На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості

Реферати > Макроекономіка > Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості

За останній рік чисельність безробітних, які не працювали до одного року, зменшилась на 29,8%. Внаслідок цього середня тривалість безробіття у 2001 році становила 10 місяців проти 11 рік тому.

Активні заходи державної політики зайнятості не обмежуються лише працевлаштуванням. В області ефективно використовуються інші форми соціального захисту незайнятих громадян.

Висновок

Виходячи з того, що проблема безробіття є ключовим питанням в ринковій економіці, і, не вирішивши його неможливо налагодити ефективну діяльність економіки. В першому розділі роботи досліджено суть зайнятості і безробіття в Україні та розвиток ринку праці. Зайнятість — це діяльність громадян, пов'язана із за­доволенням особистих і суспільних потреб, що не суперечить законодавству і, як правило, приносить заробіток (трудовий доход).

Безробіттям називається соціально-економічна ситуація в суспільстві, за якої частина активних працездатних грома­дян не може знайти роботу, яку вони здатні виконувати, що обумовлена переважанням пропозиції праці над попитом на неї.

Ринок праці — це система суспільних відно­син, пов'язаних з наймом і пропозицією праці, тобто з її купівлею і продажем; це також економічний простір — сфера працевлаштування, в якій взаємодіють покупці і продавці праці; і це механізм, що забезпечує узгодження ціни і умов праці між роботодавцями і найманими праців­никами та регулює її попит та пропозицію.

В межах другого розділу досліджено проблеми зайнятості та безробіття в Україні. Основним джерелом для визначення реальних масштабів зайнятості і безробіття є вибіркові обстеження населення з питань економічної активності. офіційними. Зокрема, передбачено розробити механізм ефективної взаємодії відповідних служб з легалізації працівників, які працюють за наймом в підприємницьких структурах, щоквартально проводити звірки баз даних громадян, які отримують соціальні виплати щодо законності їх отримання згідно з чинним законодавством тощо. Фахівці служби зайнятості переконані, що на динаміку створення нових робочих місць позитивно вплине збільшення фінансування на їх облаштування за рахунок коштів Фонду. Якщо торік на ці цілі було виділено 194,5 тис. грн., то на 2005-й цю суму доведено до 513,7 тис. грн. На виконання доведених завдань у І-му півріччі 2005 року Рівненський ОЦЗ виділив місту 268,8 тис. грн. Освоєно 101,2 тис. грн., які пішли на покриття витрат на заробітну плату 36 працевлаштованим на дотаційні робочі місця та виплати 45 безробітним 167,6 тис. грн. одноразової допомоги по безробіттю для започаткування ними власної справи. [14] За результатами І півріччя 2004року рівень зайнятості склав 44%, тоді як річні показники 2004-го були на рівні 57,6%. Це свідчить про високий рівень інформаційно-консультативних послуг міського центру зайнятості для клієнтів служби. Загалом, соціальний захист робочої сили, умовно можна розділити на два блоки. Перший – це перешкоди на шляху звільнення працівників, другий (розглянутий нами вище)– компенсаційні виплати вже звільненим працівникам. З точки зору працівників було б ідеально мати гарантії незвільнення з робочого місця, а також, у разі звільнення, гарантії щодо збереження попереднього матеріального достатку. В третьому розділі дослідити роль та значення служби зайнятості, її функціонування в Україні. Дослідити оцінку стану рівня зайнятості і безробіття на прикладі Житомирсткої області. Негативні соціально-економічні насідки, які породжує безробіття та методи боротьби з безробіттям є такими. Незайнята робоча сила означає недовикористання економічного потенціалу суспільства, прямі економічні втрати, які є наслідком природного і фактичного безробіття ( і відповідно зайнятості). Безробіття сковує вимоги профспілок про підвищення заробітної плати, ніби спрацьовує на користь спілки підприємців. Під час тривалого безробіття працівник втрачає кваліфікацію, а отримання нової кваліфікації й адаптації до нових умов часто проходять для

нього важко. Безробіття веде до прямого занепаду раніше досягнутого рівня життя. Допомога по безробіттю завжди менша від заробітної плати, має тимчасовий характер. Зростання безробіття знижує купівельний та інвестиційний попит, скорочує обсяг заощаджень у населення.

Для України характерним є невисокий рівень офіційно зареєстрованого безробіття (табл.3.1). Офіційні показники безробіття в Україні в кілька разів менше реальних. Оцінка стану рівня зайнятості і безробіття на прикладі Житомирської області була проведена на протязі 1999 – 2001 років. Активні заходи державної політики зайнятості не обмежуються лише працевлаштуванням. В області ефективно використовуються інші форми соціального захисту незайнятих громадян, зокрема, організація тимчасових громадських робіт, професійна орієнтація населення, професійне навчання і підвищення кваліфікації звільнених працівників і безробітних.

Список використаної література

1. “Апостолівські новини”, газета №82-83(9892) від 18-22 жовтня 2006 р.

/Рівень зайнятості по Україні/

2. Базелевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002.- 368 с.

3. “За київським часом”, газета, №13(90), 24.06.05/Стан безробітних в Україні/

4. Закон України “Про зайнятість населення” від // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - N 14. – С.170 .

5. ЕкономікаУкраїни”, журнал, №10

6. Конституція України. – К. Преса України. - 1997. – 80с.

7. Кодекс законів про працю. К. – А.С.К. – 2002.

8. Маконелл К., Брю.С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. М.,2000, 785 с.

9. Мочерний та ін. Політична економія: навчальний посібник. – Херсон: Дніпро, 2002, 794 с.

10. Постанова Кабінету Міністрів України №42 від 20.01.2006 р.

11. Панчишин С.М. Макроекономіка. Навчальний посібник. - К: Либідь, 2002, 614с.

12. “Урядовий кур”єр”, газета, №247, 27 грудня 2005 р./Стан безробіття в Україні/

13. “Урядовий кур”єр”, газета, №17-18,27січня 2006 р. ./Стан безробіття та зайнятості в Україні/

14. WWW.DCZ.GOV.UA/CONTROL/UK/–Державний центр зайнятості. Житомирська область.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат