На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості

Реферати > Макроекономіка > Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості

Протягом 2001 року потреба в працівниках на заміщення вільних робочих мюць i вакантних посад службовців коливалась від 848 oci6 до 1181 особи(кожне чеверте місце у м.Житомірі в 1,5 рази збільшилосяніж у 2000 році і майже у 2 рази, ніж три роки тому).

Найбільш суттєві зміни відбулись у Малинському, Брусилівському, Черняхівському, Новоград – Волинському і Андрусіївському районах, в яких попит на робочу силу зріс в 2,8 – 6,4 рази.

Аналізуючи таблицю 3.3, бачимо, що попит на робочу силу у

порівнянш з 1999 р. у 2001 р. зріс на 45,1%. Також значно зріс попит на робочі місця (на 69,5%) i на місця, які не потребують спеціальності (на 69,2%). В структурі попиту на робочу силу за галузями економіки білыша частка припадає на промисловість - 44,7%, де за рік приріст становив 39,7%, в 1,8 рази зросла потреба в працівниках сільського господарства.

У 2001 році намітилася позитивна тенденція до збільшення попиту на жіночу працю. Водночас значно посилилася диспропорція між попитом i пропозищею робочої сили молоді внаслідок різкого скорочення потреби підприємств в працівниках у віці до 28 років(таб. 1.3.). Взаємодія впродовж 2001 року таких двох важливих факторів, як скорочення чисельності незайнятих oci6 i збільшення попиту на їx робочу силу, привело до значного зменшення (в 2,3 рази до початку 2001 р.) навантаження на одне вільне робоче місце або вакантну посаду, i на

Таблиця 3.2.[14]

Попит на робочу силу за категоріями працівників та формами власності

Показник

1999 р.

2000 р.

2001 р.

2001 р. у % до 1999 р.

Потреба в працівниках всього, oci6

814

775

1181

145,1

в тому числі на:

• робочі місця  

447  

482

758

169,5

• посади службовців

328

245

357

108,8

• місця, які не потребують спеціальності

39

48

66

169,2

Із загальної кількості:

• жінки

304

135

307

101,0

• молодь до 28 роюв

425

347

81

19,1

За формами власності:

• приватна

17

55

166

в 9,8 р.

• колективна

462

508

649

140,4

• державна

335

212

366

109,3

початок 2002 р. воно становило в середньому 34 особи. Але, незважаючи на це, область продовжуе утримуватись за цим показником на 3 місці по Україні(після Рівненської – 44 особи та Тернопільської – 41 особа), і в 3 рази перевищує його середній рівень по країні.

Найважливішою причиною існування значної чисельності незайнятих громадян на ринку праці, поряд з низьким попитом на них, є невідповідність їх професійно-кваліфікаційної структури потребам галузей економіки і попиту регіональних ринків праці.

Звичайно, набагато легше повернути до роботи людей, які перебувають в стані короткострокового безробіття. Потенціал працевлаштування у них набагато вищий і відносно невеликий термін перебування в стані незайнятості не призводить до повної декваліфікації, зниження професійного рівня та втрати навичок інтенсивної роботи. Серед всіх працевлаштованих вони складали переважну більшість - 24,5 тис. осіб (80,3%), майже кожний третій з них залишив своє останнє місце роботи за власним бажанням.

Нагальною соціальною проблемою є ефективне залучення до трудової діяльності молоді.

Особливої уваги потребують ті, хто вперше шукає роботу. Це, насамперед, випускники вузів, профтехучилищ і середніх загальноосвітніх шкіл, які складали 19,1% (7,8 тис. осіб) всієї безробітної молоді. Серед них більше чверті - молоді спеціалісти, рівень їх працевлаштування становив в середньому 30,0%.

Одним із напрямків державного регулювання зайнятості є створення нових робочих місць. В 2001 році було введено в дію 1,9 тис. місць (в 2 рази більше, ніж у 2000 р.: 90,2% запланованої кількості), з них 533 створено за рахунок дотацій із Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Більше половини (52,4%) було введено в дію на підприємствах колективної власності, кожне третє - у промисловості, 27,1% - в торгівлі і громадському харчуванні, 12,4% - в сільському господарстві. На них було працевлаштовано 1,9 тис. осіб, з них 1,4 тис. - за направленням служби зайнятості.

Сприяння безробітним в організації самозайнятості і заснуванні власної справи є також одним із видів діяльності служби зайнятості.

На допомогу державним службам зайнятості створені недержавні. У

квітні 2001 року при управлінні в справах молоді та сім'ї був створений обласний молодіжний центр праці. Реалізація заходів активної політики зайнятості в області призвела до значного скорочення обсягів зареєстрованого безробіття.

Безробіття - об'єктивне явище ринкової економіки, пов'язане з динамікою економічного розвитку і відповідними змінами в попиті на робочу силу та зміною соціального статусу самого працівника.

Безробіття, як складне соціально-економічне явище, справляє неоднозначний вплив на економічне зростання і стан суспільства. З одного боку воно створює резерв робочої сили, здатної до широкої адаптації, а з іншого - призводить до зменшення випуску продукції, скорочення чисельності працюючих призводить до соціальної напруги в суспільстві. На сьогодні немає єдиної думки щодо того, який допустимий рівень безробіття в різних країнах не впливає на нормальне функціонування народного господарства. Західноєвропейські дослідники вважають, що „природною нормою" країн з розвинутою ринковою економікою є 5-7-відсотковий рівень безробіття працездатного населення.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат