконавцю, зроблена на документі;

б) письмова вказівка виконавця керівнику;

в) свою відповідь.

Основні положення єдиної системи діловодства – це:

а) раціонально організований комплекс взаємопов’язаних нормативно-технічних документів;

б) науково-упорядкований комплекс правил, нормативів і рекомендацій;

в) нема правильної відповіді.


Тема: Інформаційне забезпечення фінансово-господарського контролю.

План

Економічна інформація, її класифікація та структурні одиниці.

Інформаційне забезпечення фінансово-господарського контролю.

Підготовка інформаційного забезпечення.

Література:

Про аудиторську діяльність: Закон України. Затверджений постановою ВР України від 22.04.1993 р. зі змінами і доповненнями.

Інструкція про порядок вилучення і стягнення коштів, застосування фінансових санкцій за результатами ревізій і перевірок. Затверджена наказом Головного КРУ України від 12.01.1995 р. № 2.

Інструкція про проведення ревізій і перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні. Затверджена наказом Головного КРУ України від 03.10.1997 р. № 121.

Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – К.: Вища школа, 1994 р.

Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. – К.: Вища школа, 1994 р.

Зубілевич С.Я., Голов С.Ф. Основи аудиту. – К.: МІМ, 1996 р.

Норматив № 13 “Аудиторський висновок”. Затверджений АПУ 30.11.1995 р.

Закон України “Про інформацію” затверджений Постановою ВР України від 13.11.1982 р.

Газета “Голос України”. – 1992. - №217.

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Затверджено наказом МФ України від 24.05.1995 р.

Журнал “Бухгалтерський облік і аудит”. – 1985. - № 9.


Економічна інформація, її класифікація та структурні одиниці.
Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат