На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості

Реферати > Макроекономіка > Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості

розвитку економіки, - наочний тому приклад.

Основні положення і висновки:

1.Безробіття – це незайнятість у виробництві працездатного населення, яке

бажає мати роботу.

2.Розрізняють такі форми безробіття:

- фрикційне(добровільне)

- структурне

- циклічне

- сезонне

- приховане

3.Безробіття, що формується різними потоками на ринку праці, складається з двох частин: природного (нормального) рівня та рівня, що перевищує природний. Величина природного рівня є змінюваною і формується низкою

зовнішніх чинників.

4. Встановлення безробіття на рівні, що перевищує природний, спричиняє відхилення фактичного ВНП від потенційного (природного) ВНП, що міг би бути створений. Зв'язок між відхиленням рівня безробіття від природного та втратою ВНП відображений у законі Оукена.

З метою створення умов для повного здійснення громадянами права на працю держава передбачає:

- заходи інвестиційної та податкової політики, спрямовані на раціональне розміщення продуктивних сил, підвищення мобільності трудящих, створення нових технологій, заохочення підприємництва, створення малих підприємств і застосування гнучких режимів праці та праці вдома, інші заходи, які сприяють збереженню і розвитку системи робочих місць;

- забезпечення прав і інтересів працівників, створення сприятливих умов на виробництві, вдосконалення законодавства про зайнятість населення і працю; в)проведення аналітичних та наукових досліджень структури економіки і прогнозування наступних змін якості й розподілу робочої сили;

- регулювання зовнішньоекономічної діяльності в частині залучення і використання іноземної робочої сили в Україні на основі квотування і ліцензування;

- організацію професійної орієнтації. На території України запроваджується державна статистична звітність, яка відображає стан ринку праці та становище в сфері зайнятості населення. Контроль і відповідальність за порушення законодавства про зайнятість населення. Контроль за додержанням законодавства України про зайнятість населення здійснюється Радами народних депутатів, відповідними державними органами, інспекціями служби зайнятості та профспілковими об'єднаннями.

3.2. Оцінка стану рівня зайнятості і безробіття на прикладі Житомирської області. Для України характерним є невисокий рівень офіційно зареєстрованого безробіття (табл.3.1). Офіційні показники безробіття в Україні в кілька разів менше реальних. Світовий досвід показує, що тільки в розвинутих країнах суспільство може утримувати чисельнють безробітних на piвнi 5-7% економічно активного населения без шкоди економічному розвиткові i зниження соціальних гарантій. Характерною рисою укра'шського ринку праці є „тіньова" зайнятість.

Таблиця 3.1. [14]

Офіційний стан безробіття в Україні за 1997-2001 pp.

Показник  

PlK

1997

1998

1999

2000

2001

Рівень безробитя у %

2,27

3,7

4,3

4,2

5,9

Pівень економічної активності аселення

70,8

70,7

62,3

63,5

59,4

Рівень зайнятості населения

64,5

62,6

54,9

56,1

52,8

Зайнятють населения та безробіття формуються в межах окремих територш i залежать від особливостей ix розвитку. Взагалі, в Україні зайнятість, навпъ така, що потребуе високої професійно-освітньої підготовки, не забезпечуе нормального за світовими стандартами рівня життя. Спостерігається феномен бідності зайнятого населения.

Щодо Житомирської області, то у 2001 році для зареєстрованого ринку праці були характерні такі тенденції, як: зменшення обсягів вивільнених i незайнятих громадян, зростання попиту на робочу силу i чисельності працевлаштованих oci6 i, як наслідок, зниження рівня безробіття i навантаження незайнятих громадян на вільні місця.

Загальне зниження зайнятості в галузях економіки впродовж останніх років не було пов'язане з реальним масовим вивільненням працівників. Значні резерви робочої сили утримуються на підприємствах через вимушені неоплачувані відпустки або зайнятість неповний робочий день. Але ухвалення останнім часом окремих законодавчих акив, спрямованих на обмеження масштабів вимушеної неповної зайнятості, призвело, з одного боку, до зменшення її обсягів, а з другого - до зміни форми цієї так званої зайнятості, – адміністрація підприємств переводить працівників на скорочений режим роботи. Внаслідок цього частка працюючих в зазначеномурежимі збільшується до попередноьго року і становила 16,1% від загальної чисельності працівників, або 59,7 тис. осіб.

Аналіз ситуації на зареєстрованому ринку праці також свідчить про різке скорочення у 2001 році чисельності фактичного вивільнених працівників на 27,1 % до попереднього року. Як і в попередні роки, фактичні обсяги вивільнення робочої сили не відповідали прогнозованим. У 2001 році було скорочення в 2,5 рази менше запланованої кількості. Це пояснюється, передусім, скутим фінансованим становищем підприємств, яке не дає можливостей виплачувати вмхідну допомогу під час скорочення кадрів.

Цей процес значно уповільнюється на промислових підприємствах. Структурна перебудова аграрного сектора економіки, яка розпочалася у 2000 році, не призвела до значного скорочення зайнятих в ньому. Серед інших галузей економіки за останній рік дещо пожвавився процес скорочення кадрів у будівницві (1999 р. – 267 осіб, 2000 р. – 313 осіб, 2001 р. – 407 осіб).

В структурі звільнених жінки стабільно складають більшість, значно менше чоловіки i молодь до 28 років.

У структурі звільнених переважае частка oci6, які займали робочі місця, хоча порівняно з 2000 р. вона зменшилася на 4,4%. Більше звільнюється oci6, які займають місця, що не потребують спецпіготовки та професії (частка зросла з 11,7% в 1999 р. до 13,2% у 2001р.). Причиною цього є те, що підприємства не зацікавлені в утриманні низькокваліфікованої робочої сили.

Одним із головних чинників, які регулюють обсяги безробіття, є попит на робочу силу. Слід зазначити, що впродовж 1998-2001 роюв спостерігалась позитивна тенденція щодо його збільшення, однак чисельність бажаючих знайти роботу значно переважає потребу.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат