На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

Реферати > Менеджмент > Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

Табл. 1. Загальна класифікація елементів затрат змінного робочого часу

 

Змінний робочий час Тзм

   
     

Нормований

час

Ненормований

час

 
 
     

Час

продуктивної

роботи Тпр

Час

регламен-тованих

перерв Тпр

Час

непродук-

тивної

роботи Трн

Час

нерегламен-тованих перерв

Тпн

Табл. 2. Структура нормованого і не нормованого робочого часу

Для реєстрації результатів вивчення робочого часу використовуються відповідна документація і методи обробки інформації, проводяться при необхідності фотографії робочого дня і хронометражні спостереження.

Для обліку тривалості робочого дня застосовуються показники його фактичної і нормальної тривалості. Фактична тривалість робочого дня характеризується часом роботи одного працюючого за день (зміну), включаючи понаднормові години і виключаючи години простоїв. Вона рахується діленням відпрацьованих за певний період людино-годин на відпрацьовані людино-дні.

Нормальна тривалість робочого дня визначається кількістю роботи, встановленої законом для даної групи працівників.

Коефіцієнт використання робочого часу розраховується діленням фактичної тривалості робочого дня на нормальну. Чим ближчий він до 1, тим вищий рівень організації і дисципліни праці на даному підприємстві.

2.8. Планування кількості потрібного персоналу на підприємстві, що працює у сфері сервісу.

В основі розробки режиму праці та відпочинку на підприємстві ресторанного господарства лежить правильний розрахунок кількість потрібного персоналу. З цією метою я додала цей підрозділ до курсової роботи.

На будь якому підприємстві, а у сфері сервісу особливо, людський капітал є головною складовою економічного потенціалу. Від того, наскільки раціонально буде визначена необхідна кількість працівників за категоріями, професіями і кваліфікаційному рівню, буде залежати якість і строки виконання послуг для населення.

Планування трудових показників ґрунтується на даних планів виробництва і реалізації послуг, нормах та нормативах, які діють на підприємстві, враховує можливі зміни в кількості персоналу.

Для моєї курсової роботи висвітлення теми планування кількості потрібного персоналу на підприємстві ресторанного господарства, необхідно для того, щоб використати у розділах 4 і 5 «Аналіз роботи досліджуваного підприємства по визначеній темі курсової роботи» та «Резерви вдосконалення роботи досліджуваного підприємства».

Планування кількості персоналу ґрунтується на розрахунку балансу робочого часу одного працівника.

Показники

Звітний рік

Плановий рік

у днях

у %

у днях

у %

поквартально

       

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Календарний фонд часу (у днях)

               

Кількість неробочих днів, всього

з них святкові

вихідні

               

Кількість календарних робочих днів

               

Неявки на роботу, всього днів

з них

чергові і додаткові відпустки

відпустки через навчання

відпустка через пологи

хвороби

               

Інші неявки, які дозволені законом

               

Неявки з дозволу адміністрації (згідно звіту)

               

Прогули (згідно звіту)

               

Простої весь день (згідно звіту)

               

Інші невиходи

               

Число робочих днів у році

               

Втрати часу через скорочення тривалості трудового дня, усього годин

               

у тому числі для зайнятих на важких і шкідливих роботах для підлітків

               

простої в середині зміни (згідно звіту)

               

Середня тривалість робочого дня (у годинах)

               

Корисний фонд робочого часу одного працівника (у годинах)

               

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат